Arabic Turkish
 
2015-07-17   Arkadþýna gönder
2903 (978)


2015 TـRKiYE SEÇİMLERİ ve TـRKMENLER


Fevzi Türker

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)´nin 25.Dِnemi´nin 550 üyesini belirlemek için 7 Haziran 2015´te yapılan genel seçimlere 31 siyasi parti katılmış ve bunların ancak dِrdü: Adalet ve Kalkınma Partisi AKP %40.8 oyla (258 sandalye) Cumhuriyet Halk Partisi CHP %24.8 oyla (132 sandalye), Milliyetçi Hareket Partisi MHP %16.4 oyla (80 sandalye) ve Halkların Demokrasi Partisi HDP %13.1 oyla (80 sandalye) Büyük Millet Meclise girebilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne (TBMM) giren partilerden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkiye´nin, siyaset sahasında faaliyet gِsteren en eski iki siyasi Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923, Milliyetçi hareket Partisi ise Alparslan Türkeş tarafından 1969 da kurulmuştur.
7 Haziran 2015 milletvekili seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en renkli meclislerinden birini oluşturdu. Bu seçimlerde, sayıları on binler olarak tahmin edilen Kerkük ve diğer Türkmen bِlgelerindeki baskılardan kaçarak son 30 yılda Türkiye´ye yerleşen Türkmen vatandaşların dışında, Türkiye´nin her kesiminden milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. Bu bağlamda AKP bir Ermeni ile bir Roman´ı (Çingene), CHP bir Ermeni´yi ve HDP biri Ermeni, biri Süryani ve diğeri Yezidi olmak üzere üç kişiyi milletvekili olarak TBMM´ye gِndermiştir.
7 Haziran milletvekili seçimlerini kazanan Türk siyasi partilerin hiçbiri Irak-Suriye Türkmenlerinin kritik durumunu programlarına almamaları veya Türk vatandaşlığını kazanmış birkaç Türkmen´i Türkiye büyük millet meclisine aday olarak gِstermemeleri, Türkmenleri hayal kırıklığına düşürmüştür. Büyük çoğunluğu yıllardır oylarını verdikleri Milliyetçi Hareket Partisi bile Türkmenleri yok saymıştı bu seçimlerde.
Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Ermeni, Roman, Süryani ve Yezidi milletvekilleri, sürdürmüş oldukları seçim kampanyaları boyunca; seçildikleri takdirde mensup oldukları etnik kesimlerin karşılaştığı sorunları meclise taşıyacaklarını ve sorunlarının çِzümünü oralarda arayacaklarını vurgulamışlardır.
Irak ve Suriye´de devam eden kritik dِnemde ister Türkiye´nin güvenliği, ister Irak-Suriye Türkmenlerinin güvenliği ile geleceği, siyasi partilerce dikkate alınmış olsaydı, bugün en az üç Iraklı ve Suriyeli Türkmen´in Türkiye büyük millet Meclisine milletvekili olarak girmeleri mümkün olabilirdi.
Irak ve Suriye´de sürmekte olan tehlikeli gelişmeler bu iki ülkeyi bِlünmenin eşiğine getirmektedir ve bِlünme eğer gerçekleşirse, Türkiye´nin de canını yakabilir. Türkiye yıllarca, Irak ve Suriye Türkmenleriyle ciddi olarak ilgilenmemiş ve onları kaderlerine terk etmiştir. Ancak Türkmen´lerin de kendi davalarıyla ilgili kusurları ve hataları olmuştur ve olmaktadır. Türkmenler ِrgütlenmeden, direnmeden ve haksızlıklara karşı tepki gِstermeden; kurtuluşlarını hep Türkiye´den beklemişlerdir. Türkmenler güçsüz ve direnişsiz kaldıkları için, sayıları Türkmen´lerin sayısından daha az olan Suriye Kürtleri dış güçlerin de desteğiyle ِrgütlendikleri gibi hem Kantonlarını kurabildiler hem de Türkiye´nin güney sınırlarını tehlikeli hale getirmişlerdir.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - DOĞU TـRKİSTANLI SIĞINMACILAR ve BORALTAN FACİASI
32 - Amirli´nin kahramanlık direnişi veTürkmenler
33 - Türkmenleri kim ِldürüyor?
34 - Irak’ın Bِlünmesi ve Türkmenlerin Geleceği
35 - Türkmenler Ve ـç Devletli Irak
36 - Türkmenler ve Kürdistan
37 - MANKURTLAŞMAK
38 - Ali Haşim Muhtaroğlu’nun şehadeti ve Türkmenlerin Geleceği
39 - BULGARİSTAN TـRKLERİNİN GـÇLـ PARTİSİ - HAK VE ÖZGـRLـKLER HAREKETİ (HÖH)
40 - BALDIRAN ZEHİRİ
41 - Tebriz İran’ın Başkenti mi olacak?
42 - Ne Zaman Uyanacağız?
43 - Davutoğlu Ziyaretinin Zamanlaması
44 - ŞEHADETİNİN 32.YILINDA NECDET KOÇAK
45 - Urmiye Gِlünü İran neden kurutuyor?
46 - Hocam Mehmet Hurşit Dakuklu
47 - DİNİME KـFREDEN BARİ MـSLـMAN OLSA
<< Önceki <<