Arabic Turkish
 
2017-06-27   Arkadþýna gönder
28488 (1202)


Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi


Suphi Saatçi


Bugünkü Irak toprakları Osmanlı dِneminde Bağdat, Basra ve Musul adları ile tanınan üç eyaletten oluşuyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiliz işgaline uğrayan bu coğrafî bِlge, bِylece Osmanlı egemenliğinden çıkarak İngiliz mandası olarak ayrı bir devlet haline getirildi. Bin yılı aşkın zamandan beri bu coğrafyada varlıklarını sürdüren Türkmenler de Musul Eyaletinin sınırları içinde yaşamakta idiler. Anadolu’dan koparıldıktan sonra Türkmenler Irak’ta kraliyet, cumhuriyet ve en son işgal dِnemi olan üç değişik rejim altında yaşamışlardır.

Birinci Dِnem Irak Krallığı
1923-1958 yılları arasında süren monarşi rejiminde Türkmenler, eğitim ve ِğretim haklarından mahrum olarak yaşamışlardır. Daha da acısı, 4 Mayıs 1924 tarihinde Kerkük’te Türkmenlere karşı katliam ve şehirde başlatılan yağma girişimidir. Kerkük’te maruz kalınan bu vahşet sonucu Türkmenlerden şehit düşenler oldu. Ayrıca yüzlerce ev ve dükkân yağmalandı. Irak devletinin kuruluşunun daha birinci yılı dolmadan meydana gelen bu olay yüzünden Türkmenler büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır.

Monarşi dِneminde 1939 yılında da Türkmen aydınları sürgün ve baskı hareketlerine maruz kaldı. 12 Temmuz 1946 tarihinde ise Kerkük’te Türkmenler ikinci bir katliam daha yaşadı. Irak Petrol Şirketi işçilerinin bir takım sosyal haklar istemek gayesiyle başlattıkları grev, polis güçlerinin silahlı saldırısı ile kana bulandı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Tamamen insanî ve sosyal taleplerle başlayan ve demokratik kurallara gِre gelişen bu grevde 14 kişi de değişik biçimlerde yaralandı. Tarihe Gâvurbağı Katliamı olarak geçen bu soykırımı, Kerkük’ün tarihinde bir kara sayfa olarak tescil edildi.

İkinci Dِnem Cumhuriyet Rejimi
14 Temmuz 1958 tarihinde yapılan askerî darbe sonucu monarşi rejimi sona erdi ve ülkede cumhuriyet rejimi ilan edildi. Türkmen toplumu ülkenin cumhuriyet rejimine kavuşmasını sevinçle karşıladı ve artık demokrasinin nimetlerinden yararlanılarak rahat bir nefes alacağını zannetti. Ancak Türkmenler cumhuriyetin ilanının birinci yıldِnümü kutlanırken korkunç bir katliamla karşı karşıya kaldılar. 14 Temmuz 1959 günü başlayan ve 15 ve 16 Temmuz günleri de devam eden ve Kerkük Katliamı diye tarihe geçen bu soykırımda Türkmen şehri Kerkük’te, dünyada eşi ve benzeri olmayan vahşet sahneleri yaşandı.

Kerkük şehrinin dışından gelen gِzü dِnmüş katiller, cumhuriyetin kuruluşunun birinci yıldِnümü şenlikleri düzenleyen Türkmenlere baskın yaparak otomatik silahlarla saldırıya geçtiler. Bir anda panik ve şaşkınlık içine giren halk meydanlardan çekilerek, en yakın yerlere sığındılar. Bu sefer planın ikinci kısmını uygulamaya başlayan katiller, askerî araçlarla şehirde sokağa çıkma yasağı başladığını, can güvenliği açısından herkesin evine çekilmesini anons ettiler. Her zaman yasalara saygılı olan Türkmenler de evlerine çekildiler.

Katliamı planlayanlar bu sefer hazırladıkları listelere gِre Türkmenlerin ileri gelen şahsiyetlerini evlerinden alarak Kerkük kışlasına gِtürdüler. Orada kurdukları halk mahkemesinde Türkmen şahsiyetlerini beş on dakika mahkeme ederek hakaretler ettiler ve ardından hepsini kurşuna dizdiler. Bununla da yetinmeyen gِzü dِnmüş katiller şehit edilen Türkmenlerin ayaklarına bağladıkları ip ve sicimlerle motorlu araçlara bağlayarak sokak sokak sürükleyerek dolaştırdılar. Bu da yetmeyince ayaklarından elektrik direklerine astılar. Bِylece temmuz ayının sıcağında üç gün üç gece şehitlerin cesetlerini teşhir ettiler. Bir kısmının her ayağına takılan iplerle ters yِnde giden iki ayrı cipe bağlayarak parçaladılar.

Kerkük’te kurulan bu can pazarında kiminin gِzlerini oydular, kimilerini de diri diri toprağa gِmdüler. Katliam sonucu yüzlerce vatandaş da çeşitli biçimde yaralandı. ـç gün devam eden katliam süresince Türkmenlerin iş yerleri büro ve mağazaları yağmalandı. Yağmalanan mallar kamyonlara yüklenerek üç gün boyunca kuzey bِlgelerine taşındı.

Katliam sonrası yapılan soruşturmalar sonucunda, bu soykırımının çok ِnceden planlandığı ve gِzü dِnmüş katillerin katliamın provasını yaptıkları ve insanları işkence ile ِldürme konusunda eğitim gِrdükleri ortaya çıktı. Aylar ِncesinden Türkmenlerin ev ve adreslerini toplayarak hazırlık yaptıkları da anlaşıldı.

Türkmenlerin yaşadığı bu büyük facia, her nedense zamanında dünya kamuoyundan da gizlendi. Katliam haberi Türkiye’ye ulaşınca basın ve medyada duyulmaması için de ِnlemler alındı. Kamuoyunun galeyana gelmesini ِnlemek için TC. Bakanlar Kurulu yasaklama kararı aldı. Bِylece Türkmenlerin yaşadığı acılar, 1963 yılından itibaren Türkiye’de kamuoyunun gündemine girmiş oldu. 1959 yılında yaşanmış olan Kerkük Katliamının, günümüzde bile henüz hesabının gِrülmediği gibi, bu alanda kapsamlı bir araştırmanın da yapılmadığı sِylenebilir.

Irak’ta Türkmenlerin cumhuriyet dِneminde karşılaştıkları sıkıntılar, Saddam dِneminde daha da arttı ve adeta Türkmenlerin üzerinde devlet terِr estirildi. Irkçı ve şoven bir anlayış devlet yِnetimine egemen oldu. Bِylece Türkmenler devlet memuriyetine alınmamaya başlandı. Birçok memur Türkmen bِlgelerinden sürüldü. Türkmenlere ait zengin ve verimli tarım arazileri yok pahasına istimlak edildi. Bu arazilerin işletimi ücretsiz olarak Araplara dağıtıldı. Türkmen yerleşim merkezlerinin adları değiştirildi; bazı yerleşim merkezleri yıktırılarak halkı dağıtıldı. Bununla da yetinmeyen dikta rejimi Türkmen liderlerini ve toplumun ِnde gelen aydınlarını idam etti.

Amacı ve sonucu olmayan ve 1988’de sona eren İran-Irak Savaşının ardından patlak veren Birinci Kِrfez Savaşı dِneminde de Türkmenler büyük sıkıntılar yaşadılar. Özellikle 28 Mart 1991 tarihinde yaşanan Altunkِprü Katliamında yüzün üzerinde Türkmen genci boğazlanarak şehit oldu. Irak’ta Saddam dِnemi, ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali ile son buldu.

ـçüncü Dِnem ABD İşgali
Bu dِnemde Irak’ta demokratik bir düzen kurulacağını ümit eden Türkmenler, alınan ve çalınan haklarının geri verileceğini bekledilerse de sonuç yine hayal kırıklığı oldu. İşgalden bu yana 14 yıl geçmiş olmasına rağmen, yaşanan gelişmeler Irak’ta ümit verici bir sonuca varılma olasılığının henüz sِz konusu olmadığını gِsteriyor. Kısacası yüzyıldan beri devam eden Türkmenlerin çilesinin henüz son bulmadığı anlaşılıyor.

Irak’ta ulusal bir lider etrafında toplanan güçlü bir iktidarın yِnetiminde, ülkenin bütününü kucaklayan adil, demokratik ve insan haklarına dayalı, etnik ve mezhep ayırımı gِzetmeyen bir düzenin kurulması hayal gibi gِrünse bile, biz yine de bunu ümit etmekten vazgeçmeyelim…
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük Kayserisi
2 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
3 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
4 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
5 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
6 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
7 - Kardaşlık 18 Yaşında
8 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
9 - Irak’ın Geleceğine Dair…
10 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
11 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
12 - Irak Dramı Nereye Kadar…
13 - Türkmenler İçin Güvenli Bِlge Oluşturulmalı idi…
14 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
15 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
16 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
17 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
18 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
19 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
20 - Fuzuli ـniversitesi Hakkında…
21 - Türkiye ve Türkmenler
22 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü
23 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
24 - Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe
ـlkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
25 - Türkmen Yazar Mehmet Hurşit Dakuklu’nun Ardından
26 - Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri
27 - Türkmenler Erdoğan’a Neden Kırgın…
28 - Büyük Dava Adam‎: Mevlut Taha KAYACI, Hakka Yürüdü
29 - Külah Kapma Yarışı Hızlanırken
30 - [SEÇİM SONRASI IRAK] Şaşırtmayan sonuçlar
>>Sonraki >>