Arabic Turkish
 
2020-10-29   Arkadþýna gönder
10699 (869)


Bu Coğrafyada Kadın


Dünya AVCI

Belki de tüm dünyanın aynı anda söz ettiği zengin bir coğrafyada yaşamaktayız. Savaşlar, çekişmeler ve bir çok gelişmeler bu topraklarda yaşanırken, bölge insanının dikkatini bu gibi sıcak gelişmelere odaklamış olmuştur. Haliyle yaşananlar bizleri dünyadaki gelişmelere ayak uydurmaktan geri koymuş durumdadır.

Bazan at gözlüğüyle yürüyen bizler, teknelojinin zirvede olduğu bir dünyada hala gelenek ve göreneklere mahkum kalarak, bir çok konuya pek yaklaşım göstermemekteyiz. Aslında gelenek ve göreneklerimize olan saygımız sonsuzdur ama, bazı önemli gelişmelerin önüne geçmemesi şartıyla. Kadınlar açısından toplumun çok dar bakışı, bir çok kadın potensiyelinin önüne geçmiştir ve geçmektedir. Her dalde yaratıcı olabilen bir kadın sırf kadın olduğu için sevdiği alana yaklaşamaz ve böylece içindeki istek bastırılmış olur.

Oysa petrolün zifiri karanlığında, kara bir kedere sahip olan bu coğrafyanın ağır şartları altında kadınlar, yıllardır savaşların, akıtılan kanların ve gözyaşlarının hakim olduğu coğrafyada; artık birer savaşçı, korkusuz birer kahramandırlar. Erkeklerden kadınlara, kadınlardan çocuklara kadar herkesin bomba seslerine alıştığı bir coğrafyanın durumu kadınların da üstüne anne, kardeş ve eş olarak bir çok sorumluluk yüklemiştir. Şartların getirdiği baskılarla babalar meşgul olarak, Savaş coğrafyası içerisinde kadınının en temel görevi; çocuklarını korumak, önce onları doyurmak ve yeri geldiğinde çocuklarının önünde canlı bir kalkan olmaktı. Bu içten gelen bir annelik güdüsünden başka bir şey değildir.

Kadın ve erkek fiziyolojik ve psikolojik olarak birbirinden farklı olduğu bir gerçektir buna da inanıyoruz. Ona rağmen bir kadın evinde oturup dünyada en çok sevdiği varlıkları yani çocuklarını kaybetmekten, temiz bir eve sahip olamamak, akşama çocuklarına ve eşine yapacak yemek malzemesi bulamamaktan korkan ve endişe yaşayan bir insan olmasından ziyade hayatın her dalında yaratıcı olabilecek bir varlıktır aslında.

Geçmişten günümüze asırlardır devam eden savaşların, katı rejimlerin yüzünden bu topraklar içinde yaşamak oldukça zor olmuştur. en fazla zorluğu da kadının ikinci sınıf sosyal tabaka sayılması olmuştır. Bir kadın ise özgürce yaşama hakkına sahip olması ve birinci kuşak haklardan bile yararlanması oldukça elzemdir.

İster toplumda aldığı mevkilerde, isterse de siyasi alanlarda geldikleri seviyyede çok başarılı kadınların isimlerine rastlıyoruz diğer toplumlar içerisinde. Kimi iyi bir doktor kimi iyi bir mühendis kimi de iyi bir sosyolog hatta kimini de iyi bir pilot olarak görmekteyiz. Bizim toplumlarda böyle bir girişimin hoş karşılanmadığı yüzünden ne yazık ki kadınlarımız haklarından mahrum kalmışlardır. Bazı mesleklerin sadece erkeklere mahsus olduğunu gördüğümüz halde kadınların da aynı dalda böyle bir şansa sahip olmukları takdirde hiç şüphesiz erkekler kadsar başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Toplumun kadına karşı olduğu bakış açısından kaynaklanan engelleri, kadınların kolların kollarındaki demir zincirlerin kırılması için değişimin kaçınmaz olduğunu görüyoryuz. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan kadına hak ettiği yerlerin verilmesi olduğumuz süreç içerisinde oldukça önem arz ettiği pes belli olmuştur.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Koltuk
2 - Biz Neyin Mücadelesini Veriyoruz?
3 - Kadınlar Tarih Yazar
4 - Medya ve Kadın
5 - Eğitim Ağacımız