Arabic Turkish
 
2015-06-27   Arkadþýna gönder
5046 (1120)


Tepkisizlik


Fevzi Türker

Türkmenler, yıllardır ِzellikle de Birleşik Amerika Devletleri´nin Irak´ı 2003 yılındaki işgalinden sonra varlıklarını, dillerini, coğrafyalarını ve geleceklerini tehdit eden ve etmekte olan onlarca tehlikeli gelişmeyle karşı karşıya kalmalarına rağmen -sanki yok edilmeyi bilerek ve isteyerek- olup biten bütün bu tehlike karşısında tepkisizliklerini ve çaresizliklerini maalesef sürdürmektedirler.
Bugün TـRKMENELİ Coğrafyası baştan sona işgal altında ve on yıldan beri başta KERKـK olmak üzere yoğun gِç almaktadır. Türkmenlerin kendi coğrafyalarında yoğunlukta oldukları herhangi bir şehir veya kasaba kalmamıştır. Bu çok vahim durum, tepkisizlikleri ile kurtuluş yollarını düşünemedikleri de gِz ِnünde tutulursa Türkmenlerin, yakın gelecekte asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerini gِstermektedir.
Türkmen yurdu TELAFER, Türkmen siyasetinin cılızlığı, yetersizliği ve bazı mezhepçi hainler sayesinde on yıl ِnce ikiye bِlünmüştür. İŞİD´in MUSUL´u bir yıl ِnce işgal etmesinden sonra da, TELAFER halkının bir bِlümü gِçe zorlanarak, TـRKMENELİ´nin diğer bِlgelerinde barınamadıklarından, arzuları dışında, Arap Şii şehirlerine sığınmışlardır. TELAFER halkının diğer bِlümü ise MUSUL´u geri alma hareketi başlamadan bile, şehirlerini aylar ِnce terk ederek Musul´a gِçmeye ve ardından Türkiye´ye sığınmaya başlamışlardı. Bِylece TELAFER, daha ِnce hazırlanmış emperyalist bir plan dahilinde boşaltılmıştır. Bu plana karşı Türkmenlerin yine ciddi herhangi bir çaba ve tepkileri olamamıştır.
Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, 6 Nisan 2015´te ERBİL´de Kürt Yِnetimi Başkanı Mesut Barzani´yle yaptığı gِrüşmelerde bِlgede cereyan eden siyasi ve güvenlik gelişmeleri ِzellikle de Musul´un İŞİD´in elinden kurtarılması konuları ele alınmıştır. Gِrüşmelerden sonra, basına verdiği demecinde El-İBADİ ´´Musul halkını hiçbir ayrım gِzetmeden İŞİD´in elinden kurtarmak olacaktır´´ demiştir. Bu konuda El-İBADİ, Türkmenler hariç Musul halkını oluşturan bütün unsurlara isimleriyle tek tek işaret etmişken, Musul´un Araplardan sonra ikinci büyük unsuru olan Türkmenleri açıkça yok sayması, Türkmenleri ne kadar ِtelediğini gِstermektedir.
Başbakan El-İbadi´nin eşitlik, demokrasi ve vatandaşlık ilkeleriyle hiç bağdaşmayan bu tutumu, halkımız tarafından mümkün olan her türlü vesileyle her yerde ve düzeyde protesto edilmeliydi. Ancak halk olarak uğradığımız bütün haksızlıklarda olduğu gibi bu haksızlığa da seyirci ve tepkisiz kaldık.
Türkmen olan İnsan Hakları Bakanı Sayın Mehmet Mehdi El-BEYATİ, mezhepçilikten başka bir şey bildiği yokmuş gibi, yerli yersiz Türkmenlerin baş düşmanı olan mezhepçiliği durmadan kِrüklemektedir. Bir süre ِnce vermiş olduğu bir demecinde El-BEYATİ, Türkmenler Şii oldukları için hedef alındıklarını iddia etmiştir. Sayın El-BEYATİ bilmelidir ki, Türkmenlerin mezhepleri değil, dilleri ve varlıkları hedef alınmaktadır. Mezhepçilik ve bِlgecilik yapan Türkmen kim olursa olsun, mümkün olan her vesileyle halkımızca eleştirilmeli, protesto edilmeli ve hatta cezalandırılmalıdır.
16 Aralık 2014 Kürdistan Bayrağı günü münasebetiyle, Kerkük ـniversitesi´nin her yerine Kürt bayrağı asmak isteyen Kürt ِğrenciler ile Irak bayrağı açmak isteyen Arap ِğrenciler arasında kavga çıkmış ve iki taraftan dِrt kişinin yaralandığı bildirilmiştir. Hem "Kerkük Türk´tür Türk kalacak ve TـRKMENELİ´nin kalbidir." diyeceksin, hem de Kerkük´te hiç Türkmen yokmuş gibi üniversitede olup bitenlere seyirci kalacaksın hiç varlık gِstermeyerek üniversiteyi, Kürt´le Arap ِrgencilere kaptıracaksın.
Kerkük ـniversitesi´ne yِnelik Türkmenlerin tepkisizliği ile ilgisizliği, rektِr Doç.Dr. Abbas Taki olayında da kendini gِstermiştir. Bakanlar kurulu kararıyla rektِr olarak atanan Abbas Taki, makam odasına 5 Mayıs 2015 günü giren silahlı Kürt ِğrencilerin tehdidiyle istifaya zorlanmıştır. Rektِr Dr. Abbas Taki şüphesiz Türkmen olduğu için istifaya zorlanmıştır ve maruz kaldığı haksızlık bütün Türkmenlere karşı yapılan bir haksızlık olduğu gibi, Türkmen-Kürt ilişkilerine yapılan yeni bir kِtülüktür.
Türkmenlerin tepkisizlikleri ve derin uykuları sürdükçe, Kerkük ـniversitesi Rektِrü Dr.Abbas Taki´nin karşı karşıya kaldığı haksızlığa benzer başka haksızlıklara da, ِrneğin, İl Eğitim Müdürlüğü, İl Meclisi Başkanlığı ve İlçe Meclisi Başkanlığı gِrevlerinde de maruz kalabilir.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENLERİN NE ZAMAN SİYASİ AĞIRLIĞI OLACAK?
2 - TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
3 - RAHİM CAVADBEYLİ OLAYI İKİNCİ BİR BORALTAN FACİASINA DÖNÜŞMESİN
4 - TÜRKMENLER, 12 MAYIS SEÇİMLERİ ve MİLLİ ŞUUR
5 - 12 MAYIS 2018 SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
6 - CAN KERKÜK
7 - KDP'NİN Çِküşü ve KYB'NİN Yükselişi İRAN'IN Zaferi mi?
8 - Kürt referandumu yapıldı Türkmenler ne yapabilir?
9 - BARZANİ MİLYONLARCA TـRKMENİ NEDEN BİR KAÇ BİN OLARAK GÖRMEKTEDİR?
10 - Türkmenler ve Kürt Bağımsızlık Referandumu
11 - Türkiye Barzani'ye karşı ''Statüko Ante'' hakkını kullanacak mı?
12 - TـRKMENLER ve 25 EYLـL BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU
13 - BAKـ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!
14 - 'BİR ŞEY VERMEVIN ÖZLERİNE MEN ÖLMـŞEM ÖLMـŞEM'
15 - Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Başlayacak?
16 - TـRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR
17 - TـRKMEN EĞİTİMİNİN DـNـ ve BUGـNـ
18 - KERKـK-DAKUK SALDIRILARI ve MEZHEP TEHLİKESİ
19 - TـRKMENLERİN GELECEGI
20 - 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
21 - SALİH MـSLİM´İN KERKـK´TE İŞİ NE?
22 - ALMANYA PALAMENTOSU VE SÖZDE TـRKLER
23 - TAZEHURMATU´YA HARDAL GAZI SALDIRISI
24 - AİDİYET BUNALIMI
25 - HER ŞEYDEN EVVEL TـRKMEN OLDUĞUMUZU SÖYLE
26 - Boş Torbayla At Tutulmaz
27 - YOK EDİLİYORUZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL
28 - 2015 TـRKiYE SEÇİMLERİ ve TـRKMENLER
29 - TELAFER´İ TـRKMENLERDEN ARINDIRMA PLANI SONUNA MI YAKLAŞTI ?
30 - Bir halk kendini yok sayarsa !
>>Sonraki >>