Arabic Turkish
 
2017-10-12   Arkadþýna gönder
15618 (1005)


Referandumdan Konfederasyona


Mahir Nakip

Bir Dokunuşa Bin Ah...

Bazıları Barzani’nin referandumdaki inadını anlamakta zorlanıyor. ABD, Türkiye, İran ve Bağdat’ın karşı çıkmalarına rağmen referandumun gerçekleşmesi bu kesimin tuhafına gidiyor. ـstelik referandumun yapılış biçimi bile gülünç olduğu halde. Tabiri caiz ise kendileri çalıp kendileri oynadı. Daha ileri gidenler de oldu. Mesela Irak, İran ve Türkiye’de bazı merciler ABD ve Fransa gibi bazı ülkelerin gizliden destek verdikleri bile sِylüyor. Biz bu tehlikeyi aslında farklı da olsa referandumdan ِnce bile sezmiş ve yazmıştık. 11 Eylül’de bu sütunda ¨Sakın Aldanmayın Esas Hedef Kerkük’tür¨, ve 22 Eylülde de ( yani referandumdan 3 gün ِnce) ¨Referandumdan Beteri Var¨ yazılarımızla tehlikenin bazı boyutlarına temas etmiş, oyun içinde oyun olduğunu sِylemiştik. Şimdi tablo daha da netleşiyor.

Bağdat yِnetimi temkinli adım atarak ufak-tefek müeyyidelerle işe başladı. Bir kere bütün kararlar Irak Parlamentosundan çıktı. Erbil ve Süleymaniye Havaalanlarının dış uçuşlara kapatılması bu cümleden sayılabilir. Şimdi sıra sınır kapılarına geldi. Tehlikenin boyutunu zaten tahmin eden Kürt yِnetimi yaygarayı hemen koparmaya başladı. ¨Bağdat Yِnetimi Kürt halkını açlığa mahkum ediyor¨, ¨Şiiler komşu ülkeleri aleyhimize kışkırtıyor¨ gibi sِzlerle dünyaya kendilerini acındırmaya çalışıyorlar. Hatta bir adım daha ileri giderek, Başbakan Yıldırım’ın Habur sınır kapısına alternatif olarak Ovakِy-Telafer kapısından sِz etmeye başlayınca ¨izin vermeyiz, topraklarımızı gerekirse Peşmerge kuvvetleri ile savunuruz¨ demeçleri vermeye başladılar. Peki, bu iş nasıl sonuçlanacak?Cehennemi Gِstermek...

Gِrünen o ki taraflar arasında kimse savaşmayı istemiyor. Taraflar arasında gِrüşmelerin başlaması için dışarıdan Fransa ve (biraz da ABD), içeriden de Allavi ve Nüceyfi gibi, yıllardır Barzani ile flِrt eden Iraklı siyasetçiler uğraşmaktadır. Şu ana kadar ufukta bir gِrüşme gِrünmüyor ama ortaya bazı yeni çِzüm ِnerileri atılıyor. Mesela referandum sonuçlarını iptal karşılığında Kürt bِlgesini federasyondan konfederasyona çevirmek gibi. Şimdi herkesin itirazına rağmen referandumun niye yapıldığının sebebi anlaşıldı mı? Barzani bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Hem Kürt bِlgesinde giderek kِtüleşen ekonomik ve siyasi durumu kurtarmak hem de Bağdat yِnetimi ile yeni ve güçlü pazarlık enstrümanları elde etmek.

Başta Kerkük olmak üzere ihtilaflı bِlgeler meselesi tabi ki hâlâ ortada bir dağ gibi duruyor. Her iki taraf da en çok Kerkük’ün aidiyeti üzerinde duruyor. Hatta Türkiye’nin bile Kerkük’ü telaffuz etmeye başlaması, merkezi hükümetin kolunu güçlendireceğe benziyor. Ama ABD ve Avrupa bir şekilde iki taraf arasında gِrüşmeleri başlatma başarısını gِsterirse, kârlı tarafın Kürt yِnetimi olma ihtimali daha yüksek gِrünüyor. Şimdiden kimin ne avantajlar elde edeceğini kestirmek güç olmakla beraber, kaybeden tarafın Türkmenler ve Türkiye olacağına kesin gِzüyle bakmak mümkündür. Çünkü bu gِrüşmenin mimarlığını ABD ve Fransa üstlenecek gibi gِrünüyor.Ders Verme Zamanı

Başbakan Sayın Yıldırım’ın Bağdat ziyareti bu açıdan çok ِnemlidir. Şu ana kadar Türkiye’nin duruşu ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın konuşmaları hem doğrudur hem de Bağdat ve Tahran’ı tatmin etmektedir. Ama ABD ile Avrupa’yı memnun ettiğini sِylemek mümkün değildir. O zaman altın fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Dِrt konuda Bağdat yِnetimi ile mutabakat sağlanırsa, Kürt yِnetimi ile Bağdat yِnetiminin gِrüşmeleri başlasa bile ne Türkmenlere ne de Türkiye’ye bir zarar verir.

1926 ve 1946 anlaşmalarına paralel olarak karşılıklı garantِrlük içeren bir anlaşmanın imzalanması,
Acilen Ovakِy’den Telafer bir sınır kapısının açılması
Petrol sevkiyatında sadece Bağdat Hükümetini muhatap kabul edilmesi
Kerkük’ün Kürt bِlgesine katılmasına engel olunması.

Bunları sağlayabilirsek büyük bir devlet olduğumuzu bir kez daha ispatlamış oluruz.

Kaynak: fikircografyasi.com
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
2 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
3 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
4 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
5 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
6 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
7 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
8 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
9 - Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
10 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
11 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
12 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
13 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
14 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
15 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
16 - PKK ve Türkmenler
17 - Dicle Kalkanı
18 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
19 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
20 - Yangından Mal Kaçıranlar
21 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
22 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
23 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
24 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
25 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
26 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
27 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
28 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
29 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
>>Sonraki >>