Arabic Turkish
 
2018-10-15   Arkadþýna gönder
192 (128)


TÜRKMEN MECLİSİ MUAMMASI


Dr. Cüneyt Mengü

Uzun yıllardan beri atıl durumda olan ve misyonunu kaybeden Irak Türkmen Meclisi’nin yeniden yapılanması veya daha sağlıklı esaslar dahilinde günümüz şartlarına göre yeniden kurulması artık zaruret haline gelmiştir. Bu bağlamda İstanbul’da yerleşik Türkmeneli Stratejik Araştırma Merkezi’nin davetlisi olarak 02 Eylül 2018’de Ankara’da ve 06 Ekim 2018’de İstanbul’da yerleşik sivil toplum kuruluşları başkanlarının yanı sıra bazı kanaat şahsiyetlerinin katılımlarıyla yapılan her iki toplantıda; Türkmenlerin bugünkü durumu, Kerkük’te Türkmen Meclisinin ve Türkiye’de bir İstişare Kurulunun kurulması konuları görüşülmüştür. Diğer bir ifadeyle İstanbul toplantısı Ankara toplantısının devamı olmuştur. Aslında Kurultay ve Türkmen Meclisi projesi yeni değildir. Daha önce de Stratejik Araştırma Merkezi tarafından yeni bir yaklaşımla siyasi, sosyoekonomik, eğitim, kültürel ve insani tüm meselelerimizi ve toplumun her kesimini içine alan, hiçbir şekilde yardım talep etmeden kendi irade ve imkanları ile 17-20 Ekim 2014 tarihleri arasında Kerkük’te bir Kurultay yapılması planlanmıştı. Ne yazık ki bunun gerçekleşmemesi için Irak’ın içinden ve dışından bazı çevrelerin devreye girmesi sonucunda Kurultay-Meclis Projesi belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Şimdi de konuyla ilgili dikkatleri iki nokta üzerinde yoğunlaştırmak isterim. Neden söz konusu Merkez tarafından 2 Eylül’de Ankara’da Meclis kurulmasıyla ilgili yapılan toplantının ardından çeşitli aksiyonlar ortaya çıkmıştır. Yoksa 2014’de olduğu gibi erteleme veya sulandırma amacıyla yapılıyorsa çok hem de çok üzücüdür. Diğer taraftan her iki toplantının da bazı aktif çalışmalara vesile olmuşsa da sevindiricidir. Ancak gereksiz eleştiriler ve içi boş bildirilerle uğraşmayalım. Yukarıda sözü edilen Merkez tarafından ve Türkiye ile Avrupa’da yerleşik yaklaşık 10 sivil toplum kuruluşunun onayıyla yayınlanan duyuruyu kısaca özetleyecek olursak; -Türkmen toplumu gelecekleriyle ilgili büyük bir kaygı içerisindedirler, -Türkmen davası mezhepçiliğe, ayrımcılığa izin vermeden milli esaslara dayalıdır, -ITC’nin Genel Kurulu gerçekleştirilerek yeniden yapılanması sağlamalıdırlar, -Türkiye’de bir İstişare Kurulunun oluşturulması için Hazırlık Komisyonu kurulmuştur, - Meclisin yasama ve denetim görevlerinin yanı sıra siyasi, koordinasyon, sosyoekonomik, kültür, eğitim ve benzer ihtisas kurulları oluşturulacaktır, -Türkmeneli Stratejik Araştırma Merkezi Kerkük’te düzenlenecek olan Kurultayın idari ve mali yönüne katkı sağlayacaktır. Duyuruda ana hatlarıyla yer alan Kurultay ve Meclisle ilgili sorgulamalara karşın bazı hususların altını çizmekte yarar vardır. Bize göre Türkmen Kurultayı delegelerinin Türkmeneli Bölgesindeki illere göre 450 ile 500 kişiden oluşması uygun olacaktır. Kurultay delegeleri seçimi ise, Türkmeneli Bölgesinin tüm kesimlerini kapsayan illerdeki nüfus yoğunluğuna göre belirlenmesi öngörülmüştür. Buna göre; Kerkük’ten 135, Musul-Telafer’den 130, Selahaddin’den 50, Erbil’den 50, Diyale’den 25, Bağdat’tan 25, Türkiye ve Avrupa’dan 35 kişilik delege sayısı tespit edilebilir. Irak’ta yerleşik siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Başkan ve Yardımcıları Kurultayın tabii delegeleridir. Geri kalan delegelerin seçimi ise her ilde siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak veya kurulacak komisyonlar tarafından belirlenecektir. Türkmen Kurultayı tarafından belirlenecek Türkmen Meclisi üye sayısının en az 50 en fazla 70 kişiden oluşması ve bu sayının %90’ı, Türkmeneli bölgesinden %10’u ise Irak dışından seçilmesi uygun olacaktır. Aynen Kurultayda olduğu gibi Irak’ta yalnız Türkmen Siyasi Parti Başkanları ve Kurultay tarafından uygun görülecek bazı kanaat önderlerinin Meclisin tabi üyeleri olmaları uygun olacaktır. Netice itibariyle yukarıda sözü edilen projenin hayatiyete geçirilmesi Merkez’in dışında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından milli çizgimiz ve değerler doğrultusunda organize edilmeye çalışılması durumunda da her türlü maddi ve manevi yönden katkı sağlamaya hazır olduğumuzu söz konusu Merkez adına kamuoyuna duyurmak isterim.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - RAKKA TRAFİĞİ
32 - GـVENLİ Mİ YOKSA ÖZERK Mİ BÖLGELER?
33 - IRAK MUTABAKATI VE TـRKMENLER
34 - BÖLـNME TARTIŞMALARI
35 - ABD İLE GـVEN SORUNU
36 - TELAFER HEDEFTİR
37 - MUSUL’UN DـNـ VE BUGـNـ
38 - LOZAN VE MUSUL OPERASYONU
39 - BAŞİKA TARTIŞMASI
40 - FIRAT KALKANI VE MUSUL
41 - IŞİD’İN CİNNET İNTİKAMI
42 - FIRAT KALKANI
43 - Dış Politika Aksatılmamalı
44 - BÖLGESEL TـRKMENELİ YÖNETİMİ VE SORUNLAR 2
45 - BÖLGESEL TـRKMENELİ YÖNETİMİ VE SORUNLAR
46 - Zorlu demokrasi süreci
47 - MـSLİM’İN KERKـK’TE NE İŞİ VAR?
48 - KERKـK UNUTULMASIN (SON)
49 - KERKـK UNUTULMASIN (3)
50 - KERKـK UNUTULMASIN (2)
51 - 100. YILINDA SYKES PICOT
52 - 13. İSLAM ZİRVESİNİN ARDINDAN
53 - ATA TERZİBAŞI’NIN ARDINDAN
54 - TAZEHURMATU FACİASI
55 - MART TEZKERESİNİN PERDE ARKASI
56 - BÖLGEDE TـRKMENLERE DİKKAT
57 - TـRKMENLER LİDERLERİNİ UNUTMAYACAKTIR
58 - IRAK’TA TـRKMENLER YOL AYRIMINDA
59 - BAŞİKA ASKER KRİZİ
60 - HA BAYIR-BUCAK HA TUZHURMATU!
>>Sonraki >> << Önceki <<