Arabic Turkish
 
2005-01-21   Arkadþýna gönder
1621 (756)


Kerkük KızıKerkük Kızı Kerkük Kızı, Bağdat Radyosunun Türkmence bِlümünden sesini duyuran, ırak Türklerinin ilk kadın ses sanatkârıdır. Asıl adı Selime’dir. 1928 yılında Kerkük’ün Avcılar mahallesinde doğmuştur. Umumiyetle Türkmeneli bِlgesinde, ِzellikle de Kerkük ilinde ve Kerkük’e bağlı ilçe ve kasabalarında Kerkük kızı adıyla anılmıştır. Kerkük’ümüzün emekli belediye muhasebecisi Salih Efendi’nin eşi olan bu değerli ev hanımı ses sanatkârımız, üçü kız ikisi erkek beş çocuk anasıdır. Eşine ve çocuklarına çok bağlıdır, yüzünde daima derin ve de anlamlı bir tebessüm vardır. Radyoda ilk kes bir Türkmen kadın sanatkârının sesini duyurması, Türkmeneli halkı, ِzellikle de Kerküklerin sevinçle karşılanmış ve ırak Türklerinin gِnlünde taht kurmuştur. Türkiye’mizin Sanat çevrelerinde de beğenilen Kerkük kızı, ırak Türkmen kültürü ile büyük benzerlik taşıyan şanlıurfa’da da büyük bir üne kavuşmuştur. Bağdat Radyosunun Türkmence bِlümünde okuduğu şarkı ve türkülerle sanat hayatını yaşatmış ve hoyrat tarzında Muçula ve Muhalif usûllerini büyük bir ustalıkla icra etmiştir. Sosyal hayatımızda kadının konumu ile ilgili eski ananeyi ilk yıkan, cesur ve müstesnâ bir kadın olarak tanınmıştır.1 Uzun hava türü olan bu usûlleri okudukça, Kerküklüler tarafından daha da çok sevilmiş, hatta Ona Kerkük kızı adını vererek ِdüllendirilmiştir. Kerkük kızı, Kerkük’te kadınlara mahsus birkaç konser vermiştir. Bir sohbette kendisini anlatırken, müziğe küçük yaşta ilgi duyduğunu ve Türkmen sanatçılarından dinlemiş olduğu mani ve hoyratları ezberlediğini sِylemişti. Değerli ses sanatkârımız Abdülvahit Küzeçioğlu’nun yardımıyla bir çok Hoyrat ve türküyü Radyo Evi için kaydetmeye muvaffak olmuştur. Gizlilik perdesinden çıkmayan ve sesiyle, diğer kadın türkücülere iyi bir ِrnek olan sanatkârımız, bu sahada başarılı adımlar atmıştır. Bu eşi gِrülmemiş adımlar takdire şâyandır. ـmidimiz, güzel sese sahip olan çekingen bayanlarımızın da bir an ِnce Kerkük kızı kadar cesur olup onun izinden yürümeleridir.2 Gerçekten de Selime hanım 1958 senesinde karşımıza bir kadın ses sanatçı olarak çıkmış; o tarihlerde Türk ve İslam dünyasında bu alanda ender gِrülen ِncü kadın sanatçıların listesine hem Kerkük kızı adını altın harflerle yazdırmış hem de Türkmeneli müziğini kadın sesiyle dünyaya duyurmuştur. Uzun seneler geçmesine rağmen Türküleri ve Hoyratları Türkmeneli halkınca hala haz alarak dinlenen, narin sesiyle, Hoyrat okuma ustalığıyla Türkmeneli klasiklerinde yer edinmiştir. Türkmenelinin mümtaz evladı olan Kerkük Kızı’nı, Türkmeneli ses sanatında kadınların da yer alması gerekliğini bize bilfiil bu gِrevi üstlenerek gِsterdiği için ve Türkmen toplumun ِnemli bir eksikliği giderdiği için de ona her zaman minnettarız. Gِrevini başarıyla ifa eden sanatkârımızı her zaman yad edeceğimizi belirtir, kendisine ulu Tanrıdan sağlık, afiyet ve de uzun ِmürler niyaz ederiz. Kerkük kızının Bağdat Radyosu Türkmence bِlümüne kaydettiği Hoyrat ve türkülerden ِrnekler aşağıda 1 –Kerkük Hoyratları ve Manileri –Atâ Terzibaşı. Ötüken Yayın evi. Nu.95.Kültür Serisi:8 . Birinci Cilt .ـçüncü Baskı.1975-İstanbul 2 - Kerkük Kızı . Sevilen Kerkük Manileri -Ahmet FİKRİ 1961- Kerkük Kaynak: ırak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği – Genel merkezi , kadın kollarının yayın organı olan Türkmen Bohçası dergisinde yıl:1sayı :2 kasım –aralık 2002. yayınlanmıştır Muhalif Usûlü Baba bu gün ... Sürme meni Çek gِze sürmemeni Gِzlerim ağam ... Eskiden emekdarım Kapuvdan sürme meni Aman aman aman aman aman Aman aman elivden Hiç bilmem hara gedim Baba bu gün... Gِze daim Çek sürme gِze daim Gِzlerim ağam ... Nahsı yoldan gelisen O yola gِz edeyim Aman aman aman aman aman Aman aman elivden Hiç bilmem hara gedim Muçula Usûlü Zalim zalim zalim zalim Harab adım Dost atar Harab adım Rakipler yığnağ etti Koydular harab adım Ah men yoh sen Düşkünüvem bu günde men zalim Zalim zalim zalim zalim Harab adım Dost demez Harab adım Avcını dağdan eder Bir yavlış harab adım Ah men yoh sen Mahsübüvem zalım


Arkadþýna gönder