Arabic Turkish
 
2019-03-25   Arkadþýna gönder
4316 (1623)


Bize Göre: Sen Niye Burada Değilsin?


Erşat Hürmüzlü

Tanınmış ve çok manidar yazı ve göndermeler yazan bir gazeticeden duymuştum. Zamanında Amerika Birleşik Devletlerinde yeni sendika faaliyetleri başlarken toplum kitleleriyle idare temsilcileri ve polis güçleri arasında her zaman çatışma çıkarmış.
Bu sıralarda New York’ta yaşayan Harry ve Donald isminde diyelim iki filozof arasında dostluklarına rağmen tutum farklılıkları var ve aynı istikamette düşünmezlermiş.
Bir İşçi federasyonu gösterisinde yine karşı karşıya gelinmiş, adeti üzere bunları destekleyen ve her zaman hak arayışı hareketlerine destek veren Harry polis tarafından tutuklanarak nazarete alınır.
Donald arkadaşını ziyaret edip hâlini hatırını sormak ister. Kalabalık tutuklular arasında olan Harry’I görür ve hemen sorar:
- Harry , niye buradasın?
Harry hemen cevabını yapıştırır:
- Donald, sen niye burada değilsin?
Biz de bazı soydaşlarımıza aynı soruyu soramaz mıyız? 100 yıla yakındır, dedelerimiz; babalarımız ve biz bir dava peşinde koşarken siz niye bizim yanımızda olmadınız? Neden başka partilere gölge oldunuz da, adına Türkmen sözünü haksızca ilâve ettiğiniz güya partiler kurdunuz. Daha doğrusu kurduruldunuz.
Yarın yaşlanıp bir kış gecesi âdet üzere torunlarınıza eski zamanlar muhabbeti yaparken yüzünüz kızarmayacak mı? Kendi milletimizi, kendi davamızı ve kendi emellerimizi boğarak başkasına yem olduğunuzu hatırlayarak pişmanlık duymayacak mısınız?
Bir devlet görevi için, bir aylık maaş için ve sözde bir mevki için gelecek nesillerin emelini resmen sattığınızda hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Size açık açık “ Karton Parti “ dendiğinde, neden bu girdaba düştüğünüzü sorgulamadınız?
Bir soru daha soralım. Yıllar yılı ne kanlar döküldü, ne şehitler darağaçlarında sallandı ve tek kelime ile canlarını verdiler bu dava için. Sizden bu fedakârlık dâhi istenmedi. Sizden sadece geniş kitlelere sırt çevirmemeniz, gelecek nesillerimizin emellerini körletmemeniz ve saygın bireyler olarak yaşamanız istendi. Bundan fazla bir taleple karşılaştınız mı?

Ancak siz, bütün bunlara kulak tıkadınız. Zannettiniz ki elde edecekleriniz kalıcıdır veya kazançlıdır. Farkına varmadığınız şey , bir şeyler kazanma karşılığında bir çok şeyi kaybettiniz.
Bu dava için bırakın onlarca yıl öncesini, bu yaşadığımız yıllardan bahsedelim. 2003- 2004 yıllarında gösterilerin en ön saflarında genç ve yaşlı kadınlarımızı görmediniz mi? Seçim sahtekarlıklarına karşı hayır diyen Mavi Direniş’i bizim kadınların sürdürdüklerini ve başarılı kıldıklarını seyretmediniz mi? Baas rejimine karşı 17-18 yaşlarında gençlerimizin “ Öğrenci Boykotu “ ile rejimi sarsmadı mı?
Siz bunları yaşayarak gördünüz ve seyrettiniz. Sıra size gelince, biz başka bir partinin yandaşı olup kendi milletimize diş bileyeceğiz mi diyecektiniz Gafiller?
Sakın, biz gerçekçiyiz, sakın biz gelecek nesillerimizin âkibetini düşünüyoruz, etrafımızla entegre oluyoruz demeyin. Hâl böyle olsaydı halk size tabi olurdu. Halbuki şimdi peşinizden kimse gelmiyor, size bakanlar açıkça acıyarak bakıyor, dudak büküyor.
Siz, gelecek nesillerimizin istikbali için değil, bu üç günlük dünya çıkarları için bu yola saptınız. Ama yazık ettiniz.
Herbirinize sormalı, sen niye burada değilsin? Normal yerin bu saflar değil mi? Bakın şu parti veya öteki taraf demiyorum, sadece bu kalplerde çarpan şuur ve emellerin yanında olmanız gerekmez miydi?
Bugün: Siz niye buradasınız, diyenlerden oldunuz: Birisi çıkıp size: Siz niçin burada değilsiniz? Sormayacak mı?
Emin olun o soru size sorulmuyorsa durum daha da vahim. Yani size bir sitem dahi gerekmiyor anlamına geliyor ve millet olarak millî vicdanda yerinizi kaybettiğiniz anlamına geliyor.
Evet, herbiriniz cevap verebilecek misiniz? Sen niye burada değilsin?
Titreyin ve kendinize dönün.


Kaynak: Kardaşlık 81. sayı
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Bize Göre: Ben, Sen değilim
2 - Bize Göre: AŞİL’İN TOPUĞU
3 - BİZE GÖRE: Dekart mı... Türk Hars ve Medeniyeti mi?
4 - Bize Göre: Ahlakî Pragmatizm
5 - Bize Göre: Yumruk Olan El Musafaha’yı Bilmez
6 - Bize Göre: Zirvede Kalabilmek
7 - Bize Göre: Binbaşı Süleyman Hikmet Efendi’ye Mektubumdur
8 - Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!
9 - BİZE GÖRE: 1960 Ruhu
10 - Bize Göre: Bazara gül gelipti
11 - Bize Göre: Referandum ve Vizyon Eksikliği
12 - Bize Göre: OSMOSİS, Damıtma Demektir-Irak Türkmenleri için bu mu Planlandı?
13 - Irak’ta 1925 Anayasasına dönüş gerekebilir mi?
14 - Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramı 25 Ocak
15 - Çankaya Arşivi- 5: Kuzey Irak’ta Ayrılıkçı Hareketler
16 - Çankaya Köşkü Arşivinden- 4 - Ali İhsan Paşa’nın Musul İle İlgili Yayımlanmamış Mektubu
17 - Çankaya Köşkü Arşivinden: Esat Emin Ketene
18 - Adı İcabî
19 - Bir Devlet Aranıyor
20 - Irak Türkmenlerinin Lider İhtiyacı
21 - Sarı Oğlan Tutuklandı
22 - Ne Olacak Bu Memleketin Hâli?
23 - Irak Türkmenlerinin Lider İhtiyacı