Arabic Turkish
 
2017-01-31   Arkadþýna gönder
24216 (2302)


Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!


Mahir Nakip

Canlı Misal Anlamsız yere 1980 yılında başlayan ve hiç bir tarafın kazanmadığı Irak-İran Savaşı, 1988 yılında sona erdi. Çılgınlığına devam eden Saddam, bir sene sonra Kuveyt’i işgal etti. ABD etrafında oluşan koalisyon güçleri 1990 yılında Saddam’ı Kuveyt’ten çıkarırken ABD askerleri Bağdat’ın dibine kadar girdi ama Bağdat’ı işgal etmedi. O tarihlerde ABD’de baba Bush Devlet Başkanı, Türkiye’de de Özal Cumhurbaşkanı idi. Herkes Saddam’ın gideceğini hesaplıyordu. Kürt Peşmergeleri, fırsatı ganimet bulup Kerkük’e girdi ve şehri yağmaladı. Güya biz de girip Kerkük’e kadar uzanabilecektik, bir koyup on alacaktık. Ancak ABD Saddam’ı düşürmekten vazgeçti ve Irak hava sahasını tekrar uçuşa açtı. Havalanan Irak uçakları Kerkük dahil bütün Kuzey Irak’ı bombalamaya başladı. 3-5 gün içerisinde 500 bine yakın Kürt ve Türkmen Iraklı Türkiye’ye iltica etti. Bunun üzerine ABD tekrar harekete geçti ve 36. Paralelin üstünde kalan Irak topraklarını uçuşa ve Irak Ordusuna yasak bir bِlge ilan etti. Türkiye de bu kararın yanında yer aldı. Bِylece Irak’ın bugünkü Erbil ve Musul bِlgeleri bu güvenlik Bِlgesinin içine girmiş oldu. O tarihlerde Duhok henüz bir il olmamıştı. Harita 1 - BM’in Kararıyla Kuzey Irak’ta İlan Edilen Güvenli Bِlge Çok geçmeden ABD’nin oluşturduğu Çekiç Güç bu Güvenlik Bِlgesinin asayişinden sorumlu oldu ve uygulama çarpıtılarak bِlge, Güvenlik Bِlgesi olmaktan ِteye Kürt Güvenli Bِlgesi’ne dِnüştürüldü. Uygulama ikinci haritada verildiği gibi oldu. Screen%20Shot%202017-01-30%20at%2018.36.20.png Harita 2 - Güvenli Bِlgenin Uygulanışı Bu yeni uygulamayla, bir Arap-Türkmen şehri olan Musul Güvenli Bِlgeye dahil olduğu halde uygulamada Bağdat Yِnetimine bırakılırken, pür Kürt şehri olan Süleymaniye 36. Paralelin altında olduğu halde Güvenli Bِlgeye dahil edildi. Aslında gerçek amaç Irak’ın bombaladığı şehirleri güvenlik altına almak olsaydı, bir paralel daha aşağı inip Kerkük’ü de içine almaları gerekirdi. O zaman doğal olarak Süleymaniye de bu bِlgeye girmiş olacaktı. Uygulama bِyle olsaydı, belki de bِlgenin kaderi bugün bambaşka olurdu. Ancak amaç sadece Kürt bِlgesini güvenlik altına almaktı demek. O tarihlerde herkes bu uygulamanın uzun sürmeyeceğini tahmin ediyordu. Türkiye’de bulunan Iraklı Türkmen aydınları her münasebette bu uygulamanın uzun sürmemesi gerektiğini vurguluyorlardı. Çünkü külah düşmüş kel gِrünmüştü. Amaç Kuzey Irak halkını değil, bahusus Kürtleri korumaktı. Nitekim Çekiç Güç sadece KDP (Barzani) ve KYB (Talabani) ile muhatap oluyordu. Türkiye her altı ayda bir bِlgede kalış sürelerini uzatarak bِlgede Kürt yِnetiminin kِkleşmesini sağladı. 2003 yılından sonra Irak’ta en kârlı kesim şüphesiz ki Kürtler olmuştur. Bugün Kürt yِnetimi bu kadar imkan ve tanınmışlığa sahip olduysa, bunu (1990-2013) 13 yıl süren bu güvenli bِlge uygulamasına borçludurlar. Suriye’de Ne Yapmalı? Türkiye’nin yıllardan beri Suriye’de güvenli bِlge talebi doğrudur ve gereklidir. Türkiye’nin Suriye’de avantajlı olduğu durum şu anda sahada El-Bab şehrine kadar olan bِlgeyi kontrol ediyor kontrol etmesidir. Trump’ın Suriye’de güvenli bِlgeler kurma projesi iyi değerlendirilmeli. Irak’taki gibi olursa, endişe duyduğumuz koridor İran sınırından Akdeniz’e kadar uzatılabilir. Unutmayalım. Irak’ta güvenli bِlgeyi yine Cumhuriyetçiler kurdu. Dolayısıyla yoğurdu üflemeden yememeliyiz. Dikkatli davranmanın bir kaç seçeneği var: PYD ve PKK gibi ِrgütlerin tamamen süreç dışı kalmasına çalışılmalıdır. Bunun da en güçlü panzehri Rusya ve İran ile birlikte hareket etmek olabilir. Türk Silahlı Kuvvetler asla olduğu bِlgelerden çıkmamalıdır. Özgür Ordu ile Türkmen silahlı güçleri ciddi anlamda takviye edilmeli ve oluşacak güvenli bِlgenin savunma gücünü oluşturmalıdır. Şam Yِnetimi konusunda uluslararası mahfillerde mutabakatın sağlanması için aktif rol alınmalıdır. Unutmayalım ki Rusya ve İran PYD konusunda yanımızda gِrünmüyorlar ancak, PKK ile işbirliği içerisinde oldukları hususunda tezimize yakın bir noktada duruyorlar. Trump yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklama kararı, ulusal ve uluslararası mahfillerde büyük tepkiler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump’la gِrüşmesi çok ِnem kazanıyor. Belki en ِnemli konu bu olacaktır. Umarız yukarıdaki dِrt temel konu lehimize ve mazlum Suriye halkından yana ilgi bulur. Peygamberimizin hadisidir ¨Bir mü’min bir yerinden iki defa sokulmaz¨

Kaynak: fikircografyasi.com/
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
2 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
3 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
4 - Referandumdan Konfederasyona
5 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
6 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
7 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
8 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
9 - Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
10 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
11 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
12 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
13 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
14 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
15 - PKK ve Türkmenler
16 - Dicle Kalkanı
17 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
18 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
19 - Yangından Mal Kaçıranlar
20 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
21 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
22 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
23 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
24 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
25 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
26 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
27 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
28 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ
29 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: Türkmen Gençleri İhmal mi Ediliyor?
>>Sonraki >>