Arabic Turkish
 
2013-12-22   Arkadþýna gönder
3565 (1619)


Türkmen Gençlerine Sesleniş


Suphi Saatçi

Sevgili Türkmen Gençleri
Bu yazıyı sırf sizlere hitap etmek için kaleme aldım. Yani sِzüm sizleredir. Çünkü Türkmen toplumunun güvencesi ve ümidi sizlersiniz. Bu bakımdan sizlere sِyleyeceklerim ve tavsiyelerim olacaktır. Size yazdıklarımı okur ve azıcık düşünürseniz, sevinirim. Sِyleyeceklerim aklınıza yatmazsa, bu yazıyı da tıklayıp çِpe atarsınız. Öyleyse ِnce okuyalım…

Yaşlarınız 14-15 veya 19-20 mi? Fark etmez. O zaman fazla geriye gitmek istemem. 2003 ABD işgalinden başlamak en iyisi. O zaman en büyüğünüzün 9-10 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Yıllarca dikta rejimi altında inleyen Irak Türkmenlerinin, 2003 işgalinden sonra hayal kırıklığı yaşadıkları yadsınamaz. ABD’nin çekilişinden sonra güvenliğin sağlanmadığı Irak’ta ve ِzellikle Türkmen kentlerinde terِr eylemleri dur durak bilmiyor. Hayatın kâbusa dِndüğü Türkmeneli bِlgelerinde, gِç edenlerin sayısı giderek artıyor. Artık bir günde bir patlama değil, birkaç patlama birden meydana geliyor. Durumun düzeleceği ümidi, her geçen gün daha da zayıflıyor. Patlayan bombalardan bunalan halk, çaresiz kalan insanlar çocuklarını okullara gِndermek istemiyor. Kerkük’ten başka, ِnemli bir Türkmen beldesi olan Tuzhurmatu, patlamalar yüzünden perperişan durumda…

İşgalden sonra Irak’taki mücadele etnik ve mezhep eksenine sürüklenmiştir. Bu mücadele demokratik platformda yapılmadığı için, meydan silahlı gücü olanlara bırakılmıştır. Yani, demokratik mücadele yerine ne yazık ki silahlı mücadele ikame edilmiştir. Mücadele yِnteminde silah tercih edilince akıl, mantık, hakkaniyet, doğruluk, adalet ve saygı kavramlarına yer verilmiyor.

Her gün alınan kara haberler yüzünden, insanlar yaşama sevincini kaybetmiş durumda. Şehit düşen masum insanlar, bedeli olmayan ِlümler, cenaze taşımaktan bitap düşen omuzlar, ِnümüzdeki yılların da zor geçeceğini haber veriyor.

Kimsenin elinden bir şey gelmediği gibi, iktidarda olduğunu zannedenler de çaresiz. Halk arasında boğuşma veya hesaplaşma yok iken, siyasî liderlerin iktidar hırsı, mezhep çatışması denilen oyunu kِrüklüyor ve sürekli gündemde tutuyor.

Benim Bahtı Kara Türkmen Kardeşlerim,
Irak’taki kargaşa ortamında Türkmen toplumunun beklentileri karşılanmıyor; insanlar kime inanacağını, kime güveneceğini bilmiyor. Siyaset arenasında at koşturan Türkmen aktِrlerinin yarışta iyi bir sonuç alacağına hiç kimsenin inancı kalmamıştır. Oyun kurucuları Türkmen toplumu üzerinde akla hayale gelmedik planlar tezgâhlıyor; uyanık geçinen saf aktِrlerimiz de bunlara inanıyor ve oyunun bir parçası olmağa devam ediyorlar. Bundan dolayı lider kadrosu içinde yeknesaklık, fikir birliği, gِrüş ve geleceğe bakış konusunda kader birliği ve mücadele tesanüdü yapılmıyor. Türkmenler kendi aralarında oyun kurucu bir takım oluşturamıyor ve yeni projeler üretemiyor. Tersine herkes birbirinin aleyhine konuşuyor; dahası herkes birbirini ihanetle suçluyor. Dedikodu, bilgi kirliliği, kıskançlık ve şüphecilik yüzünden Türkmen davası da fasit daire içine sürüklenmiştir.

Aziz Türkmen Gençleri,
Her seferinde “bir şey değişecek ama hiçbir şey değişmeyecektir” filmini seyretmekten millet bıkmıştır. Bırakın düşmanı, henüz Türkmen toplumunu tanımaktan aciz, alt yapısı ve ِngِrüsü olmayan, yıllardır işsiz ve başıboş dolaşan bir avuç insanın Irak siyaseti içinde toplumu sağlıklı bir limana ulaştırması mümkün müdür? Daha işin başında paraya ve makama nasıl ulaşabileceğinin kısa yollarının hesaplarını yapan, kendini dava adamı sanan bir kişiden millete nasıl bir hayır gelecektir?

Geçmişte ortalama bir mahalle derneğinin değil başkanlığı, yِnetim kurulu üyeliği yapamayanlar, büyük lider olma peşine düşmüşlerdir. Sıradan bir belediye zabıta memuru ile konuştuğu zaman sِzlerine, üslubuna dikkat ederken, şimdi milletvekillerini azarlayacak ve olmadık laflar edebilecek kadar cüretkâr olabilmektedir. Bu bir saygınlık zedelenmesidir.

Elbette ki insanların düşünmesi, fikir üretmesi baskı altına alınamaz ve hapsedilemez. Fikrî kabızlık içinde yaşamak, insanları ve toplumları yavaş yavaş ِldürür. Bilmelisiniz ki rüya gِrmeyi, hayal kurmayı sizlere kimse yasaklayamaz. Büyük insanların hayalleri de, idealleri de büyük olur. Sizler de düşünüp, etrafınıza bakın. Kendi aranızda tartışın. Herkes ilk günden “ben lider oldum, onun için ِn sırada oturmam gerek” dememeli; herkes ِnce kendisini asker kabul etmelidir. Ön sırada oturmak için kavga edenler arasında olmayın. Olanlardan uzak durun. Dünyada yetişen büyük liderler, en arka sırada olan, kendi yeteneği ve davaya bağlılığı ile yavaş yavaş ِn sıralara gelen insanlar arasından çıkmıştır. Bunu sakın unutmayın…

Değerli Türkmen Gençleri,
Rahmetli Dündar Taşer, sıkıntılı dِnemlerde “muhasebe yapmak gerekir, ancak durum muhasebesine düşmandan başlanmaz” derdi. Biz de ِnce kendimizden muhasebeye başlamak zorundayız. Her şeyden ِnce aciz kalmak bize yakışmaz. ـmitsiz olmak ise imanlı kimselerin harcı değildir.

Bütün mesele davamızı sürükleyecek birikime, ideale, enerjiye, ahlaka, gayrete ve donanıma sahip olmaktır. Gençlerimiz çaresiz değildir ve olmamalıdır. Ana mesele davanın omurgasına tutunmaktır; teferruat içinde boğulmak değildir. Aranızda sevgi çemberi oluşturun. Öncelikle anne ve babalarınıza saygı gِsterin. Onlara düşüncelerinizi açıklayın. Onların da ِğütlerini alın. Çünkü anneler ve babalar çocuklarına yanlış ve kِtü şeyler sِylemez.

Birbirinize destek olun. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat gِsterin. Kırıcı olmayın. Kimseye hakaret etmeyin ve hiçbir kimseyi aşağılamayın. İnsanların yanlışları ve zaafları ile uğraşmayın. Dedikoduculardan, yalan yanlış haber yayanlardan uzak durun. Aranıza yalanı, fitneyi, kıskançlığı, cimriliği sokmayın. Fedakâr olmayı ِğrenin; almasını değil, vermesini bilin. Nefisinizin değil, davanızın esiri olun.

Kısacası, oyun takımımız ancak ve ancak kendi kaynaklarına, kendi evlatlarına dِnerek kurtulabilir. Pahalı yabancı transferlerle bir yere varılmaz. Sağda ve solda, aşağıda ve yukarıda, içerde ve dışarıda çok sayıda Türkmen evladı vardır. Nefesinizi bütün bir Türkmeneli’ye ulaştırın. Mesele, yurdun dِrt bir tarafına dağılmış bu yetişmiş insanları heyecanlandıracak, motive edecek, sahaya çekecek bir cazibe merkezi oluşturmaktır.

Her mahalleden beşer-onar gençlik grupları oluşturun. Bunların başında olan bir kişi ana merkezle bağlantıda olsun… Sokakta, çarşı ve pazarda esnaf ve diğer vatandaşlar arasında dolaşıp sohbet edin, onlara saygı gِsterin. Onların şikâyetlerini, sıkıntılarını dinleyin; güvenlerini kazanın. Herkes kendi bِlgesindeki ortaokul ve liseli gençlerle ilişkiler kursun. Gençler için resim veya müzik kursları açın. Halay ekibi veya spor takımı kurun. Bunların arasından idealist gençleri seçip bir araya getirin. Bunlarla memleket meseleleri ve Türkmen toplumunun sorunları üzerinde tartışma ve fikir üretme ortamı yaratın.
Okullarda gِrev yapan ِğretmenlere, yazar ve düşünce insanlarına saygı ile yaklaşın; onlarla diyalog içinde olun. Onlardan yararlanın, belirli konularda onlarla gençleri bir araya getirip sohbet toplantıları düzenleyin. Geçmiş dِnem hatıralarını dinleyin. Ama kendi lider kadrolarınızı geliştirin. Ben dâhil hiç kimseye takılmayın; doğrulardan hakkaniyetten, dürüstlükten ayrılmayın.

Muhtevanız, siyasetiniz, çِzümleriniz, Türkmeneli projeksiyonunuz, gündem okumalarınız, gelecek tasavvurlarınız, güvenlik stratejileriniz, ekonomik programlarınız, propaganda içeriğiniz, farklı yaş gruplarının problemlerine çِzüm ِnerileriniz olmalıdır. En azından bunlar üzerinde düşünmeniz ve çِzüm üretmeniz gerekir. Ucuz polemikler yerine sağlam ve muhtevalı eleştirilerde bulunun. İdeallerinizden vazgeçmeden, bir yandan da gerçekçi politikalardan yararlanın. Fikirlerinizi, gelecek tasavvurlarınızı lider kadrolarınızın içinde mayalandırın. Lider kadrolarının gِrevi toplumun dinamiğini dışa vurmak, durgunluktan büyük bir hareket meydana getirmek, uyguladığı taktiklerle toplumun potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Unutmayınız ki atıl duran, ya da başka yapılara hizmet eden çabaları ve toplanan gençlik enerjisini, Türkmen hareketi adına kِpürtecek olan yine lider kadrolarıdır.

Sevgili Genç Türkmen Kardeşlerim,
Halisane, Allah rızası ve sonra topluma hizmet etmek gayesiyle yapılan her hareket, yüce Allah’ın da yardımına mazhar olur. İşe Allah’ın adını zikrederek başlayın. Değerli Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya, Tanrıya Sesleniş başlıklı şiirinde ne güzel sِylemiş:

Elsizlere el dilsizlere dil ver yeniden
Lütfet bize bir şanlı nesil ver yeniden
Dünyayı alıp avcuna bir gün Tanrım
Avcunda bu dünyaya şekil ver yeniden

Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek hedefiniz olsun. Allah’ın destek ve inayetiyle dünyaya yeniden şekil vermeye çalışın. Türkmen davasına, Türkmeneli dünyasına yeniden ruh üflemek dileğiyle yolunuz ve bahtınız açık olsun…Kaynak: www.bizturkmeniz.com/publications/kardaslik60.pdf
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük Kayserisi
2 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
3 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
4 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
5 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
6 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
7 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
8 - Kardaşlık 18 Yaşında
9 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
10 - Irak’ın Geleceğine Dair…
11 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
12 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
13 - Irak Dramı Nereye Kadar…
14 - Türkmenler İçin Güvenli Bِlge Oluşturulmalı idi…
15 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
16 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
17 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
18 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
19 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
20 - Fuzuli ـniversitesi Hakkında…
21 - Türkiye ve Türkmenler
22 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü
23 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
24 - Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe
ـlkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
25 - Türkmen Yazar Mehmet Hurşit Dakuklu’nun Ardından
26 - Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri
27 - Türkmenler Erdoğan’a Neden Kırgın…
28 - Büyük Dava Adam‎: Mevlut Taha KAYACI, Hakka Yürüdü
29 - Külah Kapma Yarışı Hızlanırken
30 - [SEÇİM SONRASI IRAK] Şaşırtmayan sonuçlar
>>Sonraki >>