Arabic Turkish
 
2021-04-08   Arkadþýna gönder
3750 (858)


Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden: son gelişmeler ile ilgili BildiriTarih: 07.04.2021
Bildiri
02 / 2021
Son günlerde siyasi ve toplumsal alanda Irak Türkmenlerini yakından ilgilendiren bazı gelişmeler yaşandığı kamuoyunun malumudur. Biz, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, duygusal yaklaşımlara mahal vermeden suların durulmasını bekledik. 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Derneğimiz, Irak Türkmenleri arasında olduğu gibi anavatan Türkiye ve Türk dünyasında da müstesna bir yere sahiptir. Şunu belirtmek isteriz ki Dernek yönetimi olarak bu zamana kadar kimsenin vesayeti altında hiçbir iş yapılmamış ve hiçbir karar da alınmamıştır. Son gelişmeleri fırsat bilip pay peşinde olan/lar ve isimlerini bile açıklamaktan çekinen “kanaat önderi” kisvesi altında bildiriler yayınlayanların Türkmen toplumuna zarar vermekten öteye bir çabası olmadığı aşikârdır.
Öte yandan Derneğimizin görevlerinden biri de Türkmeneli’de cereyan eden olayları yakından takip ederek kamuoyuyla paylaşmaktır.
Irak Türkmen Cephesi bünyesinde, uzunca bir zamandır, canı pahasına Türkmen davasını savunan Sayın Erşat Salihi’nin ITC başkanlığından ayrılarak Türkmen davası için Irak Parlamentosundaki mücadeleye odaklanması gerektiği gerekçesiyle başkanlıktan el çektirildiği söylemleri bizi derinden üzmüştür.
Dünya tarihinin başlangıcından beridir her toplumda yönetimsel değişimlerin yaşandığı kritik süreçlerde kendine pay çıkarabilme ümidiyle hareket edenler olmuştur. Ne yazık ki bu talihsiz durumun bir örneği de hassas günlerden geçen Irak Türkmenleri camiasında yaşanmaktadır. Kendi çıkarlarını toplum çıkarının üstünde tutan bazı şahısların, özellikle sosyal medya üzerinden, taraflı, asılsız ve şahsi yorumlarını toplumun ortak şuurunun tezahürüymüşçesine kamuoyunu manipüle etmeye çalıştıklarını üzülerek gözlemlemekteyiz.
Dernek olarak biz, Türkmen toplumun geleceği ile ilgili afaki konuşma ve yorumları kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu gibi dönemlerde aklıselimin hâkim olması gerekliliğini ve dirayetli davranmadan yana olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Sayın Erşat Salihi’nin her mahfildeki cesaretinin Türkmen tarihinde parlak bir sayfa olmasının yanı sıra Türkmen toplumu yararına sergilediği dik duruş da hafızalarımızda yerini hep koruyacaktır. Türkmen tarihine parlak bir sayfa olarak geçecektir.
Sayın Erşat Salihi’nin liderliğini üstlendiği Türkmen davasında milli çizgiden taviz vermediğinden ve dava uğruna, geceli gündüzlü çalışmaya devam edeceğinden asla şüphemiz yoktur.
Bununla birlikte uzun yıllardır dava yolundaki çalışmalarına şahit olduğumuz Sayın Hasan Turan’ı, Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı görevini getirilmesinden ötürü tebrik ediyor ve yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz. Şimdi ise Sayın Turan’ı daha zor dönemler beklemektedir. Bunların da üstesinden geleceğinden eminiz.
Son olarak, 10 Ekim 2021’de gerçekleşecek Irak genel seçimlerinde her Türkmen’in üzerine düşen görev, seçime katılıp Türkmen adaylarını desteklemektir. Aksi takdirde Irak Parlamentosunda Türkmenler aleyhinde alınacak her kararda seçime katılmayanların payı olacaktır.
Bu zorlu süreçte Allah, Irak Türkmenlerinin yar ve yardımcısı olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
Arkadþýna gönder