Arabic Turkish
 
2016-08-18   Arkadþýna gönder
10364 (1231)


Irak Türkmenleri Tehlikede mi?


Mahir Nakip

Türkiye’de Irak Türkmenlerinin durumunu takip edenler hangi aşamalardan geçtiklerini bilir. Genelde Türkiye güçlü olduğu zaman ve Irak Hükümeti ile Türkmenleri konuşabilir durumda olduğunda iyi, Türkiye zayıfladığında ya da bir badire atlattığında mutlaka dışlanırlar ve mağdur edilirler. Maliki Hükümetinde 3 bakanlık elde edebilen Türkmenler, 2011 yılından sonra Türkiye ile ilişkiler bozulunca Türkiye’nin Türkmenlere olan ilgisinin azalmasına ve Türkmenlerin giderek dışlanmalarına sebep olmuştur. Türkiye’de DAVUTOĞLU Kabinesi ile Irak’ta İbadi Kabinesi hemen hemen aynı tarihlerde kuruldu. Bunu üzerine karşılıklı ziyaretler neticesinde ilişkiler biraz düzelmişti. Türkmenlerin bakanlıklardan istihkakı bire düşürülmüş ve sadece İnsan Hakları Bakanlığı’nı alabilmişlerdi. Kısa bir süre sonra kemer sıkma bahanesiyle bu bakanlık lağvedildi ve Türkmenler bakanlıksız kaldı. İbadi Hükümeti bu süre içerisinde başarısız olmuştur. Bir teknokrat hükümeti kurmaya çalıştı beceremedi. Olaylar çıktı ve halk meclisi bile bastı. Arkasından yeni hükümeti kurmak için mevcut bakanların çoğu istifa etti ve İbadi taraflarla yeniden gِrüşmelere başladı. Kulislerde bir Türkmen ِğretim üyesinin Ticaret Bakanlığına getirilmesi konusunda bir açıklama geldi. Türkmen milletvekilleri bu konuda ciddi gayretler sarf ettiler. Gelen bilgilere gِre hem İbadi hem de (Türkiye’ye nispeten yakın duran) Meclis Başkanı Selim Cuburi bu konuda sِz vermişlerdir. Bugün (15 Ağustos) kabine açıklandı. Sadece beş bakanın adı açıklanırken Ticaret Bakanlığı için başka bir isim ِnerildi ancak parlamentonun 236 üyesinden sadece 90’ı evet oyu verildi. Yani Türkmenlere bakanlık verilmemiştir. Bunun üzerine Türkmen vekiller kürsüye yürüyerek toplu yemin tِrenini aksatmaya çalıştılar ama netice alamadılar. Türk basının gündemi bu kadar yoğunken, bu habere yere verilmemesi normal karşılanabilir. Ama Bir ِnceki ¨Yangından Mal Kaçıranlar¨ isimli yazımızda da ifade ettiğimiz gibi Irak’ta büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunlar sonucunda Türkiye ve Türkmenler zarar edeceklerdir. Nitekim ِnümüzde üç ِnemli gelişmeden Türkmenler ve Türkiye zararlı çıkacaktır. 1. Musul’u IŞİD’tan kurtarma operasyonunda Türkiye ve Türkmenler tamamen devre dışı kalabilirler. Bِylece muhtemelen ABD, Peşmerge ve Irak Ordusu Telafer de IŞİD’tan kurtarıldıktan sonra PKK ve PYD’ye verilme ihtimali sِz konusudur. 2. Kerkük’te ihtilaflı olmasından dolayı İl Meclis üyeleri seçimi sürekli ertelenmiştir. Yine PKK ile işbirliği içerisinde olan KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) Kerkük’te de mahalli seçimlerin yapılmasını şiddetle talep etmektedir. Bِylece bu İl Meclisi’ndeki Sünni Arap ve Türkmen üye sayısı ciddi bir düşüş yaşayacaktır. Çünkü Kürt bِlgesinden sürekli kaydırılan nüfus adeta şehri istila etmiş durumdadır. 3. Türkmen Tuzhurmatu şehri birkaç yıldan beridir KYB Peşmergeleri ile Türkmen halk Ordusu arasında hakimiyet sağlama hususunda karşı karşıya gelmektedirler. İşin Türkiye’yi ilgilendiren tarafı, PKK açık bir şekilde ve yüzlerce KM Türk sınırından uzakta olduğu halde bu şehre gelip Türkmenleri taciz etmeleri, Türkmenleri zayıflatmak ve kendilerine Irak içlerinde yeni bir üs oluşturmaktır. İşte Türkmenlerin siyasi süreçten dışlanmalarının ana sebebi bu üç konu gündeme geldiğinde Türkmenlerin yetki sahibi olmamalarını ağlamaktır. Türkiye içeride Paralel Yapı ile uğraşırken, dışarıda lehimize iyi gelişmeler olmamaktadır. Aslında Paralel Yapı ile mücadele ederken Hariciyemizin de bu konuyu sadece izlemekle kalmamalı Dışişleri Bakanına, Başbakana ve ِzellikle de Cumhurbaşkanına bu tehlikeyi arz etmeleri gerekmektedir. Bu üç tehlike gerçekleştiği takdirde Türkiye’nin Irak Türkmenleriyle ve Sünni Arap bِlgesiyle karasal bağlantısı tamamen yok olacak ve her zaman ümidini anavatanı olan Türkiye’ye bağlayan Türkmenleri iyice kaderlerine terk etmiş olacaktır. Bilenler bilmeyenlere duyursun...


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
2 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
3 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
4 - Referandumdan Konfederasyona
5 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
6 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
7 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
8 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
9 - Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
10 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
11 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
12 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
13 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
14 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
15 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
16 - PKK ve Türkmenler
17 - Dicle Kalkanı
18 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
19 - Yangından Mal Kaçıranlar
20 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
21 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
22 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
23 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
24 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
25 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
26 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
27 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
28 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ
29 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: Türkmen Gençleri İhmal mi Ediliyor?
>>Sonraki >>