Arabic Turkish
 
2011-08-24   Arkadþýna gönder
3758 (1477)


Türkmen Yazar Mehmet Hurşit Dakuklu’nun Ardından


Suphi Saatçi


Iraklı Türkmen yazar ve araştırmacı Mehmet Hurşit Dakuklu, 16 Ağustos 2011 Pazar günü Kerkük’te hakkın rahmetine kavuştu. 1932 yılında Kerkük’e bağlı Dakuk (Tavuk) kasabasında doğan M. Hurşit, ilkokulu ve ortaokulu doğduğu kasabada tamamladı. Daha sonra Bakuba’da Öğretmen Okulundan mezun oldu. Uzun yıllar Kerkük’e bağlı Havice’de, Dakuk’da ve İmam Zeynelabidin köyü gibi çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptı. Daha sonra emekli oluncaya kadar Kerkük’te görev yaptı. Kerkük’te yerleşti ve ölümüne kadar bu şehirde yaşadı.

Mehmet Hurşit 1961 yılından itibaren yazar olarak dikkat çekti. Daha çok folklor ve etnografya, halkiyat konuları ile Türkmen köy ve kasabaları hakkında yazılar kaleme aldı. Bağdat’ta yayın hayatına başlayan Kardeşlik dergisi ile adını duyurdu ve uzun yıllar bu dergide yazdı. Daha sonra yazılarını Yurt gazetesi ile Birlik Sesi dergisinde de sürdürdü. Değişik yerlerde çıkan yazılarından başka, ansiklopedik mahiyette yayımlanan kitaplar yazdı.

Biyografik mahiyette, ayrıca araştırma ve bazen derleme türünde kitaplar da hazırladı. Kitapları arasında tespit edebildiğimiz kadarı ile şunlardır:

Türkçeyi Nasıl Öğrenirsin (Bağdat, 1965)
Türkmence Alfabe (Bağdat, 1971) (Ortak yayın)
Dil Bilgisi (Bağdat, 1972)
Okuma Kitabı (Bağdat, 1972) (Ortak yayın)
Okuma Kitabı (Bağdat, 1973) (Ortak yayın)
Okuma Kitabı (Bağdat, 1974) (Ortak yayın)
Basın Tarihi (Bağdat, 1981) (Ortak yayın)
Türkçe-Arapça Sözlük (Bağdat-Beyrut, 1981-1982) (Ortak yayın)
Türkmen Halk Edebiyatında İşlenmiş Özel Adlar Kılavuzu (Bağdat, 1984)
Basılmış Kitaplar Kılavuzu (Bağdat, 1986)
Nurlu Sözler Bahçesinden (Bağdat, 1996)

Bir takım imkânsızlıklar yüzünden yazılarında fazla derinleşemedi. Bu yazı ve araştırmaları biraz yüzeysel kaldı. Buna rağmen, bazı yararlı bilgileri de yazı ve kitaplarında toplayabilmiştir. Son yıllarda bazı dinî konulara yönelen yazarın ilgi çeken yazıları, Türkmen yerleşim bölgeleri, halk söylenceleri ve Türkmen folklor ve halkiyatı hakkında kaleme aldığı araştırmalardır. .

Kendi hâlinde ve mütevazı bir hayat süren Dakuklu, bir süreden beri yakalandığı amansız hastalık ile boğuşuyordu. Doğduğu kasabada toprağa verilen Dakuklu’ya yüce Allahtan rahmet dilerken, ailesine, Irak Türkmen edebiyat dünyasına ve bütün bir Türkmeneli’ne baş sağlığı diliyoruz.
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Allah Rahmet Eylesin
Rahmetli Türkmen varl‎ً‎n‎n temel ta‏lar‎ndan biri idi hayat‎ Türkmen tarih coًrafya ve edebiyat‎´ile geçti yazarl‎ً‎ ve ara‏t‎rmac‎l‎ً‎n‎n yan‎s‎ra bir Türkmen ar‏if hazinesiidi 70 li y‎llarda s‎k s‎k ziyaretinde bulunurdum elimizde olan pek çok matbuaat‎ kendisine hediye ettim Baas rejiminden çok çekti büyük s‎k‎nt‎lara girdi kitaplar‎ ve eskidilde yaz‎l‎ cok kitap ve belgeleri deًi‏ik yerlede saklamak zorunda kald‎ hatta baz‎ degerli matbuaat‎ telef oldu, kitaplar‎n‎ ve yan‎nda bulundurduًu deًerli belgeleri evlatlar‎ kadar severdi, Allah Rahmet eylesin Mekan‎ cennet olsun, Onu hiç ama hiç unutmayacaً‎z.
Mehmet Kerkuklu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli Coğrafyasının Bekçileri Türkmen Gençleridir
2 - Irak Sil Baştan Olmadıkça…
3 - Kerkük’te Güven Sağlanmadıkça…
4 - Türkmen Dağarcığı: Udî Celal Vendi
5 - Kerkük Kayserisi
6 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
7 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
8 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
9 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
10 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
11 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
12 - Kardaşlık 18 Yaşında
13 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
14 - Irak’ın Geleceğine Dair…
15 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
16 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
17 - Irak Dramı Nereye Kadar…
18 - Türkmenler İçin Güvenli Bölge Oluşturulmalı idi…
19 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
20 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
21 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
22 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
23 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
24 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
25 - Fuzuli Üniversitesi Hakkında…
26 - Türkiye ve Türkmenler
27 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşköprü
28 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
29 - Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe
Ülkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
30 - Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri
>>Sonraki >>