Arabic Turkish
 
2020-09-11   Arkadþýna gönder
1907 (632)


Medya ve Kadın


Dünya AVCI


Yıllar öncesi ve daha on beş yaşımdayken medya dünyasıyla tanıştım. Doksanlı yıllardan beri Erbil'de Türkmeneli radyosunda medyadaki hayatıma başlıyarak bu günümüze kadar çalışmalarımı sürdürmekteyim. Medya hayatını severek başta Türkmen medyası olmak üzere tüm medyaları takip etmeye kalkıştım. Tabi ki arayışımın ilk atepte medyamızda çalışan kadın faktörü olmuştur. bu husustaki merakımı gidermek için kadın medyacılarımızı takip etmek zorunda kalıdım.
Doğrusu geçmişimizn bu günümüzden daha iyi olduğunu fark ederek içimde bir hüzün oluştu. Sadece medya değil hatta kadın ses sanatçılarımızın o dönemlerde eser bırakmaları, bugün ise öyle bir kadın ses sanatçımızın görülmemesi içimdeki hüznü bir kez daha vurguladı.
Aslında toplumun yarısı kadından oluşmaktadır. Başka bir deyimle hayat kadınsız olmaz. Olmadığına göre de kadının her tarafta ve her alanda rolünün tecelli etmesi oldukça önem arz etmektedir. Toplumda kadın öğretmen, kadın mühendis, kadın doktor, kadın devlet memuru olduğu gibi, kadın sanatçı ve kadın medyacı da olması gerektir. Halkla iç içe olmanın en önemli vesilesi medya olduğu zamanda Türkmen medyası kadın ögesinden yoksun kalmış görünüyor. Sadece erkeğe mahsus olmayan bu sektörde bazan kadın oldukça önemli rol oynar. Bir aile programı veya bir mutfak programı ancak bir kadın sunucu ile hedef kitleye ulaşmayı sağlar ve amacına ulaşma oranını artırır. Kadın sunucu veya bir kadın yazarımız toplumdaki kadının çilesinden ve sıkıntısından en iyi haberdar olan kişi sayılabilir. Ona göre de etkisinin daha fazla olacağı bir gerçektir.
Bugün dünyada baş gösteren hadiseleri aktarmak için medyanın insanlara ulaşmasında gelişmiş ve farklı boyutlar alarak, kadının da dünya basınında ne kadar önemli bir mevkide olduğunu fark ediyoruz. Evrensel bu gelişmelerin içinde maalesef bizim Türkmen medyası bu önemli figürden yoksun kalmış durumdadır. Türkmen kadınına en fazla bu süreçte ihtiyaç duyulduğunu fark ederek, geçmekte olduğumuz kritik süreç içerisinde bu rolün daha da tecelli etmesi gerekmektedir. Bir anne, bir eş ve bir bacı olan kadın mutlaka sözünü iyice geçirebileceğine inanmak yerinde olur. Böylece sözü dinlenen kadın üzerinden toplumda istenilen değişimi de kolayca yapabiliriz ve temennileri gerçeğe çevirebiliriz. Hele hele medyadan bütük bir kitleye muhatap olarak sesini duyurursa kadın, toplumun çıkarına olumlu değişimleri yapabilir.
Medyaya olan bakış açımızı değişerek, medyanın çok önemli bir iletişim vesilesi ve halkla ilişkinin vurgulanmasında oldukça önemli bir araç olduğunu bilmeliyiz. Buna göre bir kadının medya sektöründe faaliyet göstermesinde hiç bir sakıncanın olmadığını tam tersine oldukça milli ve toplumsal bir görevi yerine getirdiğini anlamamızda oldukça fayda var diye düşünüyorum. Öğretmenlik, doktorluk, mühendislik hatta bazı ülkelerde pilotluk yapan bir kadın medyacılık alanında da kendini göstermelidir. Toplumun kapalı olmasından ve ya konuya olumsuz yaklaşmasında hiç bir mantık görmediğim için kadınlarımızı medya ve basın sektörünede bir an önce kendilerini göstermeye ve topluma hizmetlerini sunmaya çağırıyorum. Kadın toplumun yarısıdır, o yarı taraf olmadan hayatın tam olduğuna değil eksik kalacağına inanıyorum. Geçmişte kadın ses sanatçısı yetiştiren Türkmen toplumu, bugün de yetenekli medyacı kadınları da yetiştireceğine inanıyorum.
Tüm kadınlarımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Koltuk
2 - Bu Coğrafyada Kadın
3 - Biz Neyin Mücadelesini Veriyoruz?
4 - Kadınlar Tarih Yazar
5 - Eğitim Ağacımız