Arabic Turkish
 
2011-01-04   Arkadþýna gönder
4468 (1648)


Bir Türkmen vatandaşına yapılan çirkin saldırı..Ve çözümler…!


Özdemir HÜRMÜZLÜ

Defalarca söz etmiştik, endişeli bir bekleyiş bizi bekliyor diye. Ve bir şeyin olacağını tahmin ediyorduk..Aslında Irak’ta hem siyasi hem de kendi varlıklarını ispat mücadelesini veren Türkmenler, ülkedeki kısmi de olsa demokrasiden yararlanmaya başladılar. Ama bu yetmiyor. Çünkü demokrasi lafla olmaz, gerçek zeminde uygulamalarla olur. Biz Türkmenler'in yaşadığımız coğrafiyeye göz dikenler var. Her yönünden stratejik öneme sahip bölgelerimizden bizi uzaklaştırmak için sinsi planlar hayata geçirilmek isteniyor.
Şimdi gerçekten göğsümüzü kabaran bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum..Aslında bu gibi olaylar Türkmen bölgelerinin hepsinde yaşanıyor. Ama bizler bunu önleyecek gücümüz olmadığı için sadece ve sadece bize ilgi gösterenlerle ilgi ve bilgisine sunmakta belki de bir yarar olur..
Olay Kerkük’te yaşandı. Bir Türkmen vatandaş babasından kendisine kalan parça yeri, sözde Kürt göçmeleri tarafından gasp edilir. Vatandaş yerine sahip çıkmak adına göçmenlerden yerini terk etmelerini ister ve her ne olduysa bundan sonra olur. Çünkü bir grup çete bu vatandaşın yolu keserek kendisini ölesiye döverler. Ve kendisine "Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüz" tehdidinde bulunurlar.
Hem suçlu, hem güçlü bunlara denilir...!
Bakın ne hale düştük; Kendi topraklarımızı savunamıyoruz...!
Bakın bir süredir Türkmen medyasında siyasetçilerin verdiği demeçler ve beyanatların hedefi sorunlara kamuoyunun desteğiyle çözüm bulmaktır. Biliyorum çok haklısınız demeçleriniz ılımlı yönde, toplumu karanlığa sürüklemek istemiyorsunuz, ama her şeyin bir sınırı var, ayrıca bizler Türkler olarak tarihte hep adaleti sağlayan bir millet olarak tanınıyoruz. Tarih de geleceğin uzantısıdır tabii ki..
Bu çirkin olayların gelecek süreçte artması bekleniyor. Bunun için Türkmen milleti ve siyasi hareketler, bu olayları önlemek için ortaklaşa hareket etmelidirler..Yani vatandaşlarımız bu tür çirkin saldırılara maruz kaldıkları zaman siyasetçilerimizle paylaşmak zorunda hem de çekilmeden ve korkmadan. Çünkü bugün bana yapılanlara ses çıkarmazsam yarın veya öbür gün başkasına yapılır.!
Çok oldu yolcular,istasyonda treni bekliyorlar..Uzun zaman oldu ama görünüyorlar ki yolcular beklemekten bıkmayacaklar ,çünkü güzelliği giden yol tren araçlığıyla gerçekleşir.
Kara tren türküsünden bir alıntı..
Görüşmek arzusuyla…Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Destek olmad‎kca bunlar‎ hep ya‏ayacaً‎z
Biz ne yazar isek yazal‎m nereye ba‏ vurursak vural‎m ne demeç verersek verelim onlar istediklerini yap‎yorlar, niye cünkü her türlü güç onlarda, polis asker vilayet para dunya desteًi onlarda, biz sahipsiz b‎rak‎lm‎‏‎z, iyi ki Kerkük hale merkezi hükümete baًl‎ kürdüstana baًlanmad‎ hala gِnlümüzü ho‏ tutup kend‎m‎z‎ aldatiyoruz cünkü mevcüt durumdan da en fazla onlar karl‎ ve iki oyunluluk yapiyorlar ayn‎ zamanda ya kürdüstana baًlan‎r‎z yada bu durum bِyle devam eder bozmaya kalk‎‏an‎nda yerden silip atar‎z diye tehditlerde yaًd‎r‎yorlar, i‏te bِyle tek b‎rak‎ld‎ً‎m‎z bir dunyada bu durumun bِyle olduًunu en iyi bilende Türkiye hükümetinin ta kendisidir, bizlere destek ç‎kacaً‎ yerine kimsesizlikmizden faydalanrak ‏ahsi menfaatlar‎ndan dolayi bizleri bu iraktaki kurtlara kuzu sürüsü olarak pe‏ke‏ çekmekte, i‏te bizim derdimiz burda bu Türkiye hükümetinin irak politikasi deًi‏medikçe biz bunlar‎ hep ya‏ayacaً‎z, diyeceksiniz ki içimizde birlik saًlamad‎ً‎m‎z için bu durum bِyle, evet oda doًru ama birle‏memizde türkiye hükümetinin desteًine baًl‎, eًer türkiye hükümeti irakta aleni bir ‏ekilde Türkmenlere sahip ç‎kmayi desteklemeyi irak politikas‎ndaki ajandas‎nda deep notlarda deًilde en ba‏taki ِnceliklerinde gِstermeye kalk‎‏‎rsa bu türkmenlere büyük bir mural ve heyecan vererek birle‏melerine sevk ettirecektir
Turanc‎ Türkmen
SAHفPSفZLفK
ضzdemir karde‏im Allah Kahtan abimizi rahmet eylesin ,Biz sahipsiz Türkmenler diyoruz ya her taraftan ç‎karc‎lar kar‏‎ ç‎k‎yorlar,bu sald‎r‎larara benzer olaylara kar‏‎ ,gücü olan veya Türkmenlerin ‏eri sahibiyiz diyenler kendilerini gِstersinler ,
Sahte Yalan bildiriler daً‎t‎p milleti tehlikelere at‎yorlar ve bir olay ç‎kt‎ً‎nda iki sat‎rl‎k bir k‎namayla kendilerini kurtar‎yorlar,gerçekten bu milletin sahibi olsayd‎ bu günlere kalmazd‎k,
ضzdemiz karde‏ hani bu konuda fesbook´ta bizimle tart‎‏an Avukatlar vard‎,bu gibi konularda kendilerini gِstere bilirler sekiz y‎l oldu Türkmenlerin kan paras‎yla ya‏ayanlar bu Millete biraz vefa gِstersinler....!!!!
Salah Behlül اamurcu


Yazarýn diðer yazýlarý

31 - Türkmeneli bölgeleri boşaltılıyor!
32 - Dikkat.. Komplo yön değişebilir
33 - BENGÜTÜRK TV destan yazıdı: Kuşatılmış Türkmeneli kahramanları!
34 - Türkmeneli… Kuşatma altında!
35 - Türkmeneli, Türkiye’den ne istiyor?
36 - Türkmen´lerden tarihi adım: Yeter Artık silaha sarılacağız
37 - Dikkat..Kerkük’te Komplo var
38 - Kerkük’ten feryat sesleri: Türk bayrağının indirilmesi Mehmetçiğe yazık olur!
39 - Kerkük için Yalova örneği!
40 - Irak´ta seçim Komiserliği´nden Türkmenlere karşı göz ardı gayretleri
41 - Hoşcakal Mahmut
42 - Beklenen adım ´Türk Dünyası Haber Ajansı`
43 - Eskişehir’den son perde.. Türk birliğinin yolu göründü
44 - Türkmenlerin olayları karşı güç yetersizliği
45 - Türkmen Telafer ve Tuzhurmatu illerine hoş geldiniz!
46 - Seçimler öncesi Türkmenlerin endişesi
47 - Türkiye Türklüğünü tartışmak!
48 - Terör eşliğin de Türkmenler nasıl siyaset yapmalı?
49 - Türkmenler: Bu bir katliam!
50 - Türkmenler, Türk medyasının neresinde yer alıyor!
51 - Türkmen ilçesinde bayrak krizi!
52 - Irak’tan Türkiye’ye zeytin dalı
53 - Maliki ve Barzani Irak’ta siyasi denklemi yeniden mi çiziyorlar?
54 - Türkmen bayraklı çadırda patlama!
55 - Türkmen bayraklı çadırda patlama!
56 - 5.Türkmen Basın Kurultayın’da ifade özgürlüğü ve yapıcı eleştiri!
57 - Türkmen dağına kar yağacak!
58 - Suriye Türkmenleri:Değişim geliyor hazırlıklı olun.. birlik olun
59 - Türkiye'nin,Türkmen politikası!
60 - Türk olmak üzerindeki varoluş mücadelesi!
>>Sonraki >> << Önceki <<