Arabic Turkish
 
2017-01-06   Arkadþýna gönder
26473 (4013)


ASIRLIK SEVDAM TÜRKMENELİ


Erol YORULMAZ


Ne desem,
Ne söylesem, nasıl anlatsam
Anlatamam derdimi
Anlatamam hasretimi
Öksüz kalmışam… Yalnız kalmışam
Yitik sevdalara delice sevdalanmışam
Duydum Türkmen elleri esaret altında
Can evimden vurulmuşam
Derdimi, hasretimi anlatamamışam
Yüreği sızlayan yok ki… Anlayan yok ki…
Dinleyen yok ki, oy gavim gardaş, men ölmüşem…
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Kerkük’e sevdalanmışam
Kerkük sevdası yüreğimde kor olmuş
Yanıyor yüreğim
Yanıyor alev alev
Yıllar yılı kovalamış, ha bre harlanmışam
Sönmemişem… Çıra gibi tutuşmuşam
Yanmışam… Yıkılmışam, oy, ayağa kalkmışam
Nice Koçyiğitlerle uğraş vermişem
Kanlı gözyaşlarım akmış damla damla
Kerkük yollarında Dicle’ye karışmışam
Kanlı gözyaşlarım seccademde göl olmuş
Bu da yetmezmiş gibi, Kerkük’ün hasreti yakıyor beni
İçim yanıyor, yüreğim yanıyor
Oy ne diyem, yüreğim yanıyor,
Yanıyor be gavim gardaş…
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Asırlık Türkmen yurdu
Kerkük, Musul, Telafer, Altunköprü
Bunu böyle bilmişem
Tarih kitaplarında okumuşam…
“Übeydullah Bin Ziyat”
Hicri elli dört yılının rebiü-evvel ayında
Cihon ırmağı yolunda,
Necari, sonra Bekend bölgelerinde
Türkmen yiğitleri görünce cenkte
Bu ne yiğitlik
Bu ne cesaret diyerek hayran kalmış
İki bin okçu
Ve iki bin savaşçı seçip Irak’a göndermiş…
İşte o kutlu günde
Atalarımla Basra’da otağ kurmuşam,
Irak Limanında yalın kılıç gezinmişem
Saldıranlara karşı dik durmuşam
Boyun eğmemişem
Yemen’de isyan eden oymakları bastırmışam
Alp olmuşam… Eren olmuşam… Alperen olmuşam
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Türklüğümle gurur duymuşam
Abbasi devletinin tarihini okumuşam
Orta Doğu’da
İslam Dünyasında
Hassas roller oynamışam
Hepsi şan dolu, şeref dolu
Sayfa sayfa tarih yazmışam
Zorlu uğraşlara girmiş
Zorlu zaferler kazanmışam…
Türkmen adı dolanmış diyarlarda
Dostlar çadırıma sığınmış
Düşmanlarım kaçacak delik aramış
Rabbimi tanımışam
İslam’ın sancaktarı
Hilalin bayraktarı olmuşam
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Übeydullah Bin Zahir’in
Horasan’a vali olduğu dönemi görmüşem
Türkistan’ın değişik yerlerinden,
Ana yurttan kalkıp yürümüşem
Halifenin isteği üzerine, yola düşmüşem
Yılda iki bin Türk’le Irak’a
Bozkurt olup yürümüşem… Yurtlar kurmuşam…
Vatan demişem bu toprağa,
Böyle bilmişem
Karış karış asil kanımla sulamışam
İşte o günlerde,
Ergenekon’dan sonra, ikinci kez doğmuşam
Bu toprakları yurt edinmişem
Irak’ta yirmi iki boya ayrılmışam…
Cepni, Kınık, Kıyığ, Bayındır, Rafa,
Silferi, Afşar, Bekitla, Bekder, Bayat,
Oğuz boyuyum demişem
Yezgir, Aymer, Kırablık, Akder, Eked,
Tutraka, Avleyin, Dilğ, Tükır, Bıcık,
Guldu ve Çırıklığ
Oğuz boyları olarak
El ele vermişem
Destanlar yazmışam, destan olmuşam
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Selçuk Oğulları Türkistan ovalarından
İndiler yalın kılıç Mezopotamya’ya
İslam dinini kabul ederek
Rabbime kul olmuşam
Övülen kavim olmuşam
Yurt edinmişem
Dicle ile Fırat arasını
Hakkın kılıcı olmuşam
Deli poyraz olup esmişem
Zalimlerin başını kesmişem.
Tuğrul Bey önde
Çağrı Bey önde, nice seferlere katılmışam
Musul’u, Kerkük’ü yurt edinmişem
Nice Atabeylikler kurmuşam
Durmamışam… Yorulmamışam
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Tüm cihana nam salmışam
Nice atabeylikler kurup tarihe yazdırmışam
Musul’da, Erbil’de, Kerkük’te
Kapçak atabeyliği kurmuşam
Ve daha nice, Irak’ta hükümetler
Ve daha nice, Irak’ta bağımsız devletler kurmuşam
Celayir hükümeti
Karakoyunlu devleti diye anılmışam
Akkoyunlu ya da Bayındır Devleti olarak nam salmışam
Irak’ta Safevi devleti denmiş adıma
Nice kavimlere baş eğdirmişem
Pusatlanıp dağlarda gezinmişem
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Irak topraklarında, nice savaşlar
Nice çatışmalar görmüşem
Nice milletlere, nice dinlerin mensuplarına
Geçiş koridoru olmuş bu toprakları
Vatan edinmişem
Canımdan can katmışam
Şehit kanlarıyla bu toprakları yoğurmuşam
Telafer, Guver, Mahmur, yemin etmişem
Altunköprü’de, nice koç yiğitleri şehit vermişem
Kerkük, Dakuk, Tuzhurmatu,
Kifri’de, Destanlar yazmışam
Hanekin, Süleymaniye
Ve Mendeli şehirlerinde özümü bulmuşam
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…
4 Mayıs 1924’deki
Kerkük halkına karşı işlenen
Ermeni, Nesturi veya Livi denen
O tarihi katliamı unutmamışam
Yüreğime kanla yazmışam
Balalarıma anlatmışam, sabır demişem
Sabretmişem… İntikam alacağım günü beklemişem
Başlar yirminci asırda Saddam’ın zulmü
Yıllar var ki,
Asırlık öz yurdumda yok sayılmışam
Mustafa Barzani denilen, kendini bilmez
O soysuz Yahudi ile hesaplaşmışam
Saldırgan soysuz itlerin canını almışam
Bıkmışam… Usanmışam… Yılmamışam…
Esareti kabul etmemişem
Çakal soyunu unutmamış
Kendini İsrail’e adamış
Mesut Barzani ile cenge başlamışam
Yalnız kalmışam… Naçar kalmışam
İslam Dünyasına haber salmışam
Haber alamamışam… Susmuşam…
İçime atmışam… Silahsız kalmışam…
Ana yurduma haber salmışam
Gözüm yollarda, uykuya dalmışam…
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…Siyonist lider Theodore Herzl
İbretle Bakın… Hayretle bakın… Bakın ne diyor
Bunu tarih kitaplarından okumuşam
"Bir tek plan aklıma geliyor.
Sultan’a karşı bir kampanya açmalı,
Bu iş için de sürgün edilmiş prensler
Ve Jön Türklerle temas kurmalı."
Okuyunca dolmuşam,
Silah alıp kuşanmışam… Dağlara çıkmışam
Ve okumaya devam etmişem
Düşmanımı tanımışam
Ne diyor soysuza bakın hele
Donup kalmışam…
"Kuzey sınırlarımız
Kapadokya’daki dağlara kadar dayanır. (1)
Güneyde de Süveyş Kanalı’na;
Sloganımız Davut ve Süleyman’ın Filistin’i olacaktır."
Akıllanmışam… Hainleri bir bir defterime yazmışam
“Vaat edilmiş toprak” peşine düşen
Soysuzlarla işbirliği yapanları bilmişem
Sormuşam… Görmüşem… Sıraya koymuşam
İntikam gününü bekler olmuşam
Sabırsızlanmışam… Dolmuşam…
Karanlık gecelerde yalnız başıma ağlamışam
Gecelerime muştu düşmüş
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan vasiyeti açmışam
Gözümden kanlı yaşlar akarak okumuşam
Karar vermişem… Yola çıkmışam…
Gavim gardaşa haber salmışam…
Doludizgin yiğitlerle uğraşa başlamışam
Coşmuşam… Sınırları ortadan kaldırmışam
Men özümü Türkmeneline adamışam
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…


Gavim gardaş
Çağrını sanma duymamışam
Çığlıklarına… Feryatlarına… Haykırışlarına kulak vermişem
Duydukça yüreğimin korunu harlamışam…
Asırlara öncesine uzanmışam
Ergenekon’da demir dağları
Seninle el ele verip eritmişem
O kutlu güne şahit olmuşam
Bozkurt’un ardına düşmüşem
Rehber edinmişem…
Gavim gardaş
Tanrı Dağlarından yola çıkmışam
Anadolu’yu kanımla yoğurmuşam
Vatan yapmışam…
Özümde zorda kalmış bilesen
Gündüzün karanlığında kaybolan
Kansızlarla cebelleşmişem
Ve nice şehitler vermişem
Ama seni unutmamışam…
Türkmeneli Şehitlerinin adını
Bir bir yüreğime kazımışam…
Gavim Gardaş
Sefer vakti geldi hissetmişem
Buna yürekten iman etmişem
Gecenin bilinmedik vakitlerinde gelmişem
Kandili ateş topuna çevirmişem
Çağrına kulak verip apansız gelmişem
Biraz daha sabret
Sende kalmaya… Sende kalmaya gelmişem
Asırlar öncesinden
Müjdelenmiş gavim menem
Men Türkoğlu Türk
Men Türkmenem…

EROL YORULMAZ

KAHRAMANMARAŞArkadþýna gönder