Arabic Turkish
 
2016-01-27   Arkadþýna gönder
4024 (1043)


Boş Torbayla At Tutulmaz


Fevzi TÜRKER


Birinci Dünya Savaşı´ndan sonra izlenen yanlış yِntem ve hatalı politikalar, Türkmen davasını çıkmaza soktuğu gibi, Türkmen varlığı ve geleceğini de bugün yok olma tehlikeleriyle karşı karşıya getirmiştir. Türkmenler olarak yaklaşık yüzyıldır izlemekte olduğumuz yanlış, gayri ciddi ve zararlı politikaların milli varlığımızı ve geleceğimizi her alanda ve mahfilde ne kadar tehlikeye attığının halk olarak hala farkına varmış değiliz.

Atalarımız ne güzel buyurmuşlar ´´Zararın neresinden dِnersen kardır.´´, ancak biz Türkmenler, bırakın zararın neresinden dِnmeyi, anlaşılan o ki zararın tümünden yani izlemekte olduğumuz hatalı ve zararlı politikalardan hala vazgeçmiş değiliz ve vazgeçmek gibi bir niyetimiz de yoktur.

Bugün İŞİD işgali altında olan TELAFER´DEN MENDELİ´YE kadar uzanan TـRKMENELİ bِlgeleri ve tartışmalı bِlgeler olarak adlandırılan bu bِlgeler, 2003 yılından bu yana bِlgesel Kürt yِnetimi kontrolüne, Irak Anayasası sayesinde girmiştir. Bu bِlgeler son günlerde Kürdistan sınırlarını belirlemek amacıyla kazılan 440 km uzunluğundaki hendeklerle Kürdistan sınırlarına resmen dahil edilmiştir.

İlan edilmek üzere olan Kürdistan rüyasının bel kemiğini oluşturan petrol zengini tarihi Türkmen yurdu KERKـK, İŞİD korkusundan çekilerek kaçan (kahraman) Irak ordusu sayesinde bir yıl ِnce, altın bir tepside PEŞMERGE güçlerine terk edilmiştir.

Kerkük´te ve diğer Türkmen bِlgelerinde uygulanan entrikalar, suikastlar, gِrevden uzaklaştırmalar ve hırsızlık olayları Türkmenleri sindirmeye ve gِçe zorlamaya yِnelik olup şehirlerimizin gerçek halkı olan Türkmenlerden arındırmaktır. Nitekim Irak´ın orta kesimlerine ve Türkiye´ye ِzellikle de yabancılara mülk satma yasasından sonra, Türkmen gِçü başlamıştır.

Bِlge ve şehirlerimize sonradan gelip yerleşen yabancı unsurlar gِğüslerini gererek yüksek sesle konuşabilirlerken, bizimkiler ise çoğunluğu teşkil ettikleri semtlerde bile kendilerini güçsüz ve kimsesiz hissettikleri için pazarlarda, devlet dairelerinde ve alışveriş yerlerinde Türkmence yerine başka dilde yani Kürtçe konuşmaya ve kimse duymasın diye birbirleriyle bile kısık sesle konuşmayı alışkanlık haline getirmeye başlamışlardır.

Gerçekçi olalım ve kendimizi kandırmaya çalışmayalım, Kerkük´ü Türkmensizleştirme çabaları bütün hızıyla her alanda devam etmektedir. Kürtler şuan Kerkük nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Kerkük Türkmensizleşirse, Irak´ta Türkmen varlığından sِz etmek çok zor olacaktır.

Halklar da tarihleri boyunca, insanlar gibi bedel ِdemeden hedeflerine ulaşamamışlar ve fedakarlıkta bulunmadan istedikleri hiçbir şeyi elde edememişlerdir.

100 yıl oldu hep Türkiye gelir bizi kurtarır hayaliyle yaşadık durduk. Daha doğrusu mücadele ruhunu değil de yanlış olan bu düşünceyi aşıladılar bize. Türkmenler birlik ve beraberliklerini pekiştirmedikçe, milliyetlerini her şeyin üstünde tutmadıkça, mezhep belasını bertaraf etmedikçe, ِzgüvenlerini yükseltmedikçe, iktisadi siyasi ve vurucu güce sahip olmadıkça ne Türkiye´den ne de başkalarından ciddi manada yardım gِrebilirler. Bu ِzelliklerin hiçbirine sahip olmadan Türkiye´den medet ummak ´´Boş torba ile at tutulmaz.´´ atasِzüne benzer gibi bir şey olur.

Unutmamalıyız ki büyük ِnder Mustafa Kemal Atatürk´ten başka hiçbir Türkiye Cumhuriyeti lideri Türkmenlerin geleceğini ve kurtulma yollarını düşünmemiştir, bundan sonra da düşüneceklerini beklemek saflık olur.

İşgal edilen topraklarımızda insan gibi yaşamak istiyorsak, bu topraklarda sِz sahibi olmalıyız ve sِz sahibi olmak da ancak ِzerklik kazanmakla mümkün olabilir. Bu hakkı yani toprak üzerinde ِzerklik hakkını elde edebilmek, her zaman vurguladığımız gibi ِz yağımızda kavrularak ve yer altına inerek geciken milli mücadelemizi hemen başlatmakla geçekleşebilir. Gençlerin başlatabileceği bِyle bir mücadele, meyvesini ancak 20-25 yıl sonra verebilir, aksi takdirde bugünkü kِtü gidişatla Türkmenler 20-25 yıl sonra tarih olurlar. Türkmen meselesi, can çekişen yere yığılmış bir hastaya benzer, ne doktoru vardır ne de ilacı. Doktor bulunursa ilaçta bulunur.

Türkiye´de ise, Türkmenlerin dışında herkesin lobisi ve millet meclisinde temsilcisi var. Bunun nedenlerini Türkiye´de değil kendimizde aramalıyız. Türkmenleri ilgilendiren küçük maddi ihtiyaçları bile Türkiye´den beklemekteyiz, kimsenin eli cebine bir türlü gittiği yoktur. Aydınlarımızın bir kısmı Türkmen davasını, gِsterişten ve gِstermelik işlerden ibaret olduğunu gِrmektedirler. Türkmen aileleri arasında sosyal dayanışma ve kaynaşmayı sağlayabilen doğru dürüst ne faaliyet ne de buluşma mekanlarımız var. Gençler birbirlerini tanımamaktadırlar ve bu kopukluk devam ederse bir kaç yıl sonra, yaşlılar da rahmetli olunca, gençler eğer tesadüfen tanışırlarsa birbirlerine, babalarının da Türkmen olduğunu diyeceklerdir. Biz bunun ِrneklerine yıllar ِnce Bağdat´ta şahit olduk .

Şehadetinin 36.yılını 16 Ocak 2016´da andığımız büyük insan Dr. Necdet koçak, şehadetinden iki yıl ِnce, yanılmıyorsam kısa bir yurt dışı seyahatından yeni dِnmüştü, Türkmenlerin bugünkü vahim durumunu o zaman gِrebilmiş ve ona gِre mücadele edilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.

Şehit Dr. Necdet Koçak bir sohbet toplantısında, Türkmenlerin artık kendi yağlarında kavrulmalarının zamanı geldiğini ve mücadele edebilirlerse Irak´ta sِz sahibi olabileceklerinin altını çizmiştir. Sohbetin devamında şehit Dr. Necdet Koçak ´´Arkadaşlar, kendi yağımızda kavrulmalıyız. Kendi yolumuzu kedimiz çizmeliyiz. Türkmenleri ancak Türkmenler kendileri kurtarabilirler. Her şeyi Türkiye´den beklemeyelim. Türkiye, MHP 450 milletvekili ile tek başına iktidara gelse bile, Türkmenler için bir şey yapamaz .´´ dedi.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENLERİN NE ZAMAN SİYASİ AĞIRLIĞI OLACAK?
2 - TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
3 - RAHİM CAVADBEYLİ OLAYI İKİNCİ BİR BORALTAN FACİASINA DÖNÜŞMESİN
4 - TÜRKMENLER, 12 MAYIS SEÇİMLERİ ve MİLLİ ŞUUR
5 - 12 MAYIS 2018 SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
6 - CAN KERKÜK
7 - KDP'NİN Çِküşü ve KYB'NİN Yükselişi İRAN'IN Zaferi mi?
8 - Kürt referandumu yapıldı Türkmenler ne yapabilir?
9 - BARZANİ MİLYONLARCA TـRKMENİ NEDEN BİR KAÇ BİN OLARAK GÖRMEKTEDİR?
10 - Türkmenler ve Kürt Bağımsızlık Referandumu
11 - Türkiye Barzani'ye karşı ''Statüko Ante'' hakkını kullanacak mı?
12 - TـRKMENLER ve 25 EYLـL BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU
13 - BAKـ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!
14 - 'BİR ŞEY VERMEVIN ÖZLERİNE MEN ÖLMـŞEM ÖLMـŞEM'
15 - Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Başlayacak?
16 - TـRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR
17 - TـRKMEN EĞİTİMİNİN DـNـ ve BUGـNـ
18 - KERKـK-DAKUK SALDIRILARI ve MEZHEP TEHLİKESİ
19 - TـRKMENLERİN GELECEGI
20 - 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
21 - SALİH MـSLİM´İN KERKـK´TE İŞİ NE?
22 - ALMANYA PALAMENTOSU VE SÖZDE TـRKLER
23 - TAZEHURMATU´YA HARDAL GAZI SALDIRISI
24 - AİDİYET BUNALIMI
25 - HER ŞEYDEN EVVEL TـRKMEN OLDUĞUMUZU SÖYLE
26 - YOK EDİLİYORUZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL
27 - 2015 TـRKiYE SEÇİMLERİ ve TـRKMENLER
28 - Tepkisizlik
29 - TELAFER´İ TـRKMENLERDEN ARINDIRMA PLANI SONUNA MI YAKLAŞTI ?
30 - Bir halk kendini yok sayarsa !
>>Sonraki >>