Arabic Turkish
 
2016-09-03   Arkadþýna gönder
25727 (3328)


Dicle Kalkanı


Mahir Nakip


Türkiye, Fırat Kalkanı harekatı ile 21. Asır’da kendisine biçilen dar siyasi alanı fark ederek, çemberi kırmıştır. Eminiz ki Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu başarıyla tamamlayacaktır. Fırat Kalkanı bu rüyanın bir hülya olduğunu gösterecektir. Siyasi ve askeri boyutu ile çok akıllı bir düzenleme yapılmıştır. Harekattan önce, Cumhurbaşkanımız Rusya’yı ziyaret etti ve bozulan ilişkileri normalleştirme sürecine soktu, Barzani çağırıldı durum ona anlatıldı. Biden’ın Türkiye’ye geldiği gün de harekat başlatıldı. İran bile kınamadı ve sadece ¨Şam yönetimi ile koordineli olsaydı daha iyi olurdu¨ dedi. Bu diplomatik adımlar, Fırat Kalkanı operasyonunu büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Operasyon güvenliğimizi ve Suriye Türkmenlerinin güvenliğini sağlayana kadar Suriye’nin derinliklerine inebilmelidir.

2012 yılından beri yazılarımızda, konuşmalarımızda ve konferanslarımızda işaret etmekte olduğumuz tehlike bugün bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Kuzey Irak’ta resmileşen Kürt bölgesi, bizi Irak Türkmenlerinden ve Sünni Arap bölgesinden koparmıştır. Bunun müsebbibi 1 Mart 2003 Tezkeresidir. Aynı plan Suriye’de de oynanmak istendi. Kobani (Aynul Arab) yaygarası ile Haseke Kürt bölgesi Aynul Arab’a bağlandı. İkinci adım ise bu bölgeyi de Fırat nehrini aşarak Afrin’e bağlamaktı. Böylece 1200 (330 KM Irak’ta ve 870 KM Suriye’de) Kilometrelik bir tecrit koridoru oluşturulacaktı; bu koridor, Suriye ve Irak Türkmen ve Sünni Arapları ile ilişkimizi kesecekti. Bu sinsi operasyonla aynı zamanda Irak, Şam ve Körfez ülkeleri ile karasal bağlantımızın artık (sözde) suni Kürt devlet(ler)i üzerinden kurulması sağlanacaktı. Fırat Kalkanı operasyonu ile en azından bu komplonun Suriye ayağını hiçe çıkarmıştır.Dicle’nin Batısını UnutmayalımDicle Türkiye, Suriye ve Irak sınırlarının birleştiği noktadan Irak’a girmektedir. Bu nehir Musul şehrinin ortasından geçmektedir. Dicle nehrinin doğusu fiilen Kürt bölgesidir. Batısı ise Arap, Türkmen ve az sayıda Kürtlerle meskûndur. Ama Irak Kürt Yönetimi resmen bu bölgeyi ilhak etmek istemektedir. Nitekim Barzani’nin açıklamalarına göre ¨IŞİD’tan kurtarılan her toprak Kürdistan’ın (!) parçası olacaktır¨.Dicle’nin batısında PKK cirit atarken, PYD de bu bölgeye rahatça girip çıkmaktadır. Mesela Telafer’den Suriye sınırı arasında yer alan Sincar şehri büyük ölçüde bu iki terör örgütünün denetimindedir. Dicle’nin doğusu ise fiilen ve resmen Kürt bölgesi olup Kandil dağını içermektedir. Yani PKK Güney Doğu Anadolu’ya buradan sızmakta ve saldırmaktadır. Komuta merkezi de Kandil dağındadır.

Şu anda Musul’u IŞİD’tan kurtarma operasyonu fiilen başlamakla beraber dar çapta devam etmektedir. Musul’un ve dolayısıyla Dicle’nin doğusunda yer alan köyleri bir ölçüde IŞİD’den temizlenmiştir. En son Kayara ilçesi kurtarılmıştır. Operasyonlarda Perşmergeler, Irak ordusu ve ABD’li uzmanlar yer almaktadır. Ama esas şehir merkezine saldırı başlatıldığında büyük bir kaos olacağı muhakkaktır. Musul iki milyonluk bir şehirdir. Operasyon sırasında göç olursa, ırak Kürt Yönetimi bu göçün kendi toprakları üzerinden olmasını istemeyecektir. Dolayısıyla muhtemelen Suriye üzerinde Türkiye’ye yönelmeleri söz konusu olacaktır. Yani Dicle’nin batısına geçeceklerdir.Ha Telafer Ha CarablusCarablus Türkiye için ne kadar önemli ve stratejik ise Telafer de o kadar hayatidir. 350 bin nüfuslu bu hâlis Türkmen şehri IŞİD’den temizlenirken mutlaka Türkiye devrede olmalıdır. Çünkü şu anda şehirde sadece 30 bin civarında Türkmen kalmıştır. Geri kalan Türkmenlerin çoğu Necef, Kerbela, Kerkük gibi Irak içine ya da Türkiye’nin bazı illerine dağılmışlardır. Şehrin kurtarışından sonra bu kütle Telafer’e dönmezse yerlerine büyük bir ihtimalle PKK ve PYD güçleri yerleşmeye çalışacak ve Suriye’de başlatılan tecrit koridoru düşüncesi Irak’a da uzanacaktır.

O halde Dicle’nin Irak sınırlarına girdiği noktadan itibaren Telafer’e kadar uzanan 60 km.lik bölge Türkiye’nin gündeminde tutulmalı ve bölge Suriye sınırına kadar düşünülmelidir. Çünkü Türkiye’nin güvenliği, Türkmen ve Arap bölgesiyle bağlantısının kurulması ile yakından ilgilidir. Telafer ve civarında yaşayan Türkmen ve Araplarla karasal bağlantı kurmak, ayrıca Körfez ülkelerine uzanabilmek Türkiye için hayati ehemmiyete haizdir.

Böyle bir düşünce Kuzey Irak Kürt Yönetimini reddetme anlamına gelmez. Türkiye Irak anayasasını kabul etmekle, Kürt bölgesini de kabul etmiş sayılır. Ama, Suriye’de yapılmak istendiği gibi Irak’ta da, IŞİD’den boşalan her şehir Peşmergelerin eline geçecek demek olursa, bu kabul edilemez bir emr-i vaki sayılır.

21. Asırda Ortadoğu’da baş döndürücü gelişme ve değişmeler olurken, Türkiye güvenliğini, Türkmenler ve Araplarla olan fiziki bağlantılarını düşünmek zorundadır. Bunun da adı Dicle Kalkanı olacaktır...Kaynak: fikircografyasi.com/
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’den Türk’ün dilinden: HATIRLAR ÇOK ŞEY SÖYLER (Kitap Tanıtımı)
2 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: Uğruna Ölünen Toprak Vatandır
3 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: Bakanlık mı İstersin Himmet mi?
4 - Kürt Bölgesinde Türkmen Siyaseti Nasıl Olmalı?
5 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: YİNE KERKÜK YİNE KERKÜK
6 - Üzerine Pazarlıkların Bitmediği Şehir: KERKÜK
7 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
8 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
9 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
10 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
11 - Referandumdan Konfederasyona
12 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
13 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKÜK’TÜR
14 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
15 - IRAK’TA KÜRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
16 - Kerkük Üzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
17 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
18 - TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TÜRKMENLER
19 - HAŞD ŞAABİ VE TÜRKMENLER
20 - TÜRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
21 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
22 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
23 - PKK ve Türkmenler
24 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
25 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
26 - Yangından Mal Kaçıranlar
27 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
28 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
29 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
30 - İNTİKAM KÜLTÜRÜ VE TÜRKMENLER
>>Sonraki >>