Arabic Turkish
 
2010-12-06   Arkadþýna gönder
3553 (1372)


Tarihin Laneti


Necat Kevseroğlu


Bu terim çok ağır bir yargıdır .
Dünya tarihinde vuku bulan korkunç olaylar ve cinayetlere ne çok lanet okunduğuna rastlamaktayız .
O korkunç eylemleri ve cinayetleri yapanlar veya sebep olanlar ister ferd olsun veya topluluk olsun Tanrının sevgi ve ilgisinden yoksunluğu yanında , insanlığında laneti altında kalır .
İnsanoğlu mensup olduğu topluluğa bilinci içinde olarak işlediği hatalar neticesinde , veya dar görüş sonucu kendi menfaatını düşünerek , milletin genel çıkarlarını yakından zedeleyen ve etkileyen kimseler, tarihin laneti altında kalır .
Arkasından gelen nesiller tarih boyunca o ferdi veya o sürede yaşayanları toplu halde insanları kınar , hiçte onlara acımaz ve tarih onları lanetler.
Bu günlerde okullarımızda yeni öğretim yılı başladığı için , toplumumuzu yakından etkileyen bu önemli milli konu hakkında fert veya toplum olarak ne yapmalıyız ?
Bize tanınan bu yasal hak karşısında , üzerimize düşen milli görev nedir ?
Irak devleti kuruluşundan , günümüze değin toplumumuz hakkında uygulanan kültür emperyaliziminin farkında olmalıyız ve bu ağır eylemden bir an önce kurtarmalıyız !
Kendi güzel ana dilimizle çocuklarımız öğrenimini yapsın , bilimsel , sosyal , piskolojik ve her yönüyle iyi bir şekilde yetişmesinin gerektiği bilincinde olmalıyız .
Ülkemizde ve dünya üniversitelerinde olan fakültelerde dilimizle öğretim yapılıyor, bunun yanında , dört yüz milyona yakın nüfusun bu dille öğrenim yaptığı , herkesçe belli .
Bunun için bu yoğun kalabalık nüfusu içinde öğrencilerimizi parlak bir gelecek bekliyor .Bu konu hakkında hiç bir kimsenin endişesi olmamalıdı .
Günümüzde , Türkmen eğitimini hedef alan bazı yıkıcı propagandalara toplum olarak şiddetle karşı koymamız gerekir .
Bu milli,hakkı korumalıyken ne yazık duyarsızlığın eğemen olduğu göze batmakta .
Eskiden toplumumuza tanınan kültürel hakkımızı o zamanki rejim aşındırıp çökertmek için türlü bahanelerle Türkmen okullarını kapatmaya uğraştı .
Türkmenler millet olarak toplu halde o dikta rejim karşısında şiddetle durdu .
Bu uğurda şehitler bile verdik .
Çağdaş Türkmen tarihinde o direnişi altın sayfalarda bugünkü nesillere sunuluyor , bu uğurda şehit düşenleri saygıyla anıyoruz .
Günümüzde ise , toplumumuza tanınan bu yasal hakkı , tam anlamıyla uyğulanmalıdır, hiç bir tür endişeye kapılmadan çocuklarımızın Türkmen okullarına kaydını yapmalıyız , eksik yanlarını tamamlamaya çalışıp var gücümüzle bu milli hakka sahip çıkıp arkasında durmalıyız bu tüm toplumumuzun üzerine düşen sorumluluk kaçınılmaz görev bilmeli , eğitimcilerimiz siyasi sorumlularımız bu konunun gelişmesinde herkesin katkısı olmalıdır . Bu görevi gözardı ettiğimiz takdirde tarihin laneti altında kalırız . bu ağır hükümden kendimizi koruyalım varlığımızı yakından ilgilendiren eğitim meselemizin stratijisi gereğince , tüm Türkmenelinde toplu halde çocuklarımızın Türkmen okullarına kaydını sağlamak yolunda kolları sıvayıp işbaşı yapılsın .
Bu amaçla deneyimli işbilir gerçek eğitimci , branşlı akademik kimseleri iş başına getirelim , yoksa , bu milli hakkımızı engelleyen ve sebep olanlar , toplumun ve tarihin laneti altında kalır .
İsteğimiz , toplumumuza gerçek hizmet ise, suç paylaşmak , ortalığı fazla karıştırmak yerine , toplu halde başlatılan yürüyüşe destek verip katkılarımızla durumu kurtarmaya bakalım .Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Unutulmayanlardan.. Enver Bayraktar
2 - ALTUNKÖPRÜ SOYKIRIMI 29. Yıl anısı
3 - Abdülaziz Semin Bayatlı Hakka Yürüdü
4 - Büyük Türkmen Şairi Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü
5 - Türkmenlerin Ulu Çınarından Bir Dal Kırıldı
6 - Acı Kayıp .. Dr. İbrahim Arafat
7 - Çanakkale Savaşında Düşen Türkmen Şehitlerinden
8 - Türkmen Dava Adamı….İhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü
9 - Kerkük'e Saldırı ve Yazılan Müdafaaname Belgesi
10 - Zafer Neşidesi
11 - Şahadetinin Beşinci Yılı Dönümü Anısı .. Şehit Yıldırım Demirci
12 - Unutulmayan Acı Kaybımız - Nihat Akkoyunlu
13 - YENİ GÜN `NEVRUZ´ BAHAR BAYRAMIDIR !
14 - Lanet Teröre: Tazehurmatu´ya Kimyasal Silah Saldırısı
15 - Kerkük´te Yıktırılan Türkmen Eserleri
16 - Irak Türkmen Cephesi 20 Yaşında
17 - Hasan Kevser Hakk’a Yürüdü
18 - Kerkük’te Bir Çınar Devroldu
19 - 24 Ocak Anısında Merkezi Hükümete Açık Bir Mektup
20 - UNUTULMAYANLAR DAN: Şehit Yaşar Cengiz
21 - Biz Bize
22 - GÖZDE BİR Adam Şehit Münir Kafili
23 - Büyük Bir Acı: Er Meydanında İki Lider kadro Şehit Edildi
24 - Erbil'in Gerçeğini Anlatan iki kitap
25 - Irak'ta Türkmen Mirası 4 : Hüseyn* Bin Ali Bin Ebi Talıp Ravzası
26 - Parlamentoda İlk Olarak .. Türkmen Meselesi Gündemde
27 - Teröre Lanet
Şehit Yıldırım Demirci
28 - Şehitlerimiz Saygıyla Andık
29 - Büyük Kaybımız Mevlüt Taha KAYACI
30 - Yeni Hükümete Kavuştuk
>>Sonraki >>