Arabic Turkish
 
2008-01-28   Arkadþýna gönder
4414 (2020)


Irak Cumurbaşkanı Müsteşarı Muzaffer Arslan Türkmeneli Devletinin Haritasını Çizdi


Selda Öztürk Kay

IRAK CUMHURBAŞKANLIĞI MـŞAVİRİ MUZAFFER ARSLAN TـRKMEN DEVLETİ’NİN HARİTASINI ÇİZDİ VE TALABANİ’YE SUNDU… BİR “KIZILELMA”YA İHTİYACIMIZ VAR TـRKMEN FEDERE DEVLETİ İSTİYORUZ Irak Türkmen Otonom Örgütü Genel Başkanı ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Türkmen İşleri’nden Sorumlu Müsteşarı Dr. Muzaffer Arslan, Türkmenlerin Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçerek, Irak’ta giderek şekillenmeye başlayan “federasyon” modelinden pay kapmak için gayret sarf etmesi gerektiğini savundu. Türkiye’den kendilerine bir “yol haritası” çizmesini isteyen Arslan, Türkmen Federe Devleti’nin, Irak’taki Türklerin yeni “kızıl elma”sı olması gerektiğini dile getirdi. Muzaffer Arslan, Cumhurbaşkanlığı Divanı’na ve Meclis’e sunduğu Türkmen Federe Devleti’nin haritasını Irak’tan ِnce Türkiye’de ortaya çıkardı: “…Bir milletin ayakta durabilmesi için mutlaka toprağı, ülkesi ve ِrgütlenmesi olmak zorunda. Biz bugün Irak’ın toprak bütünlüğünü savunarak bir şey elde edemeyiz. Tam aksine, yarın Kerkük de Erbil gibi bizim elimizden çıkar gider. Türkmeneli Federe Devleti istiyoruz. O zaman biz erimeyiz. Ama bu olmadığı takdirde Irak’ta Türkmenler erir…” Selda Öztürk Kay Dr. Muzaffer Arslan, Irak Cumhurbaşkanlığı Divanı’nda Türkmen İşleri’nden Sorumlu Müsteşar olarak gِreve başlamadan ِnce, işgalin hemen ardından oluşturulan Irak Ulusal Konseyi’nde Türkmenleri temsil ediyordu. Bugün Celal Talabani’nin danışmanlarından biri olan ve Irak Türkmenleri için çalışmaya devam eden Arslan, Irak Meclisi’ne Kerkük’ün başkent olduğu “Türkmen Federe Devleti” ِnerisiyle geldi. ـlkede büyük gürültü koparan projeyi Cumhurbaşkanı Talabani’ye de sunan Arslan, Türkmenlere “Artık bِlünmek üzere olan Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçip kendi devletimizi kuralım” çağrısında bulunuyor. Siz Cumhurbaşkanlığı’ndaki gِreviniz nedeniyle Talabani’ye en yakın Türkmen siyasetçi olarak biliniyorsunuz. Talabani’nin Türkmenlere ve Türkiye’ye bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Talabani, sürekli olarak Türkmenlere yakın olduğunu ifade eder. Türkiye ile dostluk içinde olmak gerektiğini sِyler. Ama, çelişkiye düştüğü de bir gerçek. Kendi menfaatleri ve partisinin çıkarları için politika üretirken, bir taraftan da Türkiye’yi kazanma çabasına giriyor. Talabani, Türkmenler ve Kürtler arasında tarihten gelen bir yakınlık olduğunu biliyor. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlaşmasından memnun. ‘Biz Avrupa’nın komşusu olmayı yeğleriz’ diyor. Ayrıca ‘Çıkış kapımız Türkiye’ vurgusunu sık sık yapıyor. Tabii bunda samimiyet aramamak gerek. Siyasette menfaatler ِn plandadır. Talabani tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmadığı için eleştiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Talabani’nin siyasetini? Irak’ta hiç kimse tarafsız değil. Olmaz da. Talabani bir konuda gِrüş bildirmese bile kendisinin Kürtlerden yana olduğunu biliriz. Herkes kendi milleti için milliyetçidir. Talabani Kürt, bizler de Türk milliyetçisiyiz. Talabani, Barzani’den daha kıvrak bir zekaya sahip ve daha yumuşak tavırlı. Siyaseti ve kendi milletinin menfaati için nelerin yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Türkmenler, Irak’ta Kürtlerden daha mağdur olmasına rağmen, bütün dünya Kürtlerin meselelerine yoğunlaştı. Talabani’nin de payı var bunda. Bütün Kürtlerin bir oldu bittiyle her şeyi ele geçirip, Irak’ı yِnetmeye soyunmalarına da ِrtülü destek veriyor elbette. Türkmenlerin, Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmesini ِneriyorsunuz. Ancak Türkiye’nin bِlgeye ilişkin siyaseti de Irak’ın birliğinin korunmasına yِnelik. Biz de Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz aslında. Kurulacak tüm federasyonların merkezi hükümete bağlı olması gerektiğini sِylüyoruz. Merkezi Hükümet ve gevşek bir federasyon ِneriyoruz. Irak’ta kabul edilen anayasa ile ülkede federasyonun temeli atıldı. Bu, yeni bir olay değil. 1970’li yıllarda yapıldı. Irak yِnetimi Irak’ın kuzeyine, ِzerk bِlge adı altında bir otonomi tanımıştı. Bundan geri adım atmayı hiç kimse istemiyor. Kürtler, bunu Anayasal hak olarak gِrüyor. Bu sürece Türkiye’nin de dolaylı bir desteği oldu. 1991 yılında 36’ncı paralel baz alınarak kuzeyde oluşturulan güvenlik bِlgesi, Irak’ın Kürtlere tanıdığı bir hakkın haritasıydı. Amaç, Kürtleri koruma altına almaktı. Kürtlerin, ِzerklik talep ettikleri bِlgeydi burası. Şimdi Kürtler, Irak’ın kuzeyinde kendilerine ayrılan bu bِlgeyle yetinmek istemiyorlar. Musul’un büyük bِlümüne gِz diktiler. Kerkük’ü de içine alacak yeni bir bِlge istiyorlar. Irak’ta ِzerklik isteyen sadece Kürtler değil. Güneyde de Şiiler var. Ama Türkmenlerden kimse bahsetmiyor. Biz Türkmenlerin siyasal haklarını yeni Irak Anayasasına, siyasal gerçekliğine yazdırmalıyız. Irak′ın kurucu unsurlarından birisi olarak, Türkmen illerinde bir Federal Otonom Bِlge, yani “Federe Türkmeneli”ni talep etmeliyiz. Türkiye’nin Irak ve Türkmenlere yِnelik siyasetini de tasvip etmediğiniz anlaşılıyor. Türkmenlerin kendilerine ait bir coğrafyada bu duruma gelmesine neden bu sürece Türkiye’nin nasıl bir katkısı oldu? Irak’a bir federasyon gِmleği biçildi. Bu Iraklılara kabul ettirildi. Temeli Kürtler için atılan bir projeydi bu. Bu dِnemde, Türkmenlere yol haritası çizilmedi. Bunu Türkiye’nin yapması gerekiyordu aslında. Ama Türkiye, Türkmenlere “Siz sadece Irak’ın toprak bütünlüğünü savunun” dedi. Gücümüz yeter mi bizim buna? Bütün etnik grup ve mezheplerin Irak’ı elbirliğiyle parçalamaya yِneldiği bir süreçte biz Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl koruyabiliriz? Bunu planlamamız gerekirdi bizim. Bugün Türkmenlere “ayakta durun, pes etmeyin” deniyor. Ama nasıl? Bir hedef, bir kızıl elma gِstermek zorundasınız Türkmenlere. O kızıl elma için feda ederiz biz kendimizi. “Türkmeneli Federasyonu” Projenizi anlatır mısınız? Proje, Irak’ta eşitlik prensibine dayanan bir çِzüm ِnerisi. Irak’ta, Türkmen, Arap ve Kürtlerin müşterek onay vermediği hiçbir proje başarılı olamaz. Aynı zamanda Irak’ın ve Türkiye’nin de onay vermesi gerekiyor. Projede Kerkük ve diğer Türkmen bِlgeleri için neler ِngِrüyorsunuz? Biz yıllarca Türklüğüyle var olan Kerkük’ün bir oldu bittiyle Kürt bِlgesine bağlanmasını istemiyoruz. Bu konuda çok hassasız. Projede, Kerkük için müşterek bir yِnetim ِngِrdük. Kerkük’ün il meclisindeki sandalyeler, yüzde 32 Türkmen, yüzde 32 Kürt, yüzde 32 Arap ve yüzde 4 Hıristiyanlara tahsis edilsin dedik. Valilik, İl Meclis Başkanlığı ve Kaymakamlık gibi makamlar eşit olarak dağıtılmalı. Ya da rotasyona tabii olmalı. Bِlgelerdeki güvenlik mekanizması da aynı şekilde bِlüşülmeli. Bِlgeyi kalkındırmak için ayrılan maddi imkanlar ve projeler, Türkmen, Kürt ve Arap mahallelerine eşit şekilde dağıtılmalı. Kerkük’e ِzel statü talebi dile getiriliyor. Bu da bir çِzüm değil mi? Bugünkü durumda ِzel statü istersek yine Kürtler kazançlı çıkar. Çünkü bugün Kerkük’te de hakimiyet Kürtlerin eline geçmiş durumda. Tüm aktif bakanlıklar, belediye, valilik, il genel meclisi onların elinde. Bu bir ‘zaman kazanma’ projesiydi, çِzüm projesi değildi. Aslında Türkmenler bu konuda da yanlış yِnlendirildi. Bugün Irak’ın 8 vilayetinde Türkmenler var. Ama tüm dünya, Kerkük’e odaklanmış durumda. Telafer’i unuttuk. Erbil elimizden gitti, Kürtlere mal oldu. Kerkük’ün Tuz Hurmatu’su, Salahaddin’in ilçesi haline geldi ve Kürt şehri oldu. Kısacası Türkmenler kendi kendini dar bir çerçeveye hapsetti. Federe Türkmen Devleti’nin sınırları nasıl olacak? Türkmen Devleti, Türkiye sınırından başlayacak. Telafer’i, Musul’un banliyِlerini, Erbil’deki Türk bِlgelerini, Kerkük, Altunkِprü, Tuzhurmatu ve Diyala’yı içine alan bir bِlge. Devletin başkenti de Kerkük olacak. Kerkük’ün bir Türkmen Devleti’nin başkenti olarak sayıldığı bir projeyi Talabani nasıl karşıladı? Bu projeyi, Irak’taki siyasi ortamda kabul ettirmek çok zor. Talabani de, Barzani gibi Kerkük’ü almak istiyor tabii. Türkiye’deki siyasi iradenin bِyle bir projeye destek vereceğini düşünüyor musunuz? Irak’ın içinde, bir Türkmen bِlgesi olmadığı müddetçe, Türkiye’nin başı terِrden kurtulmaz. Bugün adı PKK ise yarın başka bir şey olur. Türkiye ile Irak’taki Türklerin bir sınır kapısı olması şart. Bunu Türkiye’nin de savunması gerekir diye düşünüyorum. Kendi menfaati için. Türkmeneli Federe Devleti’nin kurulması için diplomatik temasların dışında lojistik bir takım ihtiyaçlar da sِz konusu olacak. Öncelikleriniz nedir? Türkmeneli bِlgesi için ِncelikle bizim kendi milis gücümüze ihtiyacımız var. Şu anda silahlı gücü olmayan hiçbir siyasi kuruluş Irak’ta sِz sahibi değil. Pazarlık gücü yok. Bu bir anarşiyi kِrükleme planı değil. Tam aksine Irak’ta istikrar için gerekli. Türkmenlere yِnelik katliamlar devam ediyor. Türkiye, Kerkük’teki bir katliama müdahale edemez. Zaten bu dِnemde Türkiye’nin caydırıcı gücünü gِremedik. Bu yüzden bizim kendi milis gücümüzü kurmamız şart. Çünkü Türkmenlerin etrafında kurtlar var. Her başımız sıkıştığında Türkiye’ye koşamayız. Türkmenler, Talabani’ye mi, Barzani’ye mi, Haşimi’ye mi yoksa El-Kaide’nin uzantısı gruplara mı sığınacak? Bunlar hesaba katılmalı. Türkiye’nin başlattığı sınır ِtesi operasyona ABD istihbarat desteği sağlıyor. ABD ile Türkiye arasındaki dengeler değişmeye başladı. Bu olumlu bir gelişme. Bir ay içinde ibre Türkiye’den yana dِndü. Türkmenler, Türkiye’nin bِlgede güçlü olmasını, Irak’ta haklarımızı savunmasını istiyor. Bugünkü durum bizim için bir avantaj. Kerkük’ün pazarlık konusu olduğu bir dِnemde Türkiye’nin Irak’taki gruplara gِzdağı vermesi, Kürtlerin bağımsızlık hevesine karşı bir gِvde gِsterisi oldu. Çok da isabetli oldu. Artık gِrünen o ki Türkiye bِlgede ِnemli bir rol alacak. Türkiye’nin başlattığı sınır ِtesi operasyon ile ilgili bazı iddialar var. Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı arasında bir mutabakattan sِz ediliyor. Irak’ın kuzeyindeki yِnetimin Türkiye tarafından tanınabileceği sِyleniyor. Bu durum Türkmenleri nasıl etkiler? Ben Türkiye’nin Kuzey’deki devleti tanımasını hiç temenni etmiyorum. Önce Türkmenlerin geleceği garanti altına alınmalı. Irak, uzun ama geçici bir süreçten geçiyor. Bِyle devam etmeyecek. Günün birinde istikrar sağlanacak. Karşımızdaki insanlar kavga edecekse biz de ederiz. Ama sorunu çِzmek için bir masaya oturmamız gerekiyor. Irak’ta Türkmenleri yok sayarak alınacak hiçbir karara yokuz.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Hamamc‎lar
Ben hamamc‎lardan‎m, çoًunluًumuz Gavurbaً‎ ve C‎r‎t Meydan‎nda oturur.Hamamc‎lar için, kendilerine ait, baً‎ms‎z bir devlet istiyorum.Bu kirli sava‏ ortam‎nda, Irak´‎, içine dü‏tüًü batakl‎ktan, ancak güçlü bir Hamamc‎lar Devleti kurtar‎r ve de temizler, ayr‎ca Amerika´n‎n da buna çok ihtiyac‎ var, Talabaniyi de kurulacak devletimizin etraf‎nda gِrmek istemiyoruz, sayg‎lar‎mla.
Fuat Erdem
Devletimiz Hayirli Olsun.......
Biz Turkmenler devlet olmaya coktan hak ettik, Turkmeneli zaten bizim icin buyuk bir devlettir birligimizi korursak devlette hukumette biziz, ama bizi yari yolda birakan abimiz ana vatan Turkiye bizi bizden etti yoksa karsimizda ne engel vardi ki devlet olmaya, sevgili muzzefer abi; kardes bildigimiz kurtleri israil´e birlik olup Turkmenleri yok etmeye tum gucleriyle cabaliyorlar, ornegin Erbil Turkmenlerini nasil param parcaya bolusturdular bunun gibi daha cok pusularda vardir ama gelirse ana vatan dedigimiz Turkiye bizi desteklerse bizde birligi basarirsak o zaman yillanin basini ezeriz, bizim var oldugumuz tarihlerde kurt diye bir kimse yoku o zaman ama bugun kurt denilen bu insanlar yahudiden kalanlardir belge vardir, neyse bizim icin bir devlet Turkmenlerin birlestigi bir cati altidir demekttir devletimiz hepimize hayirli olsun dilerim........
OGUZ ERBiLLi


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Zulüm bizi yıldıramaz
2 - Kürt Devleti'nin fikir babası Washington
3 - Suçu Türkçülük cezası ise idam
4 - Namus için 100 Şehİt!
5 - Sistematik soykırım
6 - Yurdundan koparılan Türkmenler