Arabic Turkish
 
2018-02-05   Arkadþýna gönder
4659 (1663)


IRAK TÜRKMENLERİNİN TÜRKİYE’DEN BEKLENTİLERİ


Önder Saatçi

Irak Türkmenleri anavatandan ayrı düştükleri günden beri gözlerini ve gönüllerini Türkiye’den ayırmamışlardır. Türkiye her dönemde Irak Türkmenleri için göz bebeği, hatta bir “kızılelma” olmuştur. Bugün de durum dünkünden farklı değildir.
Uzun yıllar süren Irak Türkmenlerinin makûs talihi son zamanlarda biraz olsun yaver gitmeye başlamış, artık Irak’ta diğer topluluklarla beraber onların da var oldukları gerçeği daha iyi anlaşılır olmuştur. Bununla birlikte Irak Türkmenlerinin sorunları henüz bütünüyle çözülmüş değildir. Bilhassa, Kerkük ve diğer “ihtilaflı bölgeler”deki Kürt milis varlığının çekilmesinden sonra Irak Türkmenlerinin Türkiye’den bazı beklentilerinin daha kolay gerçekleşmesinin yolu açılmıştır.
Irak Türkmenleri için hayati önem taşıyan bu beklentilerden biri Ovaköy’den bir sınır kapısının açılması ve Kerkük’e acilen bir Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu kurulmasıdır. Çünkü Kerkük hâlâ en yoğun Türkmen nüfusu barındıran şehirdir ve Kerkük’ten pek çok insan Türkiye’ye gelmek için Musul veya Bağdat’taki konsolosluklara başvurmak zorundadır. Bunun yanında Erbil’e uçuşlar yasaklandıktan sonra Kerkük’e bir uluslararası havaalanı da şarttır. Bütün hava trafiğinin Bağdat üzerinde yoğunlaşması hava ulaşımı açısından zorlukları da beraberinde getireceğinden bu hususun Iraklı yetkililerce dikkate alınması gereklidir, Türkiye’nin böyle bir konuda destek vermesi gereklidir ve mümkündür. Türk inşaat şirketleri böylesi büyük projeleri gerçekleştirebilecek imkânlara sahiptir. Iraklı yetkililerin bundan önceki gibi Irak Türkmenlerinin Türkiye’yle olan sosyal ve kültürel bağlarını bir tehdit unsuru olarak değil, bir fırsat olarak görmesi gereklidir. Türkiye’nin de Irak merkezî yönetimiyle iyi ilişkiler kurarak Türkmenlerin Irak’ta daha etkili olmaları için etkin politikalar geliştirmesi beklenir. Son yıllarda pek çok Iraklı öğrencinin Türkiye’de yüksek öğrenim görmeye başlaması ilişkilerin geleceği için ümit vermektedir.
Irak Türkmenlerinin Türkiye’den bir diğer beklentisi de dünyaya Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsünün bir şubesinin de Kerkük’te açılmasıdır. Geçmişte Kerkük’teki Türk Kültür Merkezi Türkiye Türkçesini öğrenme yolunda Irak Türkmenleri için büyük bir fırsattı. Bugün de Türkmen okullarına devam etmeyen veya örgün eğitim dışındakilerin, ileri yaştakilerin Türkiye Türkçesi öğrenebilmeleri için Yunus Emre Kültür Merkezinin Kerkük’te ve gerekirse diğer Türkmen bölgelerinde, hatta Bağdat’ta da açılması elzemdir. Bu tür kültür merkezleri yalnızca okuma yazma kursları açmakla kalmayacak birçok kültür ve sanat faaliyetinin de gelişmesi için zemin hazırlayacaktır. Geçmişteki Türk Kültür Merkezi tecrübesi bunun çok değerli hatıralarıyla doludur. 70’li yıllarda Kerkük’teki merkezde yalnızca okuma yazma kurslarıyla yetinilmemiş, merkezin kütüphanesi çok sayıda kitap barındırmış; bu kitaplar o yıllarda Türkmen gençlerinin ufkunu zenginleştirmiştir. Merkezde o dönemde ayrıca tiyatro, müzik, film gösterimi gibi faaliyetler de düzenlenmiş, Türkmen kadınları için de merkez bir sosyal ortam olmuştur. O zamanki Türk Kültür Merkezinin belki de en önemli özelliği 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi millî bayramlardaki kutlamalar ve şenlikler olmuştur. Bugün de bu faaliyetler daha iyi imkânlarla ve daha etkili bir şekilde yapılabilir. Hatta, Merkez’in o günkü binası da bugünkü sahiplerinden kiralanarak veya satın alınarak Yunus Emre Enstitüsü o binada hizmet verebilir.
Kurulacak Yunus Emre Kültür Merkezlerine elbette yalnızca Türkmenler değil, Irak’taki diğer etnik unsurlardan da insanlar gelmeli ve Irak’ta zedelenmiş olan sosyal barışın yeniden inşa edilmesi için birlikte çaba sarf etmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti devleti için böyle bir enstitüyü açmak bugün hiç de zor değildir. Hartum’da, Beyrut’ta var olan Yunus Emre Enstitüsü Kerkük’te neden olmasın…
Irak Türkmenleri için hayati önem taşıyan bir diğer husus da Kerkük Kalesi’dir. Ba’s rejimi döneminde çok büyük bir bölümü tahrip edilen Kerkük Kalesinin içindeki bazı tarihî eserlere acilen el atılmalı ve bunların restorasyonu zaman geçirilmeden sağlamalıdır. Hele Gökkümbet, başına geçirilen o acayip kubbe müsveddesinden kurtarılarak tez zamanda Anadolu’daki benzerleriyle aynı mimari özelliğe yeniden kavuşturulmalıdır. TİKA’nın bu hususta dünya çapında faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Kerkük Kalesi de mutlak surette TİKA’nın gündemine girmelidir. TİKA’nın maddi ve teknik imkânları da bu gibi büyük projeler için yeterlidir. Zaten Suphi Saatçi, Kale’deki evlerin ve diğer yapıların planlarını çıkarmış ve “Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük” eserinde yayınlamıştır. Kerkük Kalesi Türkiye’deki bir Beypazarı, bir Safranbolu pekalâ olabilir. Kale’nin restorasyonu ve aslına uygun şekilde yeniden inşası gerçekleştirilirse burası da Kerkük’e hem tarihî Türk kimliğini yeniden kazandırır hem de şehre turistik bir değer katar. Kerkük’ün bu şekilde bir cazibe merkezi hâline getirilmesi şehrin bir kardeşlik yurdu olmasını da sağlayacak, Kerkük siyasi kavgalardan uzak tutulmuş olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, bugün bölgenin en önemli ülkesidir. Türkiye dış ilişkilerdeki gücünü kültür ve medeniyet ataklarıyla geliştirmelidir. Büyük millet ve büyük devlet olmak da tarihine sahip çıkmakla mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti bugün yanı başındaki böylesi meselelerle yakından ilgilenmelidir ve buna da gücü vardır.
Türkmeneli: 120/25-28.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - KILIK DEĞİŞTİRMİŞ ALINTILAR
2 - TUNUS’TAN GELEN KİTAP
3 - GURBETTE TÜRKMEN OCAKLARI
4 - KANAYAN YARAMIZ: DOĞU TÜRKİSTAN
5 - TÜRKMEN EĞİTİMİNİN BAZI SORUNLARI
6 - IRAK TÜRKLERİ NASIL TÜRKMENLEŞTİ?
7 - KERKÜK ÇOCUK DİLİNDE ESKİ TÜRKÇE KELİMELER
8 - TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE NELER OLUYOR?-5
9 - TÜRKÇEYLE ARAPÇA ARASINDA SIKIŞMIŞ TÜRKMENLER
10 - IRAK TÜRKLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ATAĞI
11 - TELÂFERLİ SANATÇI ÖMER TÜRKMENOĞLU İLE MÜZİK SOHBETİ
12 - IRAK TÜRKMEN AĞIZLARI İÇİN NELER YAPILMALI?
13 - KERKÜK’TE SPOR NASIL YARALANDI
14 - TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE NELER OLUYOR?-3
15 - ÇOBAN HIDIR ULUHAN (1948 - )
16 - İTTİ BIÇAK SÜTÜ KESTİ
17 - SUPHİ SAATÇİ’NİN IRAK TÜRKMEN FOLKLOR ARAŞTIRMALARINA KATKILARI
18 - Prof. Dr. Ali İhsan Öbek’le Divan Edebiyatı Sohbeti
19 - IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDAN ŞAŞIRTAN KELİMELER (Yalancı Eşdeğerler)
20 - IRAK TÜRKMEN SOSYOLOJİSİNE DOĞRU
21 - MESELEMİZ YALNIZ ALFABE Mİ?
22 - HADİ GÜZEL’İN KERKÜK TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ HATIRALARI
23 - IRAK TÜRKMEN AĞIZLARININ MÜKEMMEL SÖZLÜĞÜNE DOĞRU
24 - HOCAM AHMET NAHMEDOV’LA AZERBAYCAN SOHBETİ
25 - HABİB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN BİR YAPRAK
26 - HABİB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERİNİN YAKIN GEÇMİŞİNE PENCERELER
27 - IRAK TÜRKMENLERİNDEN BİR DİLCİ: İHSAN S. VASFİ
28 - TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM
29 - Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular-II
30 - KERKÜK HOYRATLARINDA TÜRKÇE SEVDASI
>>Sonraki >>