Arabic Turkish
 
2017-05-09   Arkadþýna gönder
32956 (1463)


'BİR ŞEY VERMEVIN ÖZLERİNE MEN ÖLMـŞEM ÖLMـŞEM'


Fevzi Türker

2003'ten bu yana TـRKMENELİ coğrafyasının çeşitli bِlgelerinde başta Kerkük olmak üzere onlarca işadamı, doktor, subay, ِğretmen ve ِğrenci ya suikastla ya da kaçırılarak hunharca işkence yapılarak şehit edilmişlerdir. Kaçırılanların bir kısmı yüklü fidyeler karşılığında kurtulabilmişlerdir. Büyük çoğunluğu Türkmen olan kaçırılanlara karşı işlenen insanlık dışı işkenceler, aslında Türkmenlere karşı uygulanan bir etnik temizlik planıdır. Çünkü kaçırılanlar sırf Türkmen oldukları için ve Türkmenlere gِzdağı verilerek TـRKMENELİ coğrafyasını Türkmenlerden arındırmak amacıyla kaçırılarak şehit edilmişlerdir.
Dikkat edilirse bu suikast ve kaçırma olayları en çok TـRKMENELİ'NİN üç büyük şehri olan KERKـK ile TUZHURMATU'DA gerçekleşmekte ve daha ِnceleri de TELAFER'DE gerçekleşmiştir. Bu üç şehir ve diğer TـRKMENELİ şehirleri, tartışmalı bِlgeler arasında gِsterilmektedir. Kerkük, Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi'nin (IBKY) anayasa taslağına gِre ilan edilmesine çalışılan Kürt devletinin başkenti olarak düşünülmektedir, TELAFER ise Irak Kürt bِlgesini, kurulması planlanan Suriye Kürt kantonlarıyla birleştirmektir.
KERKـK'Lـ bir Türkmen olan Ali Mehmet Ali 10 Nisan 2007 tarihinde silahlı asayiş kıyafetli kişilerce Kudüs caddesindeki evinden alınarak bilinmeyen bir yere gِtürülmüştür. Sosyal medyaya düşen gِrüntüler Ali'nin bitkin, yorgun ve yüzünden akan kanlar da işkence gِrdüğünü gِstermiştir. Gِrüntülerde, Kürtçe konuşan eli kanlı zorbalar, Ali'ye ailesinden kendileri için para istemesini talep etmektedirler. Ali ise maruz kaldığı ağır işkenceye ve kendisinden ısrarla ailesiyle Kürtçe konuşmasını ve kedileri için para istemelerine rağmen, paralarının olmadığını, ailesine de hitaben Türkmence ''Bir şey vermevin ِzlerine, men ِlmüşem ِlmüşem''. Yani, ''Onlara bir şey vermeyin nasıl olsa beni ِldürecekler'' diyebilmiştir. IRAK TـRKMEN CEPHESİNİN (ITC) yoğun çabaları neticesinde ALİ kaçırıldıktan bir müddet sonra yaralı olarak DOMİZ semtinde serbest bırakıldıktan sonra tedavi edilmek üzere KERKـK hastanesine kaldırılmıştır.
Her kaçırma olayında olduğu gibi, son olayda da, yurt içi ve dışında onlarca Türkmen sivil toplum ِrgütü bulunmasına rağmen yine sustuk ve yine kimseye derdimizi duyuramadık. Susmak, tepkisiz ve seyirci kalmak Türkmenleri hiçbir zaman koruyamayacaktır, tam tersine kِtü olan siyasi , ekonomi ve diğer durumlarımızın daha da kِtüleşmesine ve etnik temizlik olaylarının artmasına yol açacaktır.
Kış uykusuna yatmaktan usanmayan, yıllardır devam eden katliamlardan hiç ders alamayan Türkmenleri yıldırmaya, , ekonomik durum dahil her alanda zayıf düşürmeye ve TـRKMENELİ coğrafyasından sِküp atmaya yِnelik olan sinsi planlara karşı direnmek yerine, hep bencillik yapıldı ,gِsteriş tercih edildi ,kişisel çıkarlar ِn planda tutuldu ve en ِnemlisi de akılcı bir politika izlenemedi. Dolayısıyla Türkmenler olarak adam yerine koyulmadık, hor gِrüldük, yok sayıldık ,ِz yurdumuzdan silinmek istendik ve kesilmeyi bekleyen kurbanlık koyun sürüsü haline geldik.
ـç milyon olduğumuzu iddia ediyoruz. Nerede bu üç milyon Allah aşkına? Hani Arap ve Kürt milletlerinden sonra Irak'ın üçüncü büyük milletiydik? Nüfusu üç milyon olan bir halk hiç susar mı? Adam yerine koyulmamayı içine sindirir mi? Gerçekten biz Türkmenler üç milyon muyuz? Nüfusumuz eğer üç milyon ise, neden gelen geçen kafamıza vurabiliyor ve biz sessiz kalabiliyoruz? Hani yiğittik, kahramandık ve Irak'ın en kültürlü halkıydık?
Türkmenler neden bu duruma geldiler? Geç kalınmadan, atı alan ـSـDARI geçmeden,TـRKMENELİ tarih olmadan Bu acı durumu herkesin gِrmesi ve çِzümüne katkı sağlaması gerekir. Türkmenler tarihlerinin en kritik dِnemini yaşamaktadırlar. Türkmen sorunu milyonlarca nüfusla değil, akılcı politikalar ile silahlı direnişle çِzülür. Akıl yaşata veya nüfusta değil ,akıl baştadır.
Bulgaristan Türkleri,10 milyonluk BULGARİSTAN nüfusunun %10'unu oluşturmaktadırlar. Akılcı politikalar izleyerek 240 üyeli Bulgar parlamentosuna son seçimde 28, bir ِnceki seçimde ise 32 milletvekiliyle temsil edimliyi kazanabilmişlerdir. Küçücük İngiltere 1600 yılında birkaç milyonluk nüfusuyla, yüzlerce milyonluk koca HİNDİSTANI küçücük nüfusuyla değil aklını kullanarak işgal etmeye başlamıştır.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENLERİN NE ZAMAN SİYASİ AĞIRLIĞI OLACAK?
2 - TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
3 - RAHİM CAVADBEYLİ OLAYI İKİNCİ BİR BORALTAN FACİASINA DÖNÜŞMESİN
4 - TÜRKMENLER, 12 MAYIS SEÇİMLERİ ve MİLLİ ŞUUR
5 - 12 MAYIS 2018 SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
6 - CAN KERKÜK
7 - KDP'NİN Çِküşü ve KYB'NİN Yükselişi İRAN'IN Zaferi mi?
8 - Kürt referandumu yapıldı Türkmenler ne yapabilir?
9 - BARZANİ MİLYONLARCA TـRKMENİ NEDEN BİR KAÇ BİN OLARAK GÖRMEKTEDİR?
10 - Türkmenler ve Kürt Bağımsızlık Referandumu
11 - Türkiye Barzani'ye karşı ''Statüko Ante'' hakkını kullanacak mı?
12 - TـRKMENLER ve 25 EYLـL BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU
13 - BAKـ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!
14 - Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Başlayacak?
15 - TـRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR
16 - TـRKMEN EĞİTİMİNİN DـNـ ve BUGـNـ
17 - KERKـK-DAKUK SALDIRILARI ve MEZHEP TEHLİKESİ
18 - TـRKMENLERİN GELECEGI
19 - 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
20 - SALİH MـSLİM´İN KERKـK´TE İŞİ NE?
21 - ALMANYA PALAMENTOSU VE SÖZDE TـRKLER
22 - TAZEHURMATU´YA HARDAL GAZI SALDIRISI
23 - AİDİYET BUNALIMI
24 - HER ŞEYDEN EVVEL TـRKMEN OLDUĞUMUZU SÖYLE
25 - Boş Torbayla At Tutulmaz
26 - YOK EDİLİYORUZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL
27 - 2015 TـRKiYE SEÇİMLERİ ve TـRKMENLER
28 - Tepkisizlik
29 - TELAFER´İ TـRKMENLERDEN ARINDIRMA PLANI SONUNA MI YAKLAŞTI ?
30 - Bir halk kendini yok sayarsa !
>>Sonraki >>