Arabic Turkish
 
2012-02-19   Arkadþýna gönder
4113 (1491)


Yarının Irak’ı


Mehmet Haşim SALİHİ


Karmakarışık bir siyasi atmosfer içerisinde Irak’taki durum dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
Kimi Başkent Bağdat’taki merkez yönetimin güçlendirilmesinden, kimide illerdeki federallerin oluşturulmasından söz ediyor.
İleri sürülen her iki fikirde art ve eksi durumlar var. Pozitif ve negatif rakamların arasındaki dengeyi sağlamak, siyaset meydanında görev alanların üstüne düşen bire bir tarihi sorumluluktur.
Türkmenler açısından bakmış olursak, Türkmenlerin asıl unsur olarak Irak içerisinde kayıp ettikleri haklarının geri alınması uğrunda atılan sert adımlar ve hangi taraflar koalisyon yapılması ileri derecede önem taşımaktadır.
Merkez yönetimin de Arap, Kürt, Sünni, Şii deyimleri arasında Türkmenler sözcüğünün nerde kaldığını ve nasıl gündeme geçirilmesi gayretine nasıl bir plan hazırlanmalı.
İster istemez Irak içerisinde Türkmenler asıl unsurdurlar. Görevde aynı olan, Irak vatandaşları ile aynı kaderi paylaşan Türkmenler, hak dağıtımında aynı şekilde paylarını almalıdırlar.
Türkmenler her zaman hakların alınmasından söz ederler, temennimiz bu hakların alınması uğurunda gereken adımlar atılmış ve atılmaktadır.
Federal tezi ise yine Türkmenler açısından pozitif ve negatif durum getirmek anlamına gelir. Türkmen nüfusunun merkezi olan Kerkük’ün geleceği için endişeli olmakta gayet normaldir. En doğrusu Kerkük’ün özel yönetim edilmesi yoksa başka bölgelere ilhak edilmesi mutlaka sıkıntıları daha da artırmasına neden olur. Bu durum içerisinde Türkmenlerin mezhep açısından farklılıkları da oldukça önem sergilemektedir.
Böylece siyasi arenada politikacıların milletleriyle kaynaşarak nasıl bir performans sunacakları, tarihi bizim çıkara doğru yöneltir.
Türkmenler açısından mezhep değil milli ve etnik politikasını desteklemeleri gerekir. Böylece mezheplerin Türkmen çatısı altında toplanmaları ve daha da güçlü olmalarına yol açar.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Mehmet Salihye hürmetlerimle
Karde‏im mehmet ... senin ne kadar doًudürüst bir milleyetçi ve ülkücü olduًunuu ‏imdi deًil ,seksenli y‎llardan biliyorum. ama karde‏im yaz‎nda iki seferdir Türkmenlerden bahsederken mezhep ay‎r‎cal‎ً‎n‎ ortaya koyuyorsun.kusura bakma, senden bu bir yanl‎‏l‎kt‎r.bizim ِz içimizdeki parazitler bِyle yanl‎‏l‎klara dü‏memizi dِrt gِzle bekliyorlar.Bu giri‏imleri aleyhimize istismar edilmesin diye Lütfen onlara f‎rsat vermeyelim.bulu‏mak üzere ho‏ca kal‎n...
cevdetkadioًlu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Koyun Olmak
2 - Horoz Davası
3 - Ben Bilmem Nereliyim?
4 - Kara Gözlü Sevgilim
5 - HÜRMÜZ
6 - Hayat Paylaşınca Güzel
7 - 309. Oda
8 - Mahallemizde Deli Var
9 - Yetmez mi Be Usta
10 - 28 Mart 1991 Altınköprü Katliamı
11 - Abdulselam Bayraktar ve Milli Rota
12 - Kavuşmak Aşkın Sonu mudur?
13 - Bir Zamanlar
14 - İhsan Hamit Demirci.. Sabır Taşısın Sen.
15 - Facebook Üzerinden Kimse Lider Olmaz
16 - Herkesin Eli Taş Altında Olmalı
17 - Türkmen Formu Türkmenleri Bir Araya Getirdi
18 - Yalaka
19 - Görsel, İşitsel, Basılı ve Elktronik Basın
20 - YEREL SEÇİM SONUÇLARINDA TÜRKMENELİ UYDU TELEVİZYONU’NUN ROLÜ
21 - Irak Türk’lerinin Gerçek Sesi: Türkmen FM Radyosu