Arabic Turkish
 
2003-10-21   Arkadþýna gönder
3997 (1831)


Bir gün memlekete gettim


Mehmet Samet

Sayın arkadaşlar bu yazı Türkmence (Kerkük şivesi) yazılmıştır

Karar verdim bir gece
Sormavun gettim nece
İraka nişin gettim
Gören diyer suç ettim
Bir arabada oturup Kerkük yolun tutmışam
Allaha bel bağladım ye tapıp ye itmişem

Bağdattan kerküğe giderken çok yerlerden gecerdiğ
Yerlerin birini seçerdiğ
Biraz israhat edip yemeğ yip çay içerdiğ
Sora birde yola düşerdiğ

Kerküğe olaşmadan Teze Hurmatı vardı, ama men Tezeni görmedim
Şüferdende sormadım

Ne olmuş Tezeye dedim
Kime şikayet edim
Akıl verin men nedim
Kendim kendime dedim, Neyse Kerküğe gedim

Kerküğe girdim işte, meğer göresiz dişte

Şüfere dedim dur burda
Endim arabadan yeridim hurda hurda

Geldim köprü başına
Bahtım hasa daşına
Ayığı sarhoşına
Çalışıllar boşına

Baş kaldırıp kalaya bahtım, üstüne çıhmağı kafaya tahtım

Daş köprünün başınnan girdim büyük bazara
Biri seslendi... hara !!!!
Gönlümde açtı yara
İsterse verrem para
Yeter demesin hara

Biz alışmışığ insan görmeye, hemen başladım selam vermeye
Kimi selamım alırı
Kimiyse bahıp dalırı

Eski tükanları yadladım
İçimde gizli gizli ağladım

Size sayım eskiden kim vardı bu bazarda
Kimi ölüp kimi kalıp kimide buralarda

Önce hanları sayım

Buğda hanı
Sıdık allaf hanı
Hac kadır hanı
Salahaddin hanı
Kocava hanı
Bezirgenler hanı
Hurma hanı
İbrahim şefik hanı
Neşet bek hanı
Seyid mecid hanı
Sılav hanı
Seyfi hanı......Ehhhhh be bular hanı

Bu sefer tükandarları sayım, içlerinde vardı ammi dayım

Sağdan başlarsav Celil Çayçi, Nürü Günyeçi
Kazançılarda Mahmut kazançı, kariler bazarında Seyid Bülbül Çayçı
Eyup derzi, Sıma Berber, Reşe küle Raza, Hac Ramazan
Samad Dabbağ, Avurdu dellik, Tahır Derzi, Umer kattan
Vuhab Tökmeçi, Samad Tökmeçi, Abdullah Tenekeçi
Aziz bazirgen, Ramazan Derzi, kadır Kebabçi
Mulla Ali Sorani, Abdlkadır Sorani, kör Emin Peskilçi
Hac Hamze kasap, Mulla Salih Kasap, Mulle Hasan Tikkeçi
Seyit Mecit Hançi, Kasim pinaduz, kara Ali saatçi
Kurde Kasap, Salman Tayfur, Hame Necim Çayçi

Yüzlerce daha vardı, edilmez kulağ ardı

Olaştım kanseri kapısına
Bahtım tarihi yapısına
Girdim bu baştan cıhtım o baştan.....Yeddi kapısı yapılıp mermer daştan
Eve doğru yürüdüm......Yazuğ bele çürüdüm

Sonunda eve vardım
Durdum birazda daldım
Sonra kapını çaldım

Kapı rengi simsiyah
Nerden geldi bu boyağ

Kapını bir kız açtı gözleri masmavi yanakları alpembe dedi ammi hoş geldıv
Dedim hoş bulduk, dedi gec geldıv harda kaldıv

Dedim sen kimsen
Dedi kardaşıv kızı Aysen

Dedim sene maşallah
Dedi umruv uzun olur inşallah

Takaltınnan girdim havuşe
Orda bir sahsı gördüm çiçegi sapsarı dedim bakın bu işe
Sordum bu çiçegin hali ne dediler beş gün önce yemyeşiliydi bu ki günde sarardı
Yoksa güzel güller tutardı
Kırmızı ile namardı

Havuşte kuyu vardı
Dört atrafı duvardı
Öyle bir suyu vardı
Çok kimseni suvardı

Havuşten girdim atebeye ayakkabım çıkartım gettim oturdum dörde
Gel gör bak neler var bizim evde

1904 tarıhınde yapılmış
hasan nakkaş eliyden duvarında kazılmış
Köşk, Hazne, Zerzemi, Heyvan eski olup tökülmiş
Deyincaglar, Tereceler, Sandıkla çekmeceler çivileri sökülmiş


Sağıma bahtım

Şikalet üstünde düzülüptü yatağlar
Zavallı nenem geh gülürü geh ağlar
Saçları bembeyaz başında boyaması dedi oğlum sen gideni çoh oldu
Gözleri yaştan doldu

Soluma Bahtım

Bahtım beşıkte var bir bebek
Dedim bunun adı ne, dediler koymamışığ helek
Dedim koy olsun Melek

Yan terefte bir kadın......Hatırlamadım adın
Başında kıpkırmızı bir yazma
Dediler zeyistandı fazla moralın bozma

Aile toplandı başıma
Sen gel bah göz yaşıma
Bir bahtım kardaşıma
Olaşacah yaşıma

Sofra kuruldu yerde...Bunnan görülmüş nerde

Arvadlar getirdiler aşları
Hepsinin kapalıdı başları

Sofraya bahtım daldım
Altıma minder saldım
Elime kaşuğ aldım
Çeşitlerine hayran kaldım
Ye babam ye... ne güzel bir dad aldım

Bamya Pilav Fasluya......... yeginen doya doya
Kelle paça, Küfte, Cırbıl, Kervanaşı........Kimse düşünmürü savaşı
Keşkek, Halim, Burgul, Tarhana.........Bunları nece yaptıv sen Ana
Dolma, Gelin budu, biryanı...........Bunları yememeğe kim dayanı
Şalğam turşu, Ayran, erük ezmesi.........Ne savaş ne Ezmesi


Yemeğten sora ayran içip yattım
Sanki üstümnen bir yük attım

Sora kahtım...çayım hazırdı bahtım

Yazıya çıhtım musallaya doğru sağ terefi seçtim
Abu uluk tekyesi ögünnen geçtim

Kapıda oturan arvadları........Eskiden tanırdım oları....acaba olar hanı!!!!!

Neyse geldim Musallaya...girdim ay yıldızlı çayhanaya
Kimseni tanımadım...utandım diyim adım
Çıktım türbeliğe doğru gettim....dedim bir yağnış ettim.. bunca il ğurbete gettim
Türbeliğe bir bahtım....Ah menim kara bahtım
Ne kadar gençler yatmış....acaba bular ne yapmış....bele çapuh obir tarafa getmiş

Bir bahtım biri çağırrı....... mene bah mene bah
Timeze oğlum meni oyadırı diri.... Baba kah Baba kah...sabah oldu
Neden kahmısan sene ne oldu
Meni yuvaya apar sanıram cok gec oldu

Demeğ ki bir ruyaymışKopenhag
22.03.2003Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Kraldan fazla kralcı olmayacağız sözü!!
2 - Şehitlerimiz İnliyor
3 - Irak Milletine Çağrı
4 - İllet değilse ne vurdu
5 - Dayanışma özlemi
6 - Kim demiş bir millet yok olmaz!!!
7 - Her Ayna Ayni Parlaklığı Yansıtmaz
8 - Sakın gözden kaçmış demeyin
9 - Yine geç kalındı
10 - Heba olan yüzyıl
11 - Bugün çok utandım
12 - Büyük merakla beklenen seçim hüsranla bitti
13 - Yetenekli Küçük Türkmen Şairimiz Hüseyin Bayatlı
14 - Dava için bel değil el uzatılmalı
15 - 3. Türkmen Basın Konseyi Kurultayından
16 - Tesadüfen görüştük...
17 - Irak seçimleri ne getirir ne götürür
18 - Brüksel panelinde ne konuşuldu
19 - TV Programları !!!!!
20 - Helvacı şarkısıyla tanınan sanatçımız
21 - Riyaz Sarıkahya: Partimiz koltukları hizmet aracı gören bir partidir
22 - “Bizi Tanımayanlar Tanısın” eylemi
23 - Yetim ve yoksullar için varız
24 - Irak içişleri bakan vekili Al- Esedi: “Medyada bir çağ yaratıp Türkmenleri yeterince tanıtın”
25 - Ali Mehdi: Partimiz bir kongre arifesindedir
26 - Önümüzdeki üç imtihan
27 - LİDER KENDİ KENDİNE DOĞAR
28 - Gerekenler yapılmıyor farkında değiliz
29 - Fransa’da başarılı Türkmen’imiz
30 - Türkmenliğimizi tanıtalım
>>Sonraki >>