Arabic Turkish
 
2021-05-23   Arkadþýna gönder
11022 (1371)


Kerkük Vakfı Araştırma YarışmasıBağımsız ve birleşik bir Irak’ta Türkmen varlığını pekiştirmek, Türkmenler ve Türkmen kültürü hakkında gelecek nesillere daha köklü, ilmî ve tarafsız yazılı eserler bırakmak, kalem erbabı insanları doğru, iz bırakıcı, ikna edici ve güzel yazmaya teşvik etmek, her zaman vakfımızın amacı olmuştur.
Bu maksatla faaliyetlerini İstanbul’da sürdürmekte olan Kerkük Vakfı, Türkçe ve Arapça olmak üzere ödüllü bir yarışma düzenlemiştir. Bu yarışmaya katılmanın şartları aşağıda sıralanmıştır:
1. Araştırma Irak Türkmenlerinin siyasî, edebî, sanatsal, tarihî veya sosyal konuları ile ilgili olacaktır.
2. Araştırma Türkçe, Arapça veya uluslararası başka bir dilde basılmış güvenilir kitap, ilmî makale veya rapor gibi kaynaklara dayandırılacaktır.
3. Yarışmaya katılacak olan çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
4. Yarışmayı kazanan, sunmuş olduğu araştırmasının telif haklarını Kerkük Vakfı İktisadî İşletmesine imzalayacağı bir taahhütname ile devretmiş sayılacaktır.
5. Yazılar herhangi bir etnik, mezhep, siyaset veya düşünce grubunu rencide etmeyecektir.
6. 50 sayfadan az olmamak kaydıyla araştırma A4 boyutunda ve 12 punto ile yazılacak, ekte sunulmuş olan taahhütname ile birlikte dijital olarak Kerkük Vakfı e-posta adresi olan: kerkukvakfi@kerkukvakfi.orq na gönderilecektir.
7. Her yarışmacı en fazla bir araştırma ile katılabilecektir.
8. Yazılar en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar Kerkük Vakfı’na ulaştırılması gerekmektedir.


Ödüller:
1. Türkçe dalında birinciliği kazanan araştırma yazısına 15.000 TL (Onbeşbin TL) para ödülü, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görülenlere de Vakıf Yönetim Kurulu’nun takdir ödülü ve plaketi verilecektir.
2. Arapça dalında birinciliği kazanan araştırma yazısına 1,500 USD (Binbeşyüz ABD Doları) para ödülü karşılığı, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görülenlere de Vakıf Yönetim Kurulu’nun takdir ödülü ve plaketi verilecektir.
Gönderilen araştırma yazıları Kerkük Vakfı tarafından oluşturulan tanınmış ve uzman jüri üyelerince değerlendirilecektir. Yazılar, yazarların adları gizlenerek jüri üyelerine gönderilecektir. Değerlendirme sonuçları her yılın Aralık ayında ilan edilecektir.
Kerkük vakfı, gerçeği arayan ve objektif olarak Irak Türkmen toplumunun ortak amaçlarına hizmet eden, Kerkük Vakfı’nın bakışı ve ilkeleri doğrultusunda çalışan bütün araştırmacıları bu yarışmaya katılmalarını beklemektedir.

Kerkük Vakfı Başkanı
19 Mayıs 2021
Arkadþýna gönder