Arabic Turkish
 
2014-09-13   Arkadþýna gönder
4896 (1416)


Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: YENİ IRAK’TA IŞİD VE TـRKMENLERİN GELECEĞİ


Mahir Nakip

mnakip@yahoo.com

Yeni Irak
IŞİD’ın Musul’u ele geçirmesiyle başlayan yeni süreç, bizleri artık yeni bir Irak’la karşı karşıya getirmiştir. Bir terِr ِrgütü olmasına rağmen IŞİD’in Sünni Arap bِlgelerinde hızlı bir şekilde yayılması tesadüfi değildir. Bu hızlı genişlemenin arkasında Sünni Arap halkının ve uyanan Baas hücrelerinin desteği olduğu kadar, global güçler de vardır. Nitekim David Icke gibi bazı Amerikan yazarları IŞİD’in Irak ve Suriye’deki başarılarını 3. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul etmektedirler. Her ne kadar bazı Sünni Araplar IŞİD’i tasvip etmese de ama Maliki’ye karşı koymanın tek yolunun IŞİD gibi güçlü bir ِrgütle işbirliği ile ancak mümkün olabileceği düşünüldüğü için bu destek kerhen de olsa devam edecektir. Ayrıca IŞİD’ın fazla yayılması, Mesela, Kerkük, Diyala ve Bağdat gibi şehirlere nüfuz etmesi, İran’ın şimdikinden daha fazla Irak’a müdahalesini gündeme getirebilir ki bu da Icke’nin tezini güçlendirmektedir. Nitekim Irak’ta Hükümet kurulması konusunda İran’ın Maliki’den yana olduğu açıkça ve resmi biçimde telaffuz edilmektedir.

Irak Cumhurbaşkanlığı’na yeni seçilen Kürt kِkenli Fuad Masum gibi Türkmen olmayan Iraklı siyasetçiler bile IŞİD’den en çok zarar gِren topluluğun Türkmenler olduğunu sِylemektedir. Demek ki ‘’IŞİD’in niye ilk hedefi Türkmenlerdir’’ sorusunun cevabını bulmak kolaydır. Çünkü Türkmenler silahsız, güçsüz ve sahipsiz bir topluluktur. Nitekim Türkmenlerden sonra, Hıristiyanlara ve arkasından da Yezidilere saldırdılar. Bِylece Türkmenler bir asırlık yalnızlık tarihleri boyunca ilk defa bِyle bir toplu gِç, katliam ve imha programıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Kısacası bu haliyle yeni Irak, Türkmenler için parlak bir gelecek vadetmiyor.

Ne Olacak Irak’ın Hali?
Yıllardır yazıp çiziyoruz ve Irak’ta oynanan demokrasi oyununun bir maskara olduğunu vurguluyoruz. Seçimlerle Irak Parlamentosunun etnik ve mezhepsel aritmetiği değişmeyeceğine gِre, ne kadar seçim yapılırsa yapılsın, çِzüm üreten bir hükümet hiç bir zaman kurulamayacak ve hepsi paylaşım esasına gِre oluşacaktır. Yani koalisyonsuz hükümet hiç kurulamayacaktır. Bu da istikrarsızlığın devamı ve IŞİD’in daha fazla güç kazanması ya da en azından Sünni bِlgelerinde nüfuz kazanması demek olacaktır.

Zayıf bir ihtimal olmakla beraber, eğer Irak’ta yeni hükümet Maliki dışında bir Şii tarafından kurulursa, Sünni Araplarla Şii Araplar arasında asgari müştereklerde birleşme ihtimali artar. Bu da Türkmenler için birliklerini sürdürme imkânını sağlar. Eğer hükümeti Maliki kurarsa, o zaman en azından bir Sünni Arap federasyonu kaçınılmaz olacaktır. Belki de Irak üç konfederasyona bِlünecektir. Bu da Türkmenlerin yeni ve daha etkin bir politika izlemelerini gerekli kılacaktır.

ABD Saldırısı Neyi Değiştirecek?
IŞİD, birer Sünni şehri olan Musul, Enbar ve Selahattin’i ele geçireli bir ay oldu ve ABD hiç sesini çıkarmadı. Ancak ne zaman ki Peşmergeler IŞİD’in ِnünden kaçmaya ve tehlike Erbil’e yaklaşmaya başladı, ABD müdahaleyi gündeme getirdi. Bu da Kürt yِnetiminin ABD için ِnemli bir müttefik olduğunu gِstermektedir. Demek ki Maliki’nin kurduğu ordu ne kadar beceriksiz çıktıysa Peşmerge güçleri de ondan daha becerikli değilmiş. Obama’nın açıklamasına gِre müdahale sadece havadan olacak ve kara harekâtı olmayacakmış. Bu da demektir ki ABD, sadece IŞİD’in Kürt bِlgesine girmesini ِnleyecektir. Büyük bir ihtimalle ABD, IŞİD’in diğer Sünni bِlgelerinden çıkması için bir gayret gِstermeyecektir. Demek ki herkes bilsin ki ABD için İsrail neyse, ‘’Kürdistan’’ da odur.

Amerikan saldırısının başladığı gün ve bir sonraki gün sürekli Amerikan CNN kanalını seyrettim. Kanal, Yezidi’lerin dağlara kaçtıklarından ve Hıristiyanların da Erbil’e yِneldiğinden sık sık sِz etti ama bir kere dahi olsun Türkmenlerden sِz etmedi. İsyan etmemek elde değil. Kısacası Türkmenler ignore yani gِrmezlikten gelindi, ya da gِz ardı edildi. Hatta Türkiye kanalları da aynı yolu izleyerek Yezidilerin gِç dramını verirken Telaferli Türkmenlerden artık sِz etmez oldu.

Buraya kadar bir istintaç (çıkarsama) daha yapabiliriz. Merkezi Irak Hükümeti ve Kürtler, IŞİD’i işgal ettiği bِlgelerden çıkaramayacağına gِre ve ABD bir kara harekâtı yapmayacağına gِre bir Sünni federatif ya da konfederatif kurulması ihtimal dahilindedir. O zaman Türkmen siyasetçi ve aydınları bِrklerini ِnlerine koyup yeniden düşünmelidirler.

Türkmenler Ne Yapmalı?
Şu üç faraziyeyi ِncelikle tespit etmeliyiz:
1. Seksen yıl bizi yِneten Sünni Araplar bizi asimile etmeye çalıştı ve bizi asli unsur olarak gِrmedi. Hele bir de IŞİD’le iç içe olduktan sonra Şii Türkmenlerimizi kabul etmeleri asla sِz konusu olmayacaktır. Telafer’den Türkmenlerin sürülmesi ve daha ِnceden Tuzhurmatu katliamları bunun en bariz delilleridir. Demek ki Sünni Araplarla birlikte olmamız mümkün değildir. ‘’Bir mümin bir yerinden iki defa sokulmaz’’.
2. Şii Araplar coğrafya olarak bizlerden uzaktır. Onlar da Telafer sorununa çِzüm olarak Şii Türkmenlerin Necef ve Kerbela’ya gِçmelerini ِn gِrmüşlerdir. Yani onlar için Türkmenlerin kendi coğrafyalarında yaşamaları ve dillerini muhafaza etmeleri pek ِnemsenmemektedir. Kaldı ki Arap Şiiler gerçekten de İran’ın güdümüne iyice girmişlerdir. Demek ki Türkmenlerin Şiilerle de işbirliğine girmeleri pratik ve makul gِrünmemektedir.
3. Coğrafi bِlgelerimiz daha çok Kürtlerle birçok noktada kesişmektedir. İhtilaflı bِlgeler de zaten bu sebepten ortaya çıkmıştır. Son on yıl zarfında aramızda çok tatsızlıklar olmasına rağmen Erbil, Kerkük, Tuzhurmatu, Diyale hatta Telafer gibi bِlgelerde yan yana yaşamaktayız. Kürtlerin arkasında ABD var ve Türkiye ile münasebetleri istenilenin üstündedir. O zaman elimiz mahkûm Kürt yِnetimi ile gerçeklerimizi konuşmalıyız. Ama nasıl?

Şurası bir gerçek ki İran dâhil, Arap ülkelerinin bir bِlümü ve dünyanın birçok ülkesi Irak’ta Kürt varlığını resmen kabul etmiş ve Erbil’de konsolosluk açmıştır. Yani Irak’ın diğer bِlgelerine nazaran Kürt bِlgesi daha emniyetli, daha çok kabul gِrmüş, daha medeni, mezhepsel hassasiyetin olmadığı ve Türkiye’ye sınırdaş bir bِlgedir. Bu realiteyi kabul ederek, Irak Türkmen Cephesi yِneticileri başta olmak üzere bütün siyasetçiler bir araya gelerek geniş tabanlı bir heyet kurmalı ve KDP, KYB, Goran ve İslami Kürt Partisi ile eşit şartlarda ِn gِrüşmelere başlamalıdırlar. Ancak bunun geniş bir mutabakat içinde yapılması gerekir. Nasıl olsa kararı milletin tüm kesimleri ve siyasileri vereceğine gِre bu konuda milli mutabakat şarttır. Ayrıca bu yِnelişin Irak´ın asli unsuru olan Arapları da dışladığımız anlamına gelmemelidir. Herkesle konuşma gereğine inanan bir halk olarak mezhebi ne olursa olsun bütün katmanlarla iyi geçinmemiz geleceğimiz için bir emniyet sübabıdır. Bunu da gِz ardı etmemek gerekir

Türkiye Ne Yapmalı?
ABD’nin Kürtler için nasıl davrandığını gِrdük. Türkiye de Türkmenler için aynı minval üzere davranmalıdır. Yani Türkmenlere yaptığı insani yardımların ِtesine geçerek siyasi ve güvenlik konusunda da sِylemler geliştirmelidir. IŞİD’ten sadece Hıristiyan ve Yezidilerin değil, Türkmenlerin de zarar gِrdüğünü dünyaya duyurmalı ve onların sahibi olduğunu dile getirmelidir. Bu konuda Birleşmiş Milletlerde gereken adımlar neyse onu cesurca atmalı, Türkmenlerin mağduriyet ve mazlumiyetleri dile getirilmelidir. Türkmenlerin Kürtlerle olan gِrüşmelerinin ikinci aşamasında Türkiye ev sahipliği yapmalıdır. Aslında buna benzer bir uygulama Mart 2003 Amerikan’ın Irak harekâtından ِnce de yapılmıştı.

Eğer Irak hükümetinin kurulmasında İran’ın izni Parlamentoda açıkça telaffuz edilebiliyorsa, Türkiye’nin de Türkmenlerin arkasında olduğunu bütün dünya bilmelidir.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
2 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
3 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
4 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
5 - Referandumdan Konfederasyona
6 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
7 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKـK’TـR
8 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
9 - IRAK’TA KـRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
10 - Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
11 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
12 - TـRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TـRKMENLER
13 - HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER
14 - TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
15 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
16 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
17 - PKK ve Türkmenler
18 - Dicle Kalkanı
19 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
20 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
21 - Yangından Mal Kaçıranlar
22 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
23 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
24 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
25 - İNTİKAM KـLTـRـ VE TـRKMENLER
26 - ORTADOĞU SARMALINDA KERKـK ÇIKMAZI
27 - Türkmeneli’inden..Türk’ün dilinden: BـYـK OYUNUN İÇİNDEKİ KـÇـK YERİMİZ
28 - MİLLİ İRADENİN MECLİSİ
29 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden. TـRKMENLER SİLAHLANIRKEN…
30 - Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: IRAK’TA YENİ HـKـMET KURULURKEN…
>>Sonraki >>