Arabic Turkish
 
2012-03-03   Arkadþýna gönder
6040 (1976)


Türkmeneli uydu kanalında: Ortadoğu’ya bakış programı


Özdemir HÜRMÜZLÜ


Türkmeneli uydu kanalı çalışma düzeni Türkmenler arasında beki de en fazla tartışılan konuların başında gelir.
Tabii ki uydu yönetmek baya büyük bir kadroya sahip olmak gerekir. Eğer sorarsanız Türkmeneli uydu kanalı istenen kadroya sahip mi acaba?
Yanıtı bize kalırsa kesinlik yok nedeni de Türkmen basınıyla ilgilenen kuruluşlar gazeteci kuşak yetiştirme alanında yol haritası çizmediğini diye düşünüyorum.
Ama her şeye rağmen bugün dünya Türkmenlere yapılan asimile operasyonunu Türkmeneli uydu kanalı araçlığıyla takip ediyor.
Türkmeneli uydu kanalı ben başta olmak üzere birçoğunu yayın akışından rahatsız oluyor.
Her kanal kendisi için bir referans bulmak zorunda, bu referansı tabii ki reklam gelirinden sağlayabilir, ama reklam sunuşu abartıcı olduğu takdirde kanımca rahatsızlık yaratabilir hele hele bir milleti tek aynası olduğunda çok titiz davranılması gerekir.
Kim bilir Türkmeneli uydusu Türkmen milli ruhu uyandırılması konusunda bazı programlara yer vermesi halk içinde daha pozitif tepkiler alması olabilir.
Biliyorsunuz yazı ana hedefinde az olsa uzaklaştığını görüyorum,aslında ben bu yazıda Türkmeneli uydu kanalında yeni ekrana taşınan Ortadoğu’ya bakış programı hakkında birkaç tümce yazmak istiyorum, zira bölgede yaşanan değişim rüzgârlarında Türkmenlerin haberdar olmasını görüyorum.
Programı sunan gazeteci Nushi Güngör ve Irak Türkmen Cephesi Ankara Temsilcisi Dr.Hicran Kazancı, Türkiye ve Türkmenlerin Ortadoğu’da dedikleri (((Arap baharı))) ve bölgede yaşanan olayları mercek altına alıyor.
İşte Uydu kanalının böyle programlara daha fazla yer vermesinde bir milletin dünyaya bakış açısını genişletir.
Ayrıca yanılmıyorsun Gazeteci Nushi Güngör belki de Türkmen lobisinin kazandığı ilk profesyonel gazetecilerden ilkidir, zira Türkmen lobisi;Türk kamuoyun oluşturmak en büyük görevidir, çünkü bugünkü global dünyada kamuoyunlar artık gazeteciler hüküm ediyor.
İşte tam bu sırda ünlü bir Arap gazeteci tarafından Arap siyasetçilerini gelişmelerle ilgili tutumlarını alması Türkmenleri için daha yararlı bir pozisyon olduğunu kaçınılmaz arzudur.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ِzdemire ve siteye
sn ِzdemiri severim kendini geli‏tirmek istiyor destek veririz ancak bu i‏i bilicli yapmas‎ndan yanay‎z iki gün ِnce ele‏tirdim ve yaz‎m‎ ç‎karmad‎ bu site . pekiyi ad‎ biz türkmeniz ‏erefli bir invan ve taraf‎da türkmen olmal‎ her konuda eger bir ele‏tiri türkmen menfaat‎na ise siteye konulmal‎ niçin benim ele‏tirimi konmad‎ türkmene küfür yok insanlarada yok normal ele‏tiri her türkmenin hakk‎d‎r.ozaman akl‎ma ‏u geliyor bu site her ‏eyiyle sat‎lm‎‏t‎r ozaman bir türkmen olarak ad‎n‎ satl‎k site koyun bizde bu siteye girmiyelim ya türkmenden yana olun yada cepinizden yana olun ‏ark kurnazl‎g‎ yapmay‎n türkmenleride aptal yerine koymay‎n.

bizturkmeniz: degerli kardesim, biz size sansursuz yorum bolumu hazirlamisiz, facebook bolumune yazabilrsiniz,
piryadi
Hürmetler efendim
ا0k deًerli Ahmet Hakk‎ beyler..
Genel yaz‎lar‎m‎ yorum yapanlara cevap vermiyorum,çünkü bizler konu‏ma ِzgürlüًe inanlatdan birisiniyim..Yaz‎m‎ anlamad‎ً‎na gِre demek ki okumak için baya zamanr harcam‎‏s‎n‎z,buda benim için bir ِdül.Anlabilecek yaz‎ düzeyinde yazmak gayreti içinde olcaً‎m in‏aallah
Lütfen hürmetlerimi kabul edin
ضzdemir Hürmüzlü
kusura bakma
arkada‏‎m hiç kusura bakma ben tam olarak ne demek istediًini kavrayamad‎m. türkçen bozuksa arapça yaz yada geli‏tirmeye çal‎‏.
ahmet hakk‎
Türkmeneli TV de fark gِremiyorum
Bizim TV bize benzer, ve birde TRT ye benzer, Türk dünyasi ile ilgileneceًine hep ortadoًu ve arap dünyas‎ ile kavurulur, cünkü en ِnemli hedef para olduًunda ne ‏ahsiyet ne haysiyet nede millet bayrak meselesi kal‎r tipki bizdeki olan hallar gibi, allah a‏k‎na bir gün için sِyleyiniz ne zaman günde bir defa verilen ana haberlerde k‎z‎lrebat karahan kazaniye karatepe ‏ehreban am‎rl‎ yengice ‏erihan ve daha nice türkmen yerle‏im yerlerinden haber olarak oradaki türkmenlerin halleri sorunlar‎ istekleri anlat‎ld‎, peki bu kadar basit ve ِnenli bir haberi yapma kabiliyetine sahip olmayan bir TV nas‎l olurda 100 senelik asimilasyona uًrayan irak Türkmenlerinin k‎yam‎n‎ dünyaya aktarm‎‏ olabilir, o nedenle derim ki bizim TV TRT ye benzer cünkü onlarda her halt‎ yapmakta serbest‎rler ama konu Dünya türklerine geldiًinde saً‎r sültan misal‎ tüm olup bitenleri gِrmezden gelirler
Turanc‎ Türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Sosyal medya artık...
2 - Krizler ülkesi Irak
3 - Kerkük koyu karanlığa büründü !..
4 - 2020 yılının özeti: gözyaşı
5 - Mali kriz...
6 - Seçim öyle mi ?
7 - Türkmen nedir ?
8 - Hırs!..
9 - Türkiye ve Araplar
10 - Telafer operasyonu üzerine...
11 - Kerkük'te ,Türkmenler'in zorlu seçenekleri
12 - Türkmen heyetinin Ankara temasları üzerine...
13 - 14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLİAMI!..
14 - ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇAĞRI
15 - Türkmeneli´de tarihi olay!..
16 - Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkmeneli aynı düşmanla savaşıyor.
17 - Türkmenler, Türkiye´de kurulacak yeni hükumetin neresinde?
18 - Kerkük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nde neler oluyor?
19 - Ortadoğu´da Türkmensizleştirme Operasyonu
20 - Çanakkale destanı 100 yaşında ve Türkmeneli’de direniş devam ediyor
21 - Kerkük kalesindeki o bayrağa dikkat
22 - Türkiye’den geç gelen Türkmen itirafı!
23 - Ve susmayacağız
24 - Erdal´ım ne olur gitme!
25 - Türk dünyası bu klipi izle Türkmen’in sanatındaki gücünü gör
26 - Türk dünyasına saygı ile sunulur: Kim bilir bu son yazım
27 - Neden Davutoğlu Türkmenlerle Kerkük’te görüşmeliydi?
28 - CHP’nin Kerkük ziyareti nasıl okunmalı?
29 - Dur! Türkmen Emirli’den Türk dünyasına birlik mesajı!
30 - Türkmeneli bölgeleri boşaltılıyor!
>>Sonraki >>