Arabic Turkish
 
2016-10-24   Arkadþýna gönder
34716 (4046)


LOZAN VE MUSUL OPERASYONU


Dr. Cüneyt Mengü


Yaklaşık bir yıldan fazladır sözü edilen ve Irak’ın içinde ve dışında pazarlığı yapılan Musul operasyonu, ABD’nin öncülüğünde birkaç gün önce devreye girdi. DAEŞ hikayesi ile bölgede Türkiye’nin kabullenemeyeceği farklı durumların yaratılması ve meşhur Musul-Kerkük meselesinden kaynaklanan tarihsel kaygı sebebiyle hava harekatı gibi bazı düzeltmeler yapılsa da Türkiye, koalisyon dışında tutulmuştur.
Türkiye her ne kadar 1926’dan günümüze kadar ne Irak ne de Suriye topraklarında gözü olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuş olsa da Musul’dan ne zaman söz edilse Iraklılar başta olmak üzere dünyada 1923’den beri sanki Türkiye, Musul ve Kerkük’ü işgal edecekmiş gibi devam eden kaygı bir İngiliz mirası olarak zihinlere yerleşmiştir.
Bu kaygı, 2003’de 1 Mart tezkeresinde yaşandığı gibi halen de Musul operasyonunda da devam etmektedir. Ankara, Musul operasyonu yapılmadan önce senaryoyu okumuş olsa gerek ki ilk defa resmi ağızdan (Cumhurbaşkanı tarafından) Lozan ve Misak-ı Milliden söz edilmiş, Lozan zafer mi hezimet mi yorumları yapılmıştır.
Öncelikle Musul, Lozan’da daha görüşmeler başlamadan 31 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesinin ardından İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Musul meselesi, Lozan görüşmelerinde çıkmaz bir hal aldığı için konferans programının dışına çıkarıldı ve antlaşmanın 3. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘’Musul meselesi Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak görüşmelerde sonuca varılamadığı takdirde Milletler Cemiyeti Meclisine götürülecektir’’ hükmü yer almıştır. Öte yandan Türk heyetinin ısrarları sonucunda antlaşmanın 16. Maddesinde önlem alınmaya çalışılmıştır.
Lozan Antlaşmasının 16. Maddesiyle ilgili farklı yorumlar yapılmaktadır. 16. Maddede, “Türkiye, Musul ve Kerkük toprakları üzerindeki egemenliğinden vazgeçmiş olsa da bu toprakların geleceği ilgililerce düzenlenmiş veya düzenlenecektir” hükmüne istinaden bazı görüşlere göre Türkiye’nin onayı olmadan Musul ve Kerkük’ün statüsü değiştirilemez. Diğer bir görüş ise Danıştay üyesi Sn. Ali Karamahmut 19 Eylül 2014 tarihli makalesinde ‘’Türkiye’nin Kıbrıs sorunundan haberdar olmadığı 1950’li yıllarda zor şartlarda karşı karşıya kalan İngiltere’nin Lozan 16. Maddesine dayanarak Türkiye’yi Kıbrıs meselesinin içine çektiği’’ yer almaktadır. Söz konusu yazara göre aynı hukuki zemin Musul, Kerkük ve Irak’ın kuzeyi için de mevcuttur. Yani Türkiye ile sınırı olan bölgelerde yeni devletler, statüler ortaya çıkamaz.
Lozan görüşmelerinin en tartışmalı ve heyecanlı bölümünü Musul-Kerkük meselesi teşkil etmiştir. Türkiye ile İngiltere arasında yapılan görüşmelerde her iki tarafın birbirlerine alenen veya üstü kapalı savaş tehdidinde bulunmalarına rağmen doğabilecek bir savaşı her ikisi de göze alamamışlardır. Zaman zaman konferansta şiddetli tartışmalar meydana gelmiş ve hatta görüşmeler birkaç defa kesintiye uğramıştır. Böylece geçen süre içinde yapılan masa oyunları ve politik manevralar sonucunda Musul, 5 Haziran 1926’da İngilizlere terk edilmiştir. Lozan’da Türkiye ekonomik bağımsızlığını elde etmiş ve cumhuriyetin kuruluşunu uluslararası alanda tescil edilmiştir. Kim ne derse desin Lozan zafer değilse kesinlikle hezimet değildir.
Halen devam etmekte olan Musul operasyonuna gelince Ankara’nın sert duruşu ve tutumu bölgede cereyan eden olaylar ve oyunlar üzerinde etkili olmaktadır.
DAEŞ militanları, Musul civarındaki köyleri direnmeden peyderpey terk etmektedir. Ancak, dün Havince’de konuşlanan DAEŞ militanlarının Kerkük’e saldırıda bulunmaları Musul’da meydana gelebilecek direnişin işaretidir. Şayet DAEŞ kaçışları hareketin merkezi Musul’da devam ederse en büyük insani trajedi Telafer’de yaşanacaktır. Göçler başladı bile. Diğer taraftan Musul’un batısında yer alan Sincar’da PKK’nın defacto durumu ve Kerkük’e keskin nişancılar göndermesi düşündürücüdür.
Yapılan bu oyunlar Türkmenlerin başına patlayabilir.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMEN LİDERLERİNİN ŞEHADETLERİNİN 40. YILI
2 - IRAK TÜRKMENLERİNİN HAK MÜCADELESİNİN 60. YILI
3 - RUSYA’NIN GÖZÜ KERKÜK PETROLÜNDE
4 - KERKÜK OLDUBİTTİYE GETİRİLMEMELİ
5 - KERKÜK YİNE KANA BULANDI
6 - GOLAN KARARNAMESİ VE ÖTESİ
7 - KERKÜK BIÇAK SIRTINDA
8 - KERKÜK’ÜN AİDİYET MESELESİ
9 - TÜRKMEN MECLİSİ MUAMMASI
10 - KERKÜK ÜZERİNDEKİ OYUNLAR
11 - HÜRMÜZ BOĞAZI, PETROLÜN VAZGEÇİLMEZ KORİDORUDUR
12 - IRAK’TA OTORİTE KRİZİ
13 - SURİYE’DE KÜÇÜK HARİTALAR
14 - IRAK SEÇİMLERİ VE MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ
15 - IRAK SEÇİM SONUÇLARI
16 - Kerkük Ziyaretim
17 - TÜRKMENLERİN İSTANBUL SEÇİM ÇALIŞTAYI
18 - IRAK SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
19 - TARİHİ FIRSAT KAÇIRILMASIN
20 - IKBY, KUZEY IRAK OLARAK MI ANILACAK?
21 - BUNDAN SONRA KUZEY IRAK MI?
22 - KERKÜK ve TÜRKMENLER NE OLACAK?
23 - TÜRKMENLERİN NÜFUS MESELESİ
24 - Türkiye'nin güvenliği tehlikede
25 - TÜRKMENLERİN GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAYACAK?
26 - REFERANDUM KRİZİ ARTARAK DEVAM EDİYOR
27 - ANKARA KERKÜK’TEN VAZGEÇMEMELİ
28 - TELAFER KUZEY SURİYE UZANTISI OLMASIN
29 - REFERANDUM ENGELLENİR VEYA ERTELENİR Mİ?
30 - ABD SURİYE’Yİ KANTONLARA BÖLDÜ
>>Sonraki >>