Arabic Turkish
 
2012-01-07   Arkadþýna gönder
5101 (1834)


İran, Irak üzerinden Türkiye mesajı


Özdemir HÜRMÜZLÜ
Amerikan güçleri Irak’tan çekilme kararı alır almaz Irak devletinin üst düzey yetkileri Türkiye aleyhtarı demeç gözde görül bir şekilde artığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Titizlikle takip etme fırsatım oldu Irak medyası Türkiye’ye bir yıldan beri Sünni federal bölgesi desteklediği ardından Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık el_Haşimi’nin korumaları terör eylemlerinde kullandıkları susturucu silahların eğitimini Türkiye’de aldıkları iddialarıyla çapraz ateşe tutmuştu tutmaya devam eidyor.
İşte gerçek bombayı Irak’ın en büyük siyasi otoritesi tarafında patlatıldı, Başbakan Nuri el_Maliki bir özel televizyona verdiği mülakatta Türkiye’yi ağır eleştiriler yöneltti.
El_Maliki: Türkiye, Kürt meselesini çözümü kapsamında attığı adımlar konuyu daha kompleks hale getireceğini söyledi.
Gerçeği isterseniz Türkiye Cumhuriyeti Atatürk döneminden Irak’la ilişkisini düzenli olarak iyi tutmaya çalıştı, çünkü Irak Türkiye için çok strateji mevki taşıyan bir ülke ve hatta dünyanın hiç görmediği Saddam Hüseyin bir diktatör döneminde de bile bu ilişkiyi bozmamak için temkinli davrandı.
Irak’ta şimdilik İran’a yakınlığıyla bilinen grupların yumruğu altında ve Türkiye_İran ilişkisi tarih sayfalarında yazıldığı gibi çok gergin ve savaşlı geçtiği biliniyor.
Türkiye_İran belki de tarihin en derin imparatorluklarından olduklarını söylesek galiba yanlış olmayız.
Bu kapsamda Irak’taki zihniyet bir tarihi kapışmayı ülke siyaseti içinde yürütmesini istiyor, Daha fazla açıklama imkânımız olursa İran, Irak üzerinden Türkiye’ye mesaj vermek istiyor, zira bu aralar Global güçler İran’ı nükleer programından dolayı kuşatma gayreti içinde, işte Hürmüz körfezinde yaşanlar bunun en büyük göstergesidir.
Kim bilir İran sıkıldıkça Irak’taki oklarını kime yönelteceğini gelecek günlerde bilecek.
Gördüğüm kaderiyle Türkiye, Irak’taki olan bitenlere karşı şimdilik uzak kalmayı tercih ediyor, ama Irak’taki olaylar hele hele Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık el_Haşimi terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla çıkarılan tutuklama kararından sonra siyasi olaylar daha karmaşık bir seviyeye geleceğini besbelli,ve eninde sonunda Türkiye bu konuya dahil edilecek,ama hepsinde önemli Türkiye’nin söz konusu bir kaos ortamında nasıl strateji uygulayacağını merak konusu.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Türkiye Ha‏imiyi yeterince taniyormu
Türkiye hükümet olarak ha‏iminin hayran‎ olabilir ve bu hayranl‎kta ta eski selametç‎ yeni akpli ye‏il lenincilerin saddamin arapç‎ baasç‎ rejiminin hayranl‎ً‎na kadar uzaya bilir ama Türk milleti bu konuda ne kadar bilgili bunuda Türkiyedeki hayin Türkiye du‏manl‎ً‎na soyulan Türkiye medyas‎na sormak laz‎m, emin olunuz ki Türkiye medyas‎ cumhuriyeti tarihi boyunca hiç bir ‏ekilde ‏erefl‎ bir ‏ekilde davranmam‎‏t‎r eski dِnemlerde k‎rm‎z‎ sosyalistler ‏imdiki dِnemde ise ye‏il sosyalistleri destekleyerek Türkiyeyi yak‎p y‎kmaktan hiç çekilmemektedirler, i‏te size en somut ِrnek kürdüstanc‎lardan daha kürdüstanc‎ Ha‏imi ta Basra ya kadar Kürdüstan bayraً‎n‎ dalًalayan Ha‏imi Türkiyenin ne kadar dostu olabilir konusunda Türkiy hiç ayd‎nlat‎r‎lmam‎‏ ayr‎ca ‏imdiye kadar aًz‎na Türkmen kelimesini zorlada olsa alamayan ha‏imi biz Türkmenlerin ne kadar dostu olabilir gün gelir Am‎rl‎de Taleferde Yengicede Tazede Tuzda Dakukta Karatepede Türkmenlere yap‎lan katliamlar‎n arkas‎ndan ha‏iminin parmak izleri ç‎karsa biz Sünni Türkmenler ha‏iminin yan‎nda saf tuttuًumuz için kan karde‏lerimiz ‏ii türkmenlere ne yüzle bakabiliriz o nedenle bence Türkiyeyi ayd‎nlatmak en ba‏ta Türkmen sorumlular‎n üzerine dü‏ecek cünkü فrakta Türkiyeyi sevecek tek millet türkmenlerdir ba‏ka yerlerde bu sevdayi aramak safl‎ktan ba‏ka bir ‏ey deًildir o nedenle Türkiye iyice bilecek birinci dercede dü‏man‎ Kürtçüledir cünkü bunlar resmen Türkiyeden Toprak talep ediyorlar ve bu emellerinide ne barzani nede talabani gizlemekte tam tersine her mahfilde çok net bir ‏ekilde dile getirmektedirler, ikinci derecede Türkiye dü‏man‎ sünnü araplar cünkü Türkler as‎rlar boyuca bunlara hizmet etmelerine raًmen ele geçirdikleri ilk f‎rsatta haçl‎larla bir olup arkadan vurmu‏lar bu günümüzde bile Türkiye gazze dedei arap karde‏liًi dedi ama kar‏‎s‎nda ermeni meselesinde araplar ermenilerdende daha ermenice davranmaktad‎rlar, ve üçünçü olarak dü‏man ise iran ile maliki ama bu dü‏manl‎ً‎n esas‎ mezhebi olduًundan Türkiye ha‏imi gibileriyle yak‎nla‏t‎kça kabar‎r uzakla‏d‎kcada sِner o nedenle Türkiye ulusal menfaat‎n‎ Türkiye için zerrece faydas‎ olmayan ha‏imi için kurban etmemesi gerçeًini gِrülmesi her türkün üzerine ‏eref borcu olarak bilinmesi gerekir
Turanc‎ Türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Sosyal medya artık...
2 - Krizler ülkesi Irak
3 - Kerkük koyu karanlığa büründü !..
4 - 2020 yılının özeti: gözyaşı
5 - Mali kriz...
6 - Seçim öyle mi ?
7 - Türkmen nedir ?
8 - Hırs!..
9 - Türkiye ve Araplar
10 - Telafer operasyonu üzerine...
11 - Kerkük'te ,Türkmenler'in zorlu seçenekleri
12 - Türkmen heyetinin Ankara temasları üzerine...
13 - 14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLİAMI!..
14 - ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇAĞRI
15 - Türkmeneli´de tarihi olay!..
16 - Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkmeneli aynı düşmanla savaşıyor.
17 - Türkmenler, Türkiye´de kurulacak yeni hükumetin neresinde?
18 - Kerkük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nde neler oluyor?
19 - Ortadoğu´da Türkmensizleştirme Operasyonu
20 - Çanakkale destanı 100 yaşında ve Türkmeneli’de direniş devam ediyor
21 - Kerkük kalesindeki o bayrağa dikkat
22 - Türkiye’den geç gelen Türkmen itirafı!
23 - Ve susmayacağız
24 - Erdal´ım ne olur gitme!
25 - Türk dünyası bu klipi izle Türkmen’in sanatındaki gücünü gör
26 - Türk dünyasına saygı ile sunulur: Kim bilir bu son yazım
27 - Neden Davutoğlu Türkmenlerle Kerkük’te görüşmeliydi?
28 - CHP’nin Kerkük ziyareti nasıl okunmalı?
29 - Dur! Türkmen Emirli’den Türk dünyasına birlik mesajı!
30 - Türkmeneli bölgeleri boşaltılıyor!
>>Sonraki >>