Arabic Turkish
 
2008-08-05   Arkadþýna gönder
2995 (1408)


Türkmen Efsanesi (KESİK BAŞ)


Selçuk BACALAN

Osmanlı zamanında Kerkük’te yaşanmış olan bir kesik baş efsanesinden sِz ediliyor. Bu olaya efsane demenin nedeni de günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Aslında gerçektende yaşanmış bir olaymış.
Irak’ın Osmanlı egemenliğinde olduğu zamanlarda Osmanlının Yemen’deki verdiği kayıplardan dolayı geri çekilmesi bu sırada Irak’ta Osmanlı ordusunda karşı direniş başlatmıştı. Bu direnişlerin tarafları Arap ve İngilizlerin işbirlikleriydi. Bu olaylar sırasında direnişçiler Kerkük’te bulunan Osmanlı ordusundan bir subayın ellerini ve ayaklarını zincire vurmuşlar ve hunharca başını keserek ِldürmüşlerdir.
Öldürülen bu askerin Kerkük’te bulunan Osmanlı kışlasında ve hatta birkaç yıl ِncesine kadar Kerkük sarayında gِrüldüğü sِylenmektedir. Bu kışla ve saray ırak ordusu tarafından kullanılmaktaydı. Burada gِrev yapan askerler, nِbetleri sırasında kesik başı ِldürüldüğü günkü gibi elindeki ve ayağındaki zincirlerle geceleri çıkıp dolaştığını çünkü başka ses olmadığı halde bu zincirlerin sesini duyduklarını sِylemişlerdi. Bunlara şahit olan Türkmen askerler bu durum karşısında korkmadan nِbetlerini tutuyorlarmış, çünkü babalarında ve büyüklerinden bu olayın olduğu gerçeğini defalarca dinlemişlerdi. Kesik başın kışlayı koruduğunu inanılıyormuş. Tabiî ki orada gِrevde bulunan İngiliz askerlerinin psikolojisinin bozulup ülkelerine dِndüğü sِylentiler arasındadır. Ölen bu askerin sadece Türkmen askerlerinin nِbette olduğu sırada gِrüldüğü sِylenmektedir. Askerlerin zor nِbetlerinde onlara yardım etmek için ortaya çıktığını inanılmaktadır. Saddam rejimi yüzünden sarayın yıkılmasından sonra kesik baş gِzükmemeye başlamıştır. Bir müddet aradan sonra ise Kerkük kalesi içindeki Danyal nebi camisinde bulunan Osmanlı subaylarının bulunduğu mezarlıkta gِrüldüğü sِylenmektedir. Bu sِylentiler oraya ziyarete giden halk arasında dolaşmaktadır.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük’e Kudüs Modeli
2 - Kerkük’te Etnik Polisçilik ve Karma Gücün Oyunu
3 - AĞAÇ BUDANDIKÇA YEŞERİR
4 - Şehidin adı Türkmen
5 - TـRKMENLERE PSİKOLOJIK SAVAŞ