Arabic Turkish
 
2018-10-15   Arkadþýna gönder
6944 (1867)


TÜRKMEN MECLİSİ MUAMMASI


Dr. Cüneyt Mengü

Uzun yıllardan beri atıl durumda olan ve misyonunu kaybeden Irak Türkmen Meclisi’nin yeniden yapılanması veya daha sağlıklı esaslar dahilinde günümüz şartlarına göre yeniden kurulması artık zaruret haline gelmiştir.
Bu bağlamda İstanbul’da yerleşik Türkmeneli Stratejik Araştırma Merkezi’nin davetlisi olarak 02 Eylül 2018’de Ankara’da ve 06 Ekim 2018’de İstanbul’da yerleşik sivil toplum kuruluşları başkanlarının yanı sıra bazı kanaat şahsiyetlerinin katılımlarıyla yapılan her iki toplantıda; Türkmenlerin bugünkü durumu, Kerkük’te Türkmen Meclisinin ve Türkiye’de bir İstişare Kurulunun kurulması konuları görüşülmüştür. Diğer bir ifadeyle İstanbul toplantısı Ankara toplantısının devamı olmuştur.
Aslında Kurultay ve Türkmen Meclisi projesi yeni değildir. Daha önce de Stratejik Araştırma Merkezi tarafından yeni bir yaklaşımla siyasi, sosyoekonomik, eğitim, kültürel ve insani tüm meselelerimizi ve toplumun her kesimini içine alan, hiçbir şekilde yardım talep etmeden kendi irade ve imkanları ile 17-20 Ekim 2014 tarihleri arasında Kerkük’te bir Kurultay yapılması planlanmıştı. Ne yazık ki bunun gerçekleşmemesi için Irak’ın içinden ve dışından bazı çevrelerin devreye girmesi sonucunda Kurultay-Meclis Projesi belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.
Şimdi de konuyla ilgili dikkatleri iki nokta üzerinde yoğunlaştırmak isterim. Neden söz konusu Merkez tarafından 2 Eylül’de Ankara’da Meclis kurulmasıyla ilgili yapılan toplantının ardından çeşitli aksiyonlar ortaya çıkmıştır. Yoksa 2014’de olduğu gibi erteleme veya sulandırma amacıyla yapılıyorsa çok hem de çok üzücüdür. Diğer taraftan her iki toplantının da bazı aktif çalışmalara vesile olmuşsa da sevindiricidir. Ancak gereksiz eleştiriler ve içi boş bildirilerle uğraşmayalım.
Yukarıda sözü edilen Merkez tarafından ve Türkiye ile Avrupa’da yerleşik yaklaşık 10 sivil toplum kuruluşunun onayıyla yayınlanan duyuruyu kısaca özetleyecek olursak;
-Türkmen toplumu gelecekleriyle ilgili büyük bir kaygı içerisindedirler,
-Türkmen davası mezhepçiliğe, ayrımcılığa izin vermeden milli esaslara dayalıdır,
-ITC’nin Genel Kurulu gerçekleştirilerek yeniden yapılanması sağlamalıdırlar,
-Türkiye’de bir İstişare Kurulunun oluşturulması için Hazırlık Komisyonu kurulmuştur,
- Meclisin yasama ve denetim görevlerinin yanı sıra siyasi, koordinasyon, sosyoekonomik, kültür, eğitim ve benzer ihtisas kurulları oluşturulacaktır,
-Türkmeneli Stratejik Araştırma Merkezi Kerkük’te düzenlenecek olan Kurultayın idari ve mali yönüne katkı sağlayacaktır.
Duyuruda ana hatlarıyla yer alan Kurultay ve Meclisle ilgili sorgulamalara karşın bazı hususların altını çizmekte yarar vardır.

Bize göre Türkmen Kurultayı delegelerinin Türkmeneli Bölgesindeki illere göre 450 ile 500 kişiden oluşması uygun olacaktır. Kurultay delegeleri seçimi ise, Türkmeneli Bölgesinin tüm kesimlerini kapsayan illerdeki nüfus yoğunluğuna göre belirlenmesi öngörülmüştür.
Buna göre; Kerkük’ten 135, Musul-Telafer’den 130, Selahaddin’den 50, Erbil’den 50, Diyale’den 25, Bağdat’tan 25, Türkiye ve Avrupa’dan 35 kişilik delege sayısı tespit edilebilir.
Irak’ta yerleşik siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Başkan ve Yardımcıları Kurultayın tabii delegeleridir. Geri kalan delegelerin seçimi ise her ilde siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak veya kurulacak komisyonlar tarafından belirlenecektir. Türkmen Kurultayı tarafından belirlenecek Türkmen Meclisi üye sayısının en az 50 en fazla 70 kişiden oluşması ve bu sayının %90’ı, Türkmeneli bölgesinden %10’u ise Irak dışından seçilmesi uygun olacaktır.
Aynen Kurultayda olduğu gibi Irak’ta yalnız Türkmen Siyasi Parti Başkanları ve Kurultay tarafından uygun görülecek bazı kanaat önderlerinin Meclisin tabi üyeleri olmaları uygun olacaktır.
Netice itibariyle yukarıda sözü edilen projenin hayatiyete geçirilmesi Merkez’in dışında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından milli çizgimiz ve değerler doğrultusunda organize edilmeye çalışılması durumunda da her türlü maddi ve manevi yönden katkı sağlamaya hazır olduğumuzu söz konusu Merkez adına kamuoyuna duyurmak isterim.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMEN LİDERLERİNİN ŞEHADETLERİNİN 40. YILI
2 - IRAK TÜRKMENLERİNİN HAK MÜCADELESİNİN 60. YILI
3 - RUSYA’NIN GÖZÜ KERKÜK PETROLÜNDE
4 - KERKÜK OLDUBİTTİYE GETİRİLMEMELİ
5 - KERKÜK YİNE KANA BULANDI
6 - GOLAN KARARNAMESİ VE ÖTESİ
7 - KERKÜK BIÇAK SIRTINDA
8 - KERKÜK’ÜN AİDİYET MESELESİ
9 - KERKÜK ÜZERİNDEKİ OYUNLAR
10 - HÜRMÜZ BOĞAZI, PETROLÜN VAZGEÇİLMEZ KORİDORUDUR
11 - IRAK’TA OTORİTE KRİZİ
12 - SURİYE’DE KÜÇÜK HARİTALAR
13 - IRAK SEÇİMLERİ VE MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ
14 - IRAK SEÇİM SONUÇLARI
15 - Kerkük Ziyaretim
16 - TÜRKMENLERİN İSTANBUL SEÇİM ÇALIŞTAYI
17 - IRAK SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
18 - TARİHİ FIRSAT KAÇIRILMASIN
19 - IKBY, KUZEY IRAK OLARAK MI ANILACAK?
20 - BUNDAN SONRA KUZEY IRAK MI?
21 - KERKÜK ve TÜRKMENLER NE OLACAK?
22 - TÜRKMENLERİN NÜFUS MESELESİ
23 - Türkiye'nin güvenliği tehlikede
24 - TÜRKMENLERİN GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAYACAK?
25 - REFERANDUM KRİZİ ARTARAK DEVAM EDİYOR
26 - ANKARA KERKÜK’TEN VAZGEÇMEMELİ
27 - TELAFER KUZEY SURİYE UZANTISI OLMASIN
28 - REFERANDUM ENGELLENİR VEYA ERTELENİR Mİ?
29 - ABD SURİYE’Yİ KANTONLARA BÖLDÜ
30 - KUZEY SURİYE’DE KÜÇÜK AMERİKA
>>Sonraki >>