Arabic Turkish
 
2018-10-15   Arkadþýna gönder
4514 (1397)


TÜRKMEN MECLİSİ MUAMMASI


Dr. Cüneyt Mengü

Uzun yıllardan beri atıl durumda olan ve misyonunu kaybeden Irak Türkmen Meclisi’nin yeniden yapılanması veya daha sağlıklı esaslar dahilinde günümüz şartlarına göre yeniden kurulması artık zaruret haline gelmiştir.
Bu bağlamda İstanbul’da yerleşik Türkmeneli Stratejik Araştırma Merkezi’nin davetlisi olarak 02 Eylül 2018’de Ankara’da ve 06 Ekim 2018’de İstanbul’da yerleşik sivil toplum kuruluşları başkanlarının yanı sıra bazı kanaat şahsiyetlerinin katılımlarıyla yapılan her iki toplantıda; Türkmenlerin bugünkü durumu, Kerkük’te Türkmen Meclisinin ve Türkiye’de bir İstişare Kurulunun kurulması konuları görüşülmüştür. Diğer bir ifadeyle İstanbul toplantısı Ankara toplantısının devamı olmuştur.
Aslında Kurultay ve Türkmen Meclisi projesi yeni değildir. Daha önce de Stratejik Araştırma Merkezi tarafından yeni bir yaklaşımla siyasi, sosyoekonomik, eğitim, kültürel ve insani tüm meselelerimizi ve toplumun her kesimini içine alan, hiçbir şekilde yardım talep etmeden kendi irade ve imkanları ile 17-20 Ekim 2014 tarihleri arasında Kerkük’te bir Kurultay yapılması planlanmıştı. Ne yazık ki bunun gerçekleşmemesi için Irak’ın içinden ve dışından bazı çevrelerin devreye girmesi sonucunda Kurultay-Meclis Projesi belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.
Şimdi de konuyla ilgili dikkatleri iki nokta üzerinde yoğunlaştırmak isterim. Neden söz konusu Merkez tarafından 2 Eylül’de Ankara’da Meclis kurulmasıyla ilgili yapılan toplantının ardından çeşitli aksiyonlar ortaya çıkmıştır. Yoksa 2014’de olduğu gibi erteleme veya sulandırma amacıyla yapılıyorsa çok hem de çok üzücüdür. Diğer taraftan her iki toplantının da bazı aktif çalışmalara vesile olmuşsa da sevindiricidir. Ancak gereksiz eleştiriler ve içi boş bildirilerle uğraşmayalım.
Yukarıda sözü edilen Merkez tarafından ve Türkiye ile Avrupa’da yerleşik yaklaşık 10 sivil toplum kuruluşunun onayıyla yayınlanan duyuruyu kısaca özetleyecek olursak;
-Türkmen toplumu gelecekleriyle ilgili büyük bir kaygı içerisindedirler,
-Türkmen davası mezhepçiliğe, ayrımcılığa izin vermeden milli esaslara dayalıdır,
-ITC’nin Genel Kurulu gerçekleştirilerek yeniden yapılanması sağlamalıdırlar,
-Türkiye’de bir İstişare Kurulunun oluşturulması için Hazırlık Komisyonu kurulmuştur,
- Meclisin yasama ve denetim görevlerinin yanı sıra siyasi, koordinasyon, sosyoekonomik, kültür, eğitim ve benzer ihtisas kurulları oluşturulacaktır,
-Türkmeneli Stratejik Araştırma Merkezi Kerkük’te düzenlenecek olan Kurultayın idari ve mali yönüne katkı sağlayacaktır.
Duyuruda ana hatlarıyla yer alan Kurultay ve Meclisle ilgili sorgulamalara karşın bazı hususların altını çizmekte yarar vardır.

Bize göre Türkmen Kurultayı delegelerinin Türkmeneli Bölgesindeki illere göre 450 ile 500 kişiden oluşması uygun olacaktır. Kurultay delegeleri seçimi ise, Türkmeneli Bölgesinin tüm kesimlerini kapsayan illerdeki nüfus yoğunluğuna göre belirlenmesi öngörülmüştür.
Buna göre; Kerkük’ten 135, Musul-Telafer’den 130, Selahaddin’den 50, Erbil’den 50, Diyale’den 25, Bağdat’tan 25, Türkiye ve Avrupa’dan 35 kişilik delege sayısı tespit edilebilir.
Irak’ta yerleşik siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Başkan ve Yardımcıları Kurultayın tabii delegeleridir. Geri kalan delegelerin seçimi ise her ilde siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak veya kurulacak komisyonlar tarafından belirlenecektir. Türkmen Kurultayı tarafından belirlenecek Türkmen Meclisi üye sayısının en az 50 en fazla 70 kişiden oluşması ve bu sayının %90’ı, Türkmeneli bölgesinden %10’u ise Irak dışından seçilmesi uygun olacaktır.
Aynen Kurultayda olduğu gibi Irak’ta yalnız Türkmen Siyasi Parti Başkanları ve Kurultay tarafından uygun görülecek bazı kanaat önderlerinin Meclisin tabi üyeleri olmaları uygun olacaktır.
Netice itibariyle yukarıda sözü edilen projenin hayatiyete geçirilmesi Merkez’in dışında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından milli çizgimiz ve değerler doğrultusunda organize edilmeye çalışılması durumunda da her türlü maddi ve manevi yönden katkı sağlamaya hazır olduğumuzu söz konusu Merkez adına kamuoyuna duyurmak isterim.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - DEAŞ’TAN SONRAKİ TEHLİKE
32 - RAKKA’YA ARA MI VERİLDİ?
33 - TÜRKİYE DARBOĞAZDA
34 - KERKÜK’ÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE
35 - BAYRAK KRİZİ ARTARAK DEVAM EDİYOR
36 - KERKÜK’TEN ASLA VAZGEÇİLMEZ 2
37 - KERKÜK’TEN VAZGEÇİLMEZ
38 - RAKKA’YA MUSUL’DAN GİRİLİR
39 - RAKKA TRAFİĞİ
40 - GÜVENLİ Mİ YOKSA ÖZERK Mİ BÖLGELER?
41 - IRAK MUTABAKATI VE TÜRKMENLER
42 - BÖLÜNME TARTIŞMALARI
43 - ABD İLE GÜVEN SORUNU
44 - TELAFER HEDEFTİR
45 - MUSUL’UN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
46 - LOZAN VE MUSUL OPERASYONU
47 - BAŞİKA TARTIŞMASI
48 - FIRAT KALKANI VE MUSUL
49 - IŞİD’İN CİNNET İNTİKAMI
50 - FIRAT KALKANI
51 - Dış Politika Aksatılmamalı
52 - BÖLGESEL TÜRKMENELİ YÖNETİMİ VE SORUNLAR 2
53 - BÖLGESEL TÜRKMENELİ YÖNETİMİ VE SORUNLAR
54 - Zorlu demokrasi süreci
55 - MÜSLİM’İN KERKÜK’TE NE İŞİ VAR?
56 - KERKÜK UNUTULMASIN (SON)
57 - KERKÜK UNUTULMASIN (3)
58 - KERKÜK UNUTULMASIN (2)
59 - 100. YILINDA SYKES PICOT
60 - 13. İSLAM ZİRVESİNİN ARDINDAN
>>Sonraki >> << Önceki <<