Arabic Turkish
 
2016-09-03   Arkadþýna gönder
21551 (1868)


Dicle Kalkanı


Mahir Nakip


Türkiye, Fırat Kalkanı harekatı ile 21. Asır’da kendisine biçilen dar siyasi alanı fark ederek, çemberi kırmıştır. Eminiz ki Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu başarıyla tamamlayacaktır. Fırat Kalkanı bu rüyanın bir hülya olduğunu gِsterecektir. Siyasi ve askeri boyutu ile çok akıllı bir düzenleme yapılmıştır. Harekattan ِnce, Cumhurbaşkanımız Rusya’yı ziyaret etti ve bozulan ilişkileri normalleştirme sürecine soktu, Barzani çağırıldı durum ona anlatıldı. Biden’ın Türkiye’ye geldiği gün de harekat başlatıldı. İran bile kınamadı ve sadece ¨Şam yِnetimi ile koordineli olsaydı daha iyi olurdu¨ dedi. Bu diplomatik adımlar, Fırat Kalkanı operasyonunu büyük ِlçüde kolaylaştırmıştır. Operasyon güvenliğimizi ve Suriye Türkmenlerinin güvenliğini sağlayana kadar Suriye’nin derinliklerine inebilmelidir.

2012 yılından beri yazılarımızda, konuşmalarımızda ve konferanslarımızda işaret etmekte olduğumuz tehlike bugün bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Kuzey Irak’ta resmileşen Kürt bِlgesi, bizi Irak Türkmenlerinden ve Sünni Arap bِlgesinden koparmıştır. Bunun müsebbibi 1 Mart 2003 Tezkeresidir. Aynı plan Suriye’de de oynanmak istendi. Kobani (Aynul Arab) yaygarası ile Haseke Kürt bِlgesi Aynul Arab’a bağlandı. İkinci adım ise bu bِlgeyi de Fırat nehrini aşarak Afrin’e bağlamaktı. Bِylece 1200 (330 KM Irak’ta ve 870 KM Suriye’de) Kilometrelik bir tecrit koridoru oluşturulacaktı; bu koridor, Suriye ve Irak Türkmen ve Sünni Arapları ile ilişkimizi kesecekti. Bu sinsi operasyonla aynı zamanda Irak, Şam ve Kِrfez ülkeleri ile karasal bağlantımızın artık (sِzde) suni Kürt devlet(ler)i üzerinden kurulması sağlanacaktı. Fırat Kalkanı operasyonu ile en azından bu komplonun Suriye ayağını hiçe çıkarmıştır.Dicle’nin Batısını UnutmayalımDicle Türkiye, Suriye ve Irak sınırlarının birleştiği noktadan Irak’a girmektedir. Bu nehir Musul şehrinin ortasından geçmektedir. Dicle nehrinin doğusu fiilen Kürt bِlgesidir. Batısı ise Arap, Türkmen ve az sayıda Kürtlerle meskûndur. Ama Irak Kürt Yِnetimi resmen bu bِlgeyi ilhak etmek istemektedir. Nitekim Barzani’nin açıklamalarına gِre ¨IŞİD’tan kurtarılan her toprak Kürdistan’ın (!) parçası olacaktır¨.Dicle’nin batısında PKK cirit atarken, PYD de bu bِlgeye rahatça girip çıkmaktadır. Mesela Telafer’den Suriye sınırı arasında yer alan Sincar şehri büyük ِlçüde bu iki terِr ِrgütünün denetimindedir. Dicle’nin doğusu ise fiilen ve resmen Kürt bِlgesi olup Kandil dağını içermektedir. Yani PKK Güney Doğu Anadolu’ya buradan sızmakta ve saldırmaktadır. Komuta merkezi de Kandil dağındadır.

Şu anda Musul’u IŞİD’tan kurtarma operasyonu fiilen başlamakla beraber dar çapta devam etmektedir. Musul’un ve dolayısıyla Dicle’nin doğusunda yer alan kِyleri bir ِlçüde IŞİD’den temizlenmiştir. En son Kayara ilçesi kurtarılmıştır. Operasyonlarda Perşmergeler, Irak ordusu ve ABD’li uzmanlar yer almaktadır. Ama esas şehir merkezine saldırı başlatıldığında büyük bir kaos olacağı muhakkaktır. Musul iki milyonluk bir şehirdir. Operasyon sırasında gِç olursa, ırak Kürt Yِnetimi bu gِçün kendi toprakları üzerinden olmasını istemeyecektir. Dolayısıyla muhtemelen Suriye üzerinde Türkiye’ye yِnelmeleri sِz konusu olacaktır. Yani Dicle’nin batısına geçeceklerdir.Ha Telafer Ha CarablusCarablus Türkiye için ne kadar ِnemli ve stratejik ise Telafer de o kadar hayatidir. 350 bin nüfuslu bu hâlis Türkmen şehri IŞİD’den temizlenirken mutlaka Türkiye devrede olmalıdır. Çünkü şu anda şehirde sadece 30 bin civarında Türkmen kalmıştır. Geri kalan Türkmenlerin çoğu Necef, Kerbela, Kerkük gibi Irak içine ya da Türkiye’nin bazı illerine dağılmışlardır. Şehrin kurtarışından sonra bu kütle Telafer’e dِnmezse yerlerine büyük bir ihtimalle PKK ve PYD güçleri yerleşmeye çalışacak ve Suriye’de başlatılan tecrit koridoru düşüncesi Irak’a da uzanacaktır.

O halde Dicle’nin Irak sınırlarına girdiği noktadan itibaren Telafer’e kadar uzanan 60 km.lik bِlge Türkiye’nin gündeminde tutulmalı ve bِlge Suriye sınırına kadar düşünülmelidir. Çünkü Türkiye’nin güvenliği, Türkmen ve Arap bِlgesiyle bağlantısının kurulması ile yakından ilgilidir. Telafer ve civarında yaşayan Türkmen ve Araplarla karasal bağlantı kurmak, ayrıca Kِrfez ülkelerine uzanabilmek Türkiye için hayati ehemmiyete haizdir.

Bِyle bir düşünce Kuzey Irak Kürt Yِnetimini reddetme anlamına gelmez. Türkiye Irak anayasasını kabul etmekle, Kürt bِlgesini de kabul etmiş sayılır. Ama, Suriye’de yapılmak istendiği gibi Irak’ta da, IŞİD’den boşalan her şehir Peşmergelerin eline geçecek demek olursa, bu kabul edilemez bir emr-i vaki sayılır.

21. Asırda Ortadoğu’da baş dِndürücü gelişme ve değişmeler olurken, Türkiye güvenliğini, Türkmenler ve Araplarla olan fiziki bağlantılarını düşünmek zorundadır. Bunun da adı Dicle Kalkanı olacaktır...Kaynak: fikircografyasi.com/
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
2 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
3 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
4 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
5 - Referandumdan Konfederasyona
6 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
7 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
8 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
9 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
10 - Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
11 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
12 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
13 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
14 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
15 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
16 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
17 - PKK ve Türkmenler
18 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
19 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
20 - Yangından Mal Kaçıranlar
21 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
22 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
23 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
24 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
25 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
26 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
27 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
28 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
29 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
>>Sonraki >>