Arabic Turkish
 
2020-10-06   Arkadþýna gönder
10857 (968)


Davanın Geleceği Neye Bağlı? Tabii ki Bahçıvana Bağlı!


Çetin BAYATLI

Dört sene önce, nur içinde yatsın rahmetli hocam Murat Bozkurt, bir dersinde ağaç tohumlarının mahiyetleri ve o mahiyetleri ortaya çıkaran su ve güneş gibi dış koşulları ele almıştı. O gün hocam, çınar ağacıyla limon ağacını ele almış, çınar ağacı tohumundan limon beklemenin abesle iştigal olacağını söylemişti. Ancak, tohumlardan anlamak uzmanlık, hatta belki de bilgelik ister! Tarımla uğraşan bahçıvanının uzman olup olmaması da tohumların filizlenmesiyle belli olur.

Toplumca dava adamlarından beklentimiz, bilgelik ve davanın devamlılığı için uzun ömürlü çınarlar yetiştirmeleridir! Ortaya saçılan tohumları ayırt edip, çınarlar için gerekli koşulları sağlamalarıdır. Aksi takdirde, davanın başında limon ağaçları ya da hurma ağaçları olur! Davada, ağaçların her türlüsü olabilir ya da olmalıdır diye düşünülürse, bu durum davayı mevsimlik bir bahçe haline getirir. Mevsimi geçen, üstünden beklenilen verim alınan ağaçların kaçınılmaz olarak budandığı ve yok oldukları mevsimlik bir bahçe!

Yaşasın limon ağacı! Hurma ağacı çok yaşa!

Çınar ağaçlarının yetişmemesinden dolayı bahçıvanın uzmanlığı sorgulanmasın diye, farklı farklı bahçelerde filizlenen ağaçların, bahçıvanın belirlediği mevsimlerde ve ihtiyaç duyduğu ölçüde topraklarından koparılıp davanın merkez bahçesine taşınmalarına karar verilmişti.

Bu durumda, dayanıksız ağaçlar, bir süre sonra toprağa ve mevsime ayak uyduramayıp kurumaya yüz tutmuşlardı. Çünkü ne davanın bahçesinin toprağı verimliydi ne de mevsim koşulları elverişli. Dayanıklı ve uzun soluklu var olabilmek için çınar yetiştirmek gerekir! Davanın devamlılığını sağlayan iki anahtar kelime, Ehliyet (Capability) ve Şartlar/Koşullar (Conditions)’dır. Seçim ise bahçıvanın elinde… O yüzden davanın geleceği kime bağlı…Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TOPLUMSAL DEĞERLER VE DEMOKRATİK TUTUM!
2 - Modern Irak Tarihi
3 - Türkmeneli’nde Siyasal İslam Tehlikesi
4 - Türkmenlere Uygulanan Psikolojik Savaş
5 - Gül’ün Irak Politikası!