Arabic Turkish
 
2020-01-16   Arkadþýna gönder
4729 (1174)


Vatanda Yabancılık


Abbas Ahmet

Çeviri : Tuna Özcan
Vatanda yabancılaşma kuşkusuz özgürlüğün tam anlamıyla birçok kavram anlamına geldiği,bu kavramların en göze çarpanları arasında bireyin ve vatandaşın kamusal özgürlüğün bir parçası olduğu her yerde özgürlüğü bulunmaktadır.Ayrıca kişisel özgürlüğün ait olduğu yer neresi olursa olsun vatandaşlık ve bireysel aidiyet için bir ön koşul olduğu kabul edilmektedir.Ülke içindeki her türlü yabancılaşmadan uzak,doğru bir vatandaşlık duygusuna ulaşmanın birinci derecedeki yolu,özgürlüktür.
Mutlu ve huzurlu bir yaşamda bir kişi (vatandaş) yaşadığı toprağa (vatana) ait olduğunu hissetmelidir ve bu bağlantı hayatının tüm yönlerini onun için en basit hak ve görevlerin de içerir.Bütün bunlar boştan değil ,gerçek aidiyet vicdanı ve insan inancının meyvelerinden ve vatandaşın toprağı ile manevi temasta olan inancından gelir.
Halkın genel kesimi için gerçek aidiyet ve vatandaşlık duygusu çoğu durumda kendiliğinden oluşur ve bu hissi desteklemek ve güçlendirmekle birlikte sıradan vatandaşın düşüncesinde yaşayan entellektüel,politik ve aynı zamanda sosyal ve kültürel gerçekliğin ,saflık ve saflığın geliştirmenin yanı sıra bu vakaları aşılama ve aktive etme ihtiyacını olumlu yönde geliştirmektedir.Aynı şekilde bireyin zihninde gerçek vatandaşlık statüsü oluşturan faktörlerin yanı sıra sıradan vatandaşın ruhuna ait olmanın gerçek anlamının yanı sıra bölünme ve sınıfın ortadan kaldırılması ve herhangi bir alandaki herhangi bir segmetin marjinalleştirilmesinin yanı sıra sebepleri ne olursa olsun bir grup ve diğerleri arasında herhangi bir fark olmaksızın sosyal adalet ilkelerini tesis etmesi çok önemlidir.kuşkusuz eşitlik,sosyal adalet,özgürlük duygusu,sorumlu kişiler yani devlet idaresi ve kurumları tarafından en basit anlamda mutluluk ve refahı sağlamak için gereksinimler inşa etme kavramları sağlanmalıdır.Bütün bunlar en önemlisi olmasa da bu duygular tüm insanların kalbinde yer almasını sağlamak için önemli faktörler arasındadır.Ancak ülke içinde yaşarken yabancılaşma hisseden birçok insan var,çünkü bu hissin en önemli nedenlerinden biri genel olarak ve özellikle sosyal adalette adaleti yayma ve uygulama eksikliği ile onu kabul etmeyen yanlış argümanlar yoluyla adalet eşitliği ilkelerinin eksikliğidir.
Yukarıda bahsettiğimiz 2003 işgalinden sonra önemli ölçüde ortaya çıkan durumlardır.
Aynı şekilde Irak vatandaşını bir varlık veya belirli bir oluşum için aidiyet hakkında düşünmekten uzak tutan faktörler olan Irak durumunu karakterize eden adaletsizlik ve marjinalleşme dutumu bir vatandaşı vatana ait olmayı nasıl ciddi bir şekilde düşünebilir ve gerçek vatandaşlığı nasıl hissedebilir ve bunu yapmaya nasıl bağlı kalabilir? Ayrıca haklarını biliyor ve talep ediyor.
Tüm bu faktörler,vatandaşın yabancılaşma duygusunu ülkesindeki sürgündeki ortalama vatandaşın ruhunda çok derinleştiriyorArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - MAHİR NAKİP İLE SÖYLEŞİ
2 - Hatıra : yabanı çiçek
3 - kuş , Avcı ve Şeyh