Arabic Turkish
 
2018-04-25   Arkadþýna gönder
1134 (531)


Türkmen Halk Edebiyatı Üzerine İncelemeler Kitabı Hakkında Görüş


Yıldırım Hasanizade


Ne güzeldir kitabı okuyup onun hakkında yapıcı fikir üretmek. Bende böyle bir şey düşündüm. Kitabın adı Irak Türkmen Halk Edebiyatı Üzerine İncelemeleri yazan değerli araştırmacı Necdet Yaşar Bayatlı.
Bu kitap 152 sayfadan ibaret 40. yayını ile Türkmen Kardaşlık Ocağı tarafından İstanbul’da basıldı.
Ön sözünde sayın araştırmacı Suphi Saatçi diyor ki “elimizdeki kitapta 8 inceleme yazısı yer almaktadır. Değişik dergi ve kitaplarda yayınlanmış inceleme yazılarının dördü Irak Türkmen halk edebiyatı ve folkloru üzerinedir. Diğer incelemeler ise Bağdat masalları, Muharrem ayında yapılan ayinleri, Irak’ta Arapça ve Türkçe tercüme konuları kapsamaktadır. Bir bilim adamı olarak Nejdet’in Bağdat folkloru üzerine de araştırma yapması, ayrıca takdire şayan bir yaklaşımdır. Elbette insan yaşadığı ülkenin başkentindeki üniversitede görev yaparken, aynı duyarlıklarla orada yaşayan halkın folkloru üzerine eğilmesi kadar doğal bir şey yoktur.”
Bu kitabın edebiyatından fazla manevi tarafını ele almak isterim, bu güzel incelemelerden iki bölümü yazımın konusu olacak, kitap okunursa benim yazdığımın amacı daha iyi anlaşılır. Kitabın birinci bölümü Bağdat Folklorunda Muharrem Ayı Pratikleri ve Bu Pratiklerdeki Unsurların Türk İnanç Sistemindeki Benzerlikleri Üzerinde Bir İnceleme.
Peki bu yazıda amaç ne, genellikle toplumda yaşayan bireylerin her biri bir millete veya mezhebe bağlıdır. Ancak her birey kendi düşündüğü, sahip olduğu inancı veya geleneklerin incelenmesi yanında başka kesimlerin gelenek ve görenekleri araştırılması, toplumun birliği ve beraberliğine fayda sağlayacaktır. Böylece toplumdaki farklı kesimler arasında çıkan anlaşmazlıklar ve pürüzler erir gider. İşte bir örneği de bu kitapta birinci bölümde bir kesimin gelenekleri icabı birtakım törenler, o törenler inancı temsil ediyor ve olayları sembolize ediyor, çoğu bunun ne anlama geldiğini bilmeden bakışı farklı oluyor aslında sadece geleneksel ve inanç bakımından bakılırsa farklı olanlara birbirine yanaştırır. Ve ortak yanı bulur, toplum bireylerinde hoş görü meydana gelir, buda insanlık millet ve toplum ihtiyaç duyduğu bir ilaçtır. Bakarsın toplum da başka mezheplerden olduğu halde onun dini gelenekleri uygular buda normal toplumların ortak dini geleneklere sahip çıkmış olur, araştırmacılara düşen görev değişik toplumun bir yerde yaşamaları Irak gibi bu toplumların ortak gelenekleri meydana çıkarmak o ülkenin birleşmesi hoş görüsü sevgi mekanizması artar. İşte birinci bölümde yazar o dini gelenekleri toplum önüne bilinçli bir şekilde sergilemiştir.
6. Bölüm Türkçe tercüme konuları kapsamaktadır. Yazar diyor ki “Dil bir kültür taşıyıcısıdır. Herhangi bir konuda iki dil arasında yapılan tercümelerde muhtevalar yanı sıra kültür değerleri aktarımı da yapılmaktadır. Dünyada tercümenin uygarlık ve kültürel dönüşümü için ne kadar önemli olduğunu apaçık bir şekilde görülebilir”
Tercüme konusu bizim memlekette yaratılan kaos ve sıkıntıların çoğu insanı göç etmeye zorladı bunlarda yabancı memlekette meslekleri olmadığı halde tercüme işine yöneldiler bu şekilde hatalar doğrular meydana geldi bende bu yazıda bu değerli incelenmede tercümanların bu kitabı okumalarını öneririm çünkü güzel bir yol haritasıdır. Tercüme sadece kelimelerin tercümesi değil bazı zaman öyle kelimeler var ki toplumda kullanılması kendi başına bir anlam taşır, yerine koyamazsan anlam olduğu gibi değişir.
Tarihçilere göre İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasının sebebi, Japonya Başbakanı Suzuki'nin sözlerinin yanlış tercümesi.
Başbakan Suzuki bir basın toplantısı düzenledi ve ültimatoma cevap olarak "mokusatsu" dedi. "Mokusatsu"; Japonca "moku" (sessizlik) ve "satsu" (öldürmek) kelimelerinin birleşimiyle oluşan ve iki anlamı olan bir kelime. Aynı zamanda "yorum yapmamak" manasına gelen kelimeyi, uluslararası basın "aşağılayarak reddetmek" şeklinde çevirince, ABD Başkanı Harry Truman saldırı için düğmeye bastı
Bir başka örnek
Eski ABD başkanı Jimmy Carter, konuşurken kitlelerin dikkatini nasıl çekeceğini biliyordu 1977’deki Polonya ziyaretinde yaptığı bir konuşmada bu ülkeye karşı cinsel arzu beslediğini söylediği ifade edilmiştir. En azından tercümanı böyle diyordu daha sonra anlaşıldı ki Carter aslında Polonya halkının ‘geleceğe dair arzularını ‘anlamak istediği söylemişti.
Öreklerini çoğaltabiliriz
Yazarın bu konuda inceleme yapması ve sunması ne kadar haklı olduğunu gösterir, araştırmacı Necdet beye başarıların devamını dileriz
Kardaşlık 339*340*341 ocak şubat mart 2018
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Hakk’a Yürüyen Dost: Yunus BAYRAKTAR