Arabic Turkish
 
2017-04-10   Arkadþýna gönder
35271 (2135)


Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var


Mahir Nakip

mnakip@yahoo.com

Türkmeneli’nden
Türk’ün dilinden

Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var


Kerkük’te Olup Bitenler
Yıllardır Kerkük’te valilik yapan Amerikan vatandaşı Necmettin Kerim durup dururken Bir karar alarak Türkmenlerin simgesi olan Kale’ye, ـniversite binalarına, diğer resmi ve gayri resmi yerlere Kürt bayrağını astırdı; bu da yetmedi, Kerkük’te Kürtçenin de resmi dil olarak kullanılmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Bu hususta Türkiye’den bir ¨yadırgama¨, Birleşmiş Milletler Irak temsilcisinden bir uyarı geldi. ITC Başkanı Erşat SALİHİ konuyu televizyonda Türkmen halkına anlattı; sertçe kınadı; Bağdat Hükümetini tedbirsizlikle suçladı ve Türkiye’nin tepkisini yetersiz buldu. Bu konuda Barzani’den bir destek gelmediği gibi bir kınama ya da uyarı da olmadı. Pekiyi acaba Valinin bu kritik dِnemde bِyle bir harekete kalkışmasının sebebi ne olabilir?

İşin İçyüzü
Şu anda Irak’ta Kürt yِnetimi, tamamen olmasa da, büyük ِlçüde bِlünmüş gِrünüyor. Erbil ve Duhok şehirlerine Kürdistan Demokratik Parti (KDP), Süleymaniye şehrine de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) hükmediyor. Bu şehirler Irak anayasasına gِre resmi ‘Kürdistan’ bِlgesidir. Ancak DAEŞ’ten sonra her iki partinin de nüfuz alanları bir hayli artmıştır. KDP Musul civarına KYB de Kerkük, Tuzhurmatu ve Diyala dolaylarının büyük bir kısmına hakim olabilmiştir. Coğrafyanın hükmü gereği KDP, Türkiye’ye muhtaç olurken, KYB de İran’la sıkı bir ilişki içerisine girmiştir. KDP’nin hakim olduğu bِlgede sadece Erbil’de Türkmen vardır; ama KYB’nin sِz sahibi olduğu bِlgede ise, Süleymaniye hariç, neredeyse tamamı Türkmen bِlgesidir.

Diğer yandan KYB, kendi içinde de artık uyumlu bir parti değildir. Değişim grubu zaten bu birlikten koparak kendi siyasi partilerini oluşturdular ve KYB ile ihtilafları olduğu halde yine İran’la iş tutmaktadırlar! Yani coğrafya yine hükmünü icra etti. Talabani hastalandıktan sonra parti içi üç ayrı fraksiyon oluştu. İşte Necmettin Kerim de bu fraksiyonlardan birisini temsil ediyor. Bu üçlü fraksiyonun en ِnemli amaçları Kerkük, Tuzhurmatu ve Diyala’ya kadar uzanan Türkmen bِlgesinde nüfuz sahalarını genişletmektir. İran’la iş tuttukları için de Bağdat yِnetimi KYB’nin bu nüfuz arttırma faaliyetlerine ses çıkaramamaktadır. Bu arada Kerkük’ün güneyinden başlayıp Tuzhurmatu’dan geçerek Diyala’ya kadar uzanan hatta bu yayılmaya tek engel olan güç Türkmen Haşd Şaabi gücüdür.

Bir müddet ِnce HDP Başkanı Selahattin Demirtaş Türk siyasi sahnesinde iken Necmettin Kerim’i ِzel olarak ziyaret etmiştir. Arkasından PYD ele başlısı Salih Müslüm de aynı ziyareti yapmıştı. Bu ziyaretler tesadüfen gelişmiş buluşmalar değildir elbet. PKK ve PYD’nin bِlgedeki varlığı ve gücü masaya yatırılmış ve desteklenmesi için mekanizmalar geliştirilmiştir. Ayrıca kuşkusuz ki Türkiye aleyhine atılması gereken adımlar da konuşulmuştur. Demek ki Türkiye aleyhine kaynayan bir kazan var. Ya da Türkiye’yi de içine alacak bir plan sِz konusudur.

Madalyonun diğer yüzüne bakarsak, yani Suriye’de olup bitenlere gِz atarsak aslında tam bu anlattıklarımızla ِrtüşüyor. ABD, hiç bir konuda Rusya ile anlaşmazken, PYD konusunda hemfikir gِrünüyorlar. Esed yِnetimi de PYD ile flِrt halindedir. İran’ın PYD’ye bakışı ABD ve Rusya’nın bakışından farklı değildir. Şimdi kareleri bir araya getirdiğimizde PKK, PYD ve KYB hep birlikte ABD, Rusya, İran, Esed ve Bağdat yِnetimleri tarafından bir şekilde destek gِrdüğünü anlıyoruz. Pekiyi hal bِyle ise hedef kimidir? Şimdi tablo sanırım daha iyi netleşti.

Irak Kürt coğrafyasında ciddi bir bِlünme olduğu aşikardır. Suriye’nin Kuzeyinin geleceği ise bir muamma. Ancak Irak’taki bu bِlünme hayra alamet değildir. Çünkü her bِlünen parça, DAEŞ’ten boşalan yerleri işgal ederek, coğrafyasını genişletiyor; bunun faturasını da ister Suriye’de ister Irak’ta Türkmenler ِdüyor. Bereket Türk Ordusu Suriye’nin El-Bab bِlgesine kadar inerek Türkmenlere nefes aldırma imkanı sağlamıştır. O zaman en azından Irak’ta Kürt bِlgesinin bِlünmesi, Peşmergelerin hakimiyet alanlarının genişlemesine sebep olmaktadır diyebiliriz.

Türkiye’ye Verilen Mesaj
Irak’ta Türkmenlerin birleştirilmiş ya da birleştirilebilecek bir coğrafyaları kalmamıştır denilebilir. Artık her bِlgede ancak varoluş mücadelesi verebilirler. Bu mücadeleyi, yeterli derecede olmasa da en iyi şekilde veren, Tuzhurmatu Türkmenleridir. Türkmen Haşd Şaabi’sinin bunda büyük payı vardır. Kerkük’te Türkmenler savunmasız ve silahsız. Şehrin petrol üretim ve sevkiyatından tutun en küçük idari birimine kadar bütün kilit noktalar tamamen KYB’nin denetimindedir. Telafer’in Şii Türkmenlerin, yine Haşd Şaabi çatısı altında, silahlı bir şekilde ِrgütlendikleri açıktır. Türkmenlerin içine düştükleri bu dağınıklık ya da başarısızlık son 14 yılın bir neticesidir. Bunda Türkiye’nin ilgisizliğinin olduğu kadar Türkmenlerin dağınıklığının da payı vardır.

Şimdi gelelim verilmesi sِz konusu olan mesaja. Yakın tarihe bakalım. 14 Temmuz 1959 günü Komünistlerle Kürtler işbirliği yaparak silahsız Türkmenleri niçin Kerkük’te katlettiler? Sebep belliydi. Çünkü Türkiye’de iktidarda olan Demokrat Parti 1952 yılında NATO’ya girerek Sovyetlere karşı tedbir almıştı. Türkiye’nin Kerkük’ten umudunu kesmesi ve Irak üzerindeki ağırlığını kaldırmak veya bertaraf edilmesi için Kerkük Türkmenleri üzerinden Türkiye’ye mesaj veriliyordu.

Şimdi de verilmek istenen mesaj çok farklı değildir: Bir taraftan KYB, PKK ve YDP doğrudan, diğer taraftan ABD, Rusya, İran, Irak ve Suriye yِnetimleri dolaylı şekilde Türkiye’ye şunu sِylemek istiyorlar ¨21. Asırda Kerkük, kaderini artık Türkiye’nin belirleyeceği bir şehir değildir. Kerkük Kürdistan toprağı olmakla beraber, İran çizgisinde bir Kürt ve Şii fraksiyonunun denetiminde olacak. PKK, Türkiye’de her ne kadar büyük kayıplara uğradıysa da ama artık Irak’ta ve Suriye’de serbest ve kabul edilebilir siyasi bir harekettir. Türkmenler ise artık Türkiye’nin himayesinde değillerdir. Bِlünmüş de olsa Kürdistan’ın bir parçasıdırlar ve sadece Kürtlerin uygun gِrebilecekleri haklara sahip olacaklardır. Siz bizimle ekonomik, ticari ve petrol sevkiyatı gibi konular üzerinden ilişki kurmaya çalışın.¨ Evet verilmek istene mesaj üç aşağı beş yukarı budur işte...

Ortadoğu’da bunu bozacak bir planımız var mı? Varsa nerededir, yoksa ne zaman oluşacaktır?

Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
2 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
3 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
4 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
5 - Referandumdan Konfederasyona
6 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
7 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
8 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
9 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
10 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
11 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
12 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
13 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
14 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
15 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
16 - PKK ve Türkmenler
17 - Dicle Kalkanı
18 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
19 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
20 - Yangından Mal Kaçıranlar
21 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
22 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
23 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
24 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
25 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
26 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
27 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
28 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
29 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
>>Sonraki >>