Arabic Turkish
 
2011-06-11   Arkadþýna gönder
3420 (1233)


BAŞIDERTLİ KERKÜK


Turgut HÜRMÜZLÜ


Irak’tasiyasi ortam, hükümetteki anlaşmazlıklar ve ABD askerlerinin çekilmesineilişkin tartışmalarla meşgul olurken, Kerkük’te yaşananlar Irak’ı yeniden eskikaranlık günlerine dönüştürebilir. Şiddet eylemleri ve istikrarsızlık Irak’laözdeşleşirken, ülkenin sorunlu kenti Kerkük, son dönemde yine, terörist saldırılarla,suikastlar ve kaçırmalar yenidengündemin ilk sırasını aldı.

AslındaKerkük’te yaklaşık son 6 aydır yaşananlar Kerkük’teki olayların habercisigibiydi.

Kerkük’ünKerkük’te çatışan çıkarları uzlaştırma yönünde sağlanacak bir başarının, diğerbölgelere de olumlu yansıması ihtimali çok yüksektir. Zaten Irak’ta petrolkaynaklarından işletme ve gelir paylaşımından nüfus sayımına kadar bütünkonular Kerkük’te düğümlenmektedir. Bu nedenle Kerkük’teki gerginliğin artması,Kerkük’ün sınırlarının çok daha ötesinde sonuçlar doğurmasına neden olabilir.Kerkük için ortaya konan tek taraflı çözümler, Kerkük’teki sorunu daha dabüyütmektedir. Kerkük’te Türkmenler, Kürtlerin ve Arapların görüşmeye başlamasıolumlu olmakla birlikte, Kerkük’te tüm tarafları içine alacak bir uzlaşıkültürünün oluşması çok daha önemlidir
Kerkük'ün tarihî dokusunayakından bakıldığında, İslam'ın sunduğu birlikte yaşama modeli sayesinde budokunun mozayiğinde Türklerin, Kürtlerin ve Araplar ile gayrimüslimlerin zenginkatkılara sahip olduklarını görürüz. Kerkük bütün etnik grupların şehridir. Budademktirki Kerkük Türkmenlerin,Kürtlerin ve Araplarındır Şehridir.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ِnce gerçek ad‎nla yaz
Say‎n Tisinli, gِrdüًüm kadar Say‎n HـRMـZLـ yazd‎ً‎ yaz‎da her hangi bir kurumun ad‎n‎ zikir etmemektedir. yani kimseyi savunmuyor sadece kerkük ve kerkü´te ya‏ayan tüm etnik ile gِrü‏lerini yazm‎‏ ve herkesin kerkük´te hak sahibi olduًunu sِyliyor. Kerkük herkesindir yanliz bir taraf‎n veya bir kitlenin deًildir. siz hangi kurumu kastediyorsun bilmiyorum.Veya nerden ç‎kart‎n‎z kurum ad‎n‎ anlam‎‏ deًilim. Ama merak etme bu yüce millet hayttayken ve ayaktayken kimse iflas etmez. Tam tersine iflah olur. yeterki tek tarafl‎ dü‏ünen insanlar aram‎zda bulunmas‎n.. sayg‎lar‎mla.
Ahmet Avci
Dimdik ayaktay‎z
Say‎n Tisinli´ye cevap...
ِncelikle sِyliyeyim. Kimseyi kurtarmaya çal‎‏m‎yorum ben sadece gِrü‏lerimi ifade ediyorum. Beًenirsiniz veya beًenmezsiniz o size baًl‎. Hayat´ta her kesin bir duru‏u ve ilkesi olmal‎, olmaz ise zaten o ki‏i ilkesiz say‎l‎r. Biz ve bizim gibi insanlar ve dü‏ünenler hiç merak etmeyin her zaman ayakta olacaً‎z asla iflas etmeyiz. cünkü her zaman doًrular‎ sِyleriz. Tek tarafl‎ olaylara bakmay‎z ve dü‏ünmeyiz.. Herkeside savunuruz...
Turgut HـRMـZLـ
Geriye kalan ``çul``
Biz Türkmenler hiç kimseye dü‏man gِzüyle bakmad‎k. Baksayd‎k silahlan‎rd‎k. K‎rard‎k dِkerdik ve bugün durum çok farkl‎ olurdu. Bay‎l‎yorum bu tek tarafl‎ ho‏ gِrü mant‎ً‎na!
Gelinen nokta belli zaten, “اulu” oynuyoruz. Birkaç senede di‏inizi s‎k‎n bu i‏ tamam.
Yasar Subhi
Gerçekçi olal‎m
Hürmüzlü bey.Yaz‎lar‎n‎z‎ beًeniyoruz,ama her yِnden iflas etmi‏ bir kurumu kurtarmaya çal‎‏‎rken sizde iflas etmiyesiniz.
Tisinli
SفZE TAMAMEN KATILIYORUM
فNSANIMIZA HAYAL HEDEF GضSTERMEKTEN,HERKESE DـقMAN GضZـYLE BAKMAKTAN UZAK,HALKIMIZIN MENFAATف فافN YAPILMASI GEREKENLERف RASYONEL BفR قEKفLDE DفLE GETفRDفذفNفZ فافN SفZE TEقEKKـR EDERفM.
Mustafa


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - SEN, İYİ BİR YÖNETİCİ MİSİN ?.
2 - SİYASETTE EHLİYET.
3 - İlkesizlere, aramızda yer yok.
4 - HİÇTE ZAMANI DEĞİL, KUSURA BAKMAYINIZ.
5 - I.T.C'yi,kim ve neden yıpratmaya çalışıyor ?.
6 - KAHRAMAN TÜRKMENLER, AZINLIK MI OLSUN..
7 - EHHH HADİ,HODRİ MEYDAN DİYORUM ...
8 - TÜRKMENLER artı MEDYA, SEÇİMİ KAZANMA DEMEKTİR
9 - ANKARA VE ITC,SIKI İŞBİRLİĞİ YAPMALI...
10 - ITC’DE HESAP GÜNÜ , OPERASYON DÜĞMESİNE BASILMALI...
11 - YAŞLI BABAM VE SEÇİM GÜNÜ…
12 - TÜRKMENLER, KİME OY VERECEĞİNİ BİLİYOR…
13 - ITC´DE, AKTÖRLER DEĞİL SENARYO DEĞİŞMELİDİR…
14 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA BİR “MİLLET” NASIL OLUNUR?...
15 - DİKKAT…!. TÜRKMENLERİN “MUTTEHİDUN” LİSTESİ GELİYOR...
16 - TÜRKMENLER, SEÇİMDE ÇOK ŞEY KAYBEDECEK. DEMEDİ DEMEYİN ! …
17 - TÜRKMENLERE, ÖLÜM VE KALIM ÇAĞRISI YAPIYORUM…
18 - MALİKİ,TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KOPARDI…
19 - MALİKİ, KERKÜK’Ü KONUŞTU
20 - TÜRKMENLER’İN TARİHİ BAŞARISI TÜRKMENELİ TV’DEN DÜNYAYA DUYURULDU...
21 - TÜRKMENLER’İN YÜZKARALARI: RAMAZAN DİLENCİLERİ ...
22 - TEŞEKKÜRLER MİLLETVEKİLİM…
23 - TÜRKMEN ŞAİR REŞİT AKİF HÜRMÜZLÜ
24 - TÜRKMEN SİYASETÇİLER, BİZ BIKTIK SİZ USANMADINIZ MI?
25 - HOCALI KATLİAMI, BİR VAHŞET ÖYKÜSÜ.
26 - TÜRKMENLER DİRENİŞE GEÇTİ
27 - II. ABDÜLHAMİT VE HERZL: FİLİSTİN GERÇEĞİ
28 - ABD Irak´a bir polis devleti bıraktı
29 - ŞEHİT KEMAL AHMET TERZİ VE BABAM...
30 - BİLDİĞİN SAMİ TÜTÜNCÜ, SİZİN BİLDİĞİNİZ DEĞİL ...
>>Sonraki >>