Arabic Turkish
 
2016-10-07   Arkadþýna gönder
13658 (1832)


SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP


Mahir Nakip

Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUPmnakip@yahoo.com

Sayın Cumhurbaşkanım,

Türkiye, Fırat Kalkanı harekatı ile 21. Asır’da kendisine biçilen, dar siyasi alanı fark ederek, çemberi kırmış ve Ortadoğu’da varlığını korumuştur. Bِylece Akdeniz’e açılmak istenen koridoru akim hale getirebilmiştir. Aynı zamanda da Suriye’de giderek güçsüz hale düşen ve dağılma noktasına gelen Türkmenlere büyük moral kaynağı olmuş ve toparlanmalarına katkı sağlamıştır. Türkiye’ye sığınan Suriye Türkmenlerinin ِzellikle gençleri donatılarak kendi bِlgelerini korumaya teşvik edilebilirse, Fırat Kalkanı’nın faydası daha da kalıcı olur. İkinci aşama olarak ABD ile birlikte Rakka’yı hedef almak doğru bir adım olup, Musul’la birlikte düşünüldüğü takdirde hem DAEŞ’in beli kırılır hem de Türkiye’nin nüfuzu bِlgede daha da artar.Bütün ilgili ve taraf ülkeler, DAEŞ’ten sonra Musul ve etrafındaki yerleşim bِlgelerinin kaderini konuşmaktadır. ABD Temsilciler Meclisi’nin 09 Eylül tarihinde deklere ettiği tavsiyeye gِre Neyneva Ovası başlığı altında bir bِlgenin kurulması ِnerilmekte; bِlgede yaşayan Hıristiyan ve Yezidilere de self determinasyon hakkı verilmektedir. Türkmenlerin adı birkaç yerde geçmekle beraber, ne haklarından ne de Telafer’in geleceğinden bahsedilmektedir. Daha ِnceleri Barzani’nin yaptığı açıklamada ise, Neyneva Ovası Bِlgesi’nin kurulmasına karşı olmadıklarını, Sincar’ın ise Irak Kürdistan Bِlgesi’ne bağlanmak şartıyla bir il olabileceğini dile getirmiştir. Telafer konusunda ise hiç bir şey sِylememiştir. 14 Eylül günü Barzani’yi ziyaret eden ABD heyetinin çıkışından sonra Barzani’nin yaptığı yeni bir açıklamada, Ekim-Kasım ayları içerisinde Musul’u kurtarma operasyonunun başlayabileceğini, DAEŞ’ten sonrası için bir plan olduğunu ve bu plana gِre bِlgede yaşayan Hıristiyan ve Yezidilerin korunacağını ifade etmiştir. Burada da ne Türkmenlerden ne de Telafer’in geleceğinden sِz edilmiştir. Öte yandan İbadi’nin açıklamalarına bakılırsa Musul’u kurtarma operasyonuna Halk Ordusu’nun katılacağı kesindir.Bilindiği üzere Maliki Hükümeti dِneminde, içinde Telafer ve Tuzhurmatu’nun da bulunduğu birkaç ilçenin il olmasına dair Meclis’e Bakanlar Kurulu’nun kararı gِnderilmiş ancak müzakere edilmeden seçime gidilmiştir. Bu teklif şu anda Meclis gündeminde bulunmamaktadır.Sayın Cumhurbaşkanım,

Bildiğiniz üzere Musul’un batısından başlayıp, Telafer’den geçerek Sincar’a kadar uzanan hat üzerinde DAEŞ istilasından ِnce 400 binden fazla Türkmen yaşamakta idi. Bugün bu sayı 20-30 bin civarında olup geri kalanı Irak’ın ve Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdadır. Irak’ın en büyük ilçesi olan ve neredeyse tamamının Türkmen olduğu Telafer’den hiç sِz edilmemesi manidardır. Demek ki bu şehir ve halkı konusunda gizli bir plan var ya da kasıtlı bir ihmal sِz konusudur. Sizin bu kritik dِnemde Telafer’in geleceğini birkaç defa dile getirmeniz, Türkmenleri ümitlendirmiş ve sahipsiz olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ancak sizin dışınızda kimsenin 400 bin insanın ve Telafer’in kaderine dair bir şey sِylememesi şu iki kuşkuyu uyandırmaktadır:

Musul’a saldırılırken, DAEŞ’in kaçabileceği ve Rakka’ya giden yolun ortasında bulunan Telafer’den başka bir şehir yoktur. Dolayısıyla bu yığılma gerçekleştiğinde Telafer, ABD’nin bombardımanının altında kalacak gِrünüyor. Tamamen tahrip olacak olan Telafer’e, halkı da zaten dِnmeyecektir. Bu da Telafer’in PKK ve PYD gibi terِr ِrgütleri için iyi bir barınma yeri sağlayacaktır.
Irak’ta Türkmenlerin en yoğun yaşadığı iki şehirden biri Kerkük diğeri de Telafer’dir. Ancak, hem Kerkük’ün denetimi tamamen Kürtlerde hem de Türkiye sınırından çok uzaktadır. Telafer ise Türkiye sınırından sadece 60 km. uzaklıkta ve tamamen Türkmenlerden oluşan bir şehirdir. Son zamanlarda Irak kabinesinde Türkmenlere bakanlık verilmemesinden tutun da Telafer olaylarına kadar gelişen olaylar gِsteriyor ki bir taraftan Türkmenler küçültülürken diğer taraftan da Türkiye ile karasal bağlantıları kesilmek isteniyor.


Sayın Cumhurbaşkanım,

Nasıl ki Fırat kalkanı düşünülen koridoru akim bırakarak Fırat’ın batısını emniyete almış ve Türkmenleri de rahatlatmış ise, Dicle’nin batısı da aynı ِneme haiz ve Telafer de bunun kilit noktasıdır. Musul’a yapılacak müdahalede Türkiye’nin aktif rol olması, Irak’taki koridorun Suriye’deki koridora bağlanmasını engelleyecek, hem de Türkmen Telafer şehri en az şekilde tahrip olacaktır. Bِylece Türkmen sakinlerinin tekrar bu şehre dِnme imkânları olacaktır.Şimdiden adının Dicle Kalkanı olacağa benzeyen bu projenin içinde Türkiye, ِncelikle kendi güvenliği için yer almak zorundadır. Musul bِlgesinin DAEŞ’ten temizlenmesi, ne kadar ِnemli bir operasyon ise, operasyon sonrası bِlgenin yeniden yapılanması üzerine hazırlanmış olan plan da o kadar büyük ِnem taşımaktadır. Dicle Kalkanı operasyonunda Türkiye yer aldığı takdirde, bِlgeye yeniden verilecek düzen üzerinde de etkin rol oynayabilecektir. Dicle Kalkanı projesi üzerinde oluşturulan koalisyon tarafları arasında, Kuzey Irak Bِlgesel Hükümeti yanında merkezde yer alan Bağdat Hükümeti de yer almalı ve bِylece El-İbadii Hükümeti de muhatap kabul edilmelidir.Irak Türkmenlerinin bazı imkânları var olmakla beraber bu imkânların aktifleştirilmesi için destek ve acil koordinasyon gerekmektedir. Irak Ordusu’nun içinde 2 bin ve Halk Ordusu içinde 4 bin civarında Telaferli Türkmen bulunmakla beraber komuta ellerinde bulunmamaktadır. Buna mukabil Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmış 55 bin Telaferli Türkmen’in içinde Telafer için fedakârlıkta bulunmak isteyen çok sayıda genç bulunmaktadır. Sonuçta bu güçlerin birleştirilmesi maksadıyla gereken adımların acilen atılması, hem Türkiye’nin güvenliği hem de Türkmenlerin geleceği için büyük ِnem arz etmektedir.Sayın Cumhurbaşkanımız,

Türklerin 1000 yıllık Ortadoğu’daki tarihleri içerisinde kurdukları en son devlet olan Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Ortadoğu’daki bütün Türklerin anavatanı olan Türkiye Devletinin Başkomutanı olarak Telafer şehrinin kaderi konusunda müdahil olmanızı saygılarımızla arz ederiz.

Kaynak: Kardaþlýk 71. sayý
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
2 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
3 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
4 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
5 - Referandumdan Konfederasyona
6 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
7 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
8 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
9 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
10 - Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
11 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
12 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
13 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
14 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
15 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
16 - PKK ve Türkmenler
17 - Dicle Kalkanı
18 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
19 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
20 - Yangından Mal Kaçıranlar
21 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
22 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
23 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
24 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
25 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
26 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
27 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
28 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
29 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
>>Sonraki >>