Arabic Turkish
 
2019-10-24   Arkadþýna gönder
4135 (1388)


Başka Bir Açıdan: Tek Liste Türkmen Milli Görüşe Bir Tuzak Olamaz mı?


Barış Türkmen

1 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Irak İl Meclis Seçimleri hakkında çok şey konuşuldu. Ancak en can alıcısı Türkmeneli’de il meclisi için adayların seçimi söz konusu idi. Bunun en başında da Kerkük’te Türkmen partilerinin nasıl hareket edecekleri, sokaktaki Türkmenlerin kafalarını karıştıran hareket tarzının ne şekli olacağı ayrı bir soru idi.
Kerkük’te Türkmenlerin – doğal – olarak bütün Türkmen partilerin bir araya gelip ve tek liste halinde Kerkük İl Meclis Seçimine gitmeleri yönündedir.
Ancak, burada partilerin adını söylemeden bazı rumuz kullanarak görüşümü beyan etmek isterim. Sadece Irak Türkmen Cephesinin adını belirteceğim. Nedeni ise; Irak Türkmen Cephesi (ITC) tek listenin oluşumunda hedef tahtası gösterilmesinden ötürüdür.
Öncelikle şunu dile getirmekte yarar var; Türkmen siyasi kuruluşların içinde Türkmen Milli Çizgisinin sancaktarı ITC dir. Diğer siyasi kuruluşlar ne kadar Türkmen adı etrafında dönseler de mezhepsel ego ön plandadır. Kimisinin de şan şöhret peşinde olduğu da aşikârdır.
Ayrıca Türkmen siyasi kuruluşlar içinde ITC en fazla tabana sahip olan bir kuruluştur. Buda inkâr edilemeyecek derecede bir gerçek ve üzerinde durulması önem arz eden bir meseledir.
Irak’ta bütün diğer etnik ve mezhepsel güdümlü olan partiler hepsinin ana hedef tahtasında ITC vardır.
Her hangi bir Türkmen partinin kazanması - kaybetmesi veya çöküşü, yok oluşu Irak’ın diğer partilerinin umurunda değil ITC hariç.
Kısacası ITC her yönüyle Türkmenlerin önde gelen temsilcisi olarak görülmektedir. Ve de Irak siyasetinde denge unsuru olma eğilimi dikkat çekmektedir.
Bu ne demektir; şu anda Irak siyasetinde İran (mezhep olarak) büyük etki oluşturmaktadır. Kürtler ise ABD nin kuklası olarak rollerini devam etmektedirler. Suudi Arabistan Sünni kesimi imkân dâhilinde yönlendirmektedir. Geriye Türkiye kaldı! Ortadoğu’da Türkiye’yi dize getirmenin birkaç yolun biri de Türkmenler üzerinden yürütülmeyi planlamaktadırlar.
Yani, Kıbrıs, Karabağ, Suriye’ nin Kuzeyi ve Türkmeneli. Türkiye’nin yara alabilecek kısımlardır.
Burada konumuz Türkmeneli olduğu için diğer Türk bölgelerini konumuzun dışında tutacağız.
Türkmeneli’de ITC (günahıyla sevabıyla) Türkmenlerin milli davalarını savunan önemli kuruluştur. Hiç mezhep ayrımına girmeden yegâne hedefi MİLLİ DAVADIR.
Şimdi 1 Nisan 2020 de yapılacak İl Meclis Seçimlerine gelelim. Özellikle de Kerkük’ de yapılacak bu seçim hakkında konuşacağız.


Tek listenin şartları
Tek liste nasıl olur? Önce kısaca buna değinmemiz lazım.

Birinci: İYİ NİYET.
Ne demek İyi Niyet? Yani her partinin ilk hedefi Türkmeneli ve Türkmen için olacak.
Ne mezhep ne parti ne de şahsi bir çıkar düşünmeyecek.


İkinci: FEDEKARLIK
Dava için genel kanaat nasıl uygun görüyorsa; liste öyle oluşturulur. İllaki benim de adamım veya benim de partim bu listede olacak düşüncesinden kaçınılmalı. Türkmen davasını en iyi şekilde Kerkük’te ve diğer Türkmen bölgelerinde kim temsil edip daha ileriye götürebiliyorsa onun listede olması gerekir. Hiç parti ve mezhep öne sürülmemeli.


Üçüncü: GENEL GÖRÜŞE SAYĞI GÖSTERMEK.
Listede yer alacak parti adaylarının sıralamasında asla didişmeye ve yarışmaya pirim vermemek. Ön görülen adayların amacı Türkmen’in geleceği ise listede sıraya razı gelinmeli. Çıkan görüşe saygı gösterilmeli.Şeytan Detayda Saklı
Değişik çevrelerden ve değişik frekanslardan gelen talep şu şekilde:
Türkmenler Tek Liste Halinde İl Meclis Seçimine Gitmezse Seçimi Boykot Ederiz!
Yukarıda kısaca listenin şartlarına değindik. Şimdi Türkmen listede yer almak isteyenlere kısaca değineceğiz.
Listede “beni de yazarsanız birlik beraberlikten yanasınız aksi takdirde siz Türkmenleri bölüyorsunuz” diyenlerin perde arkasındaki görüşlerine bir bakalım.
Başta mezhep güdümlü olan Türkmen partilerin listede uğraşlarında dikkat çeken husus, “listede hem ortak olacağım hem de listenin ilk sıralarında yer alacağım! Aksi takdirde yoğun oldukları bölgelerde mezhep aktörlerini/seçmenleri koz olarak öne süreceğim.”
X bölgenin mezhep yönünden yoğun olmasını sopa gibi göstermeleri Türkmen birlikteliğine ağır zararlar verir.
Türkmenler arasında yaygın olan “Ya oynarım ya da ziflerim/bozarım” deyimindeki sözler tamda dediğimin aynasıdır.
Daha vahimi mezhep güdümlü olan aday seçimi kazandığı zaman hemen bağlı olduğu mezhepsel partinin (ki genel de kökeni yurtdışına uzanan partilerdir) güdümüne kendini bırakmaktadır. Türkmen davasından ziyade bağlı olduğu mezhepsel partiye hizmet etmektedir. İl meclisinde de o partinin dediğine göre hareket edecektir. Bundan önce yaşananlar canlı örneklerdir.

Diğer taraftan tabanı bir parmağın sayısını geçmeyen partilerin isteği de aynı yönde; tek listeyle girelim ama benim adayım ilk sıralarda yer alacak.
Daha da vahimi listede yer alıp ve 50, 100, 200, 300 oy alanlar baş kaldırıp genel kararlarda illaki onlarında görüşleri alınmalarını öne sürmektedirler.
Kısacası her kararda benim olmam şartı öne sürülüyor ama Türkmen’in başına ne gelirse ITC sorumlu tutulacaktır.
Yani görünen ile perde arkası aynı olmadığı için tek listeyi savunanların gizledikleri amaçları işin derinliğinde saklı. Kısacası şeytan detaylarda saklı.


Sonra,
Tek liste oluştuğunda bir bakmışsınız TÜRKMEN MİLLİ DAVASINI yıllardır savunan, bu yolda canlar veren mefkûrenin devamı ve bayraktarı olan ITC saf dışı kalmıştır.
O zaman gerçek Türkmen milli davasına hizmet edenlerin durumu ne olacak?
Ayrıca yukarıda sergilediğimiz tavırlar ITC’ nin Bağdat’ta elini zayıflatmanın bir yolu değil mi?
Irak parlamentosunda diğer partiler Kerkük’teki listenin sonuçlarına göre ITC ye yaklaşımları nasıl olacak?
Elbette Kerkük’te tek liste (!) sonucunu gözler gönüne getirip ve ITC’ yi küçümsemeye çalışacaklar. Buda Türkmen Milli Davasını küçümseme anlamına gelir.
ITC’nin Bağdat’ta Türkmen’in hak hukukunu arayışında başta Kerkük olmak üzere seçim sonuçları sert bir kaya gibi karşına çıkacaktır.


Başka Bir Tehlike
Diğer partiler oluşacak listenin ismini bahane olarak öne sürmektedir. Listenin adında Cephe kelimesi geçmemesi için çaba harcamaktadırlar.
Cephe kelimesinin listenin başlığında olmaması ancak ve ancak Şiilerin, Kürtlerin Sünnilerin, İran’ın ve ABD nin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir.
Kısacası MİLLİ DAVA ŞUURUNU TAŞIMAYANLARA ANCAK YARARI OLACAKTIR.


Davanın ve Kerkük’ün Selameti için;
1. ITC ortak listeyle değil tek liste ve sadece ITC nin adaylarını kapsayan bir liste oluşturması Türkmen Milli Davanın hayrına olacaktır.

2. ITC nin oluşturacağı listeye aday gönderen olursa şartlı kabul edilsin. ITC uygun gördüğü sırada yer verir ve kazandığı zaman da ITC nin görüş ve talimatlarına göre hareket etmesi vurgulanmalıdır.


Doğru Bildiğini Yap,
Yurtdışında yerel seçimlerin birinde aday kişi semt semt dolaşır, hem kendini hem de belediye başkanı olacağı şehir hakkında planını anlatmaya çalışırken, kalabalıkta bulunanların da (nezaket icabı) görüşlerini alıyormuş. Haliyle ahalinin istekleri tespih taneleri gibi ardı ardına gelmeye başlar. Başkan adayı kalabalığın içinden bir ihtiyar babaya gözü takılır. Hiç konuşmayan bir ihtiyar. Başkan adayı hemen o ihtiyara yönlenir ve sorar: “Baba senin bir diyeceğin ve isteğin yok mu?” İhtiyar “Oğlum ahalinin isteği bitmez tükenmez. İyisi mi sen bildiğin doğru olanı yap.” Deyiverir.
Ezcümle ITC Genel Başkanı Erşat Salihi, sen bildiğin doğru olanı yap.

Unutmayalım, Türkmeneli’nin ve Türkmen’in kurtuluşu ancak MİLLİ GÖRÜŞLE olur.
*-*
Arkadþýna gönder