Arabic Turkish
 
2016-04-24   Arkadþýna gönder
5379 (1296)


Kardaşlık 18 Yaşında


Suphi Saatçi

Ocak 1999 da yayın hayatına başlayan Kardaşlık 69. sayısı ile siz değerli okuyucularına bir kez daha merhaba diyor. 18 yaşına giren dergimiz, artık delikanlılık çağının heyecanını yaşıyor. Diğer taraftan dergimizin baş kadrosu yaşlanmış bulunuyor. Dergilerin önemli işlevlerinden biri taşıdığı misyonun ışığı altında genç kadrolar yetiştirmiş olmasıdır. Kardaşlık dergisinin yazı kadrosuna katılan ve sürekli imzaları ile derginin amacı ve ilkeleri doğrultusunda kalemini kullanan yazarlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kadronun daha da gelişmesi büyük önem taşıyor.

Dergimiz yayın hayatına başladığı tarihlerden beri, Irak Türkmenlerinin davası yolunda mücadelesini aksatmadan sürdürüyor. Türkmeneli coğrafyasının tarihi, kültürü, edebiyatı, sanat ve folkloruna hizmet etmenin yanı sıra, Türkmenlerin siyasî geleceği üzerinde fikir ve düşünceler üretiyor. Dergimizin koleksiyonunda yer alan eski sayılar karıştırılırsa, Irak’ın 2003 işgali ve 1 Mart tezkiresi, Telafer’in dramı gibi konular üzerine yer alan yorumlar ve analizler, sonraki gelişmelerle ne kadar doğru ve haklı olduğumuzu göstermiştir.

Her Yerde Türkmen Var
Hiçbir Yerde Türkmen Yok
Bugün gelinen noktada da Türkiye’nin Türkmenler üzerindeki politikalarının eksik ve açık yanlarına, daha önceden işaret edildiği görülecektir. 2003’ten bugüne gelindiğinde Irak’ta Türkmenlerin giderek kan kaybettiği de gözden kaçmamaktadır. Irak’ta Türkmenlerin varlığına yönelen tehlikelerin ardı arkası kesilmeden günümüzde de devam ediyor. Aynı durum Suriye Türkmenleri için de söz konusudur. Yeni yapılanmalar, daha demokratik düzenlemeler ifade edilirken, Türkmenlerin varlığının sürekli göz ardı ediliyor. Her yerde Türkmen var deniliyor ancak, hiçbir yapılanmada Türkmenlere yer verilmediği görülüyor.

Irak’ta 2003 işgal döneminden sonra halkın arasına etnik ve mezhep ayrılığı gibi fitne tohumları ekilmiş ve bin yıldan beri birlikte kardeşçe yaşamış olan halk maalesef birbirini öldürmeye başlamıştır. Halk arasına sokulan fitne ve fesat yüzünden kardeş kardeşi göz kırpmadan öldürmekte ve böylece sömürgecilerin tezgâhladıkları oyunlara alet olmaktadırlar. Günümüzde eğitim ve sağlık sektörü yanında Irak’ın alt yapısı tamamen çökmüştür. Yaşanan olumsuz gelişmeler, ülkenin giderek daha fazla kan kaybettiğini gösteriyor. Ülke ekonomisinin iflas eşiğine gelmesi, halkın bundan dolayı çektiği sıkıntı ve yaşadığı sefalet, Irak’ta ümit ışıklarını daha da karartmaktadır. Dirayetli bir yönetime şiddetle ihtiyaç duyulan Irak’ta halk, güçlü bir iktidarın ülke yönetimine el koymasını hâlâ umutla bekliyor.

Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasında, yaşanan buhranlı dönem giderek derinleşiyor. Suriye’deki çatışmalar sonucu her taraf toz-duman içinde… Hiçbir şey doğrusu net görünmüyor. Suriye’nin parçalanması üzerine oluşturulan senaryoları başından itibaren doğru okumak gerekirdi. Türkiye’ye dost ve düşman olanlar da artık seçilemiyor. Türkiye’nin güçlü bir devlet olması, şüphesiz istikrarlı ve güvenli bir sürece bağlıdır. Türkiye’de huzuru ve güveni bozanların, hangi amaca hizmet ettiklerini bilmeyen kalmadı. Zaten Türkiye’nin gelişmesini engellemek ve siyasî huzurunu bozmak için Irak ve Suriye’de rejim bunalımlarının devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Irak ve Suriye’de huzur ve güven sağlanmadan da, Türkiye’nin istikrara kavuşması mümkün görünmüyor.

Bunca olumsuz gelişmeye rağmen Türkiye, Ortadoğu’da bir cazibe merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’nin askerî, siyasî, ekonomik ve beşerî gücünü kıskanan mihraklar, bu gücü yıpratmak, örselemek ve önünü kesmek için adeta bir şer cephesi oluşturmuşlardır. Şunu iyice bilmek gerekir ki güçlü Türkiye var oldukça, Türkmenlerin de eli güçlenmiş olacaktır. İstikrarlı ve huzurlu bir Türkiye sadece Türkmenleri değil, Ortadoğu’da ve Balkanlarda da huzuru sağlayacaktır. Türkiye geçmişte bu misyonunu başarılı biçimde sürdürdüğü gibi, gelecekte de sürdürmek zorundadır. Kısacası Türkiye birlik ve beraberliğini her zamankinden daha fazla sıkı biçimde sağlamak durumundadır. Bu bakımdan herkesin aklını başına devşirmesi gerekmektedir.

Unutmayalım ki Türkiye’nin güçlü biçimde var olması, Türk dünyasının geleceği, İslam dünyasının esenliği, Ortadoğu Balkanlar ve hatta dünya barışı için de önemli bir teminattır. Türkiye bölge coğrafyası için ümit ve güven kaynağıdır. Irak ve Suriye’de yaşayan Türkmenlerin geleceği de inşallah felaha erecektir. Anavatan denilen bu aziz Anadolu toprağı nice badireler ve sıkıntılar atlatmış ve dimdik ayakta kalmıştır. Anadolu var oldukça, Türkmenler de var olacaktır. Ümitsizliğe ve yılgınlığa inancımızda yer yoktur. Yüce Allah’ın izniyle bu ülke her türlü zorluğu yenebilmiştir. Moral bozukluğuna kapılmadan, geleceğe ümitle bakmak zorundayız. Buna yürekten inanmak için, geçmişimizi irdeleyip, tarihimizi yeniden okumak yeterlidir.

Not: Kardaşlık dergisinden alınmıştır.
son sayı ve diğer sayıları okumak için kerkukvakfi.com ziyaret edin


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Dağarcığı: Türkmeneli’nin Acı Kayıpları
2 - Türkmeneli Coğrafyasının Bekçileri Türkmen Gençleridir
3 - Irak Sil Baştan Olmadıkça…
4 - Kerkük’te Güven Sağlanmadıkça…
5 - Türkmen Dağarcığı: Udî Celal Vendi
6 - Kerkük Kayserisi
7 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
8 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
9 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
10 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
11 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
12 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
13 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
14 - Irak’ın Geleceğine Dair…
15 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
16 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
17 - Irak Dramı Nereye Kadar…
18 - Türkmenler İçin Güvenli Bölge Oluşturulmalı idi…
19 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
20 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
21 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
22 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
23 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
24 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
25 - Fuzuli Üniversitesi Hakkında…
26 - Türkiye ve Türkmenler
27 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşköprü
28 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
29 - Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe
Ülkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
30 - Türkmen Yazar Mehmet Hurşit Dakuklu’nun Ardından
>>Sonraki >>