Arabic Turkish
 
2021-06-14   Arkadþýna gönder
10933 (1333)


Kerkük Kalesi Bizi ToplarDr. Kürşat Çavuşoğlu

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Irak Türklerinin sembolü ve Ortadoğu’nun en eski kalesi olan, Kerkük’te Türkmen varlığı için tarihi bir belge niteliği taşıyan Kerkük Kalesi’nin, UNESCO dünya kültür mirası listesine aday gösterildiği açıklandı.
Kerkük kalesi Kentsel ve Tarihi Araştırmalar Derneği “Kerkük Kalesi Bizi Toplar” sloganıyla buluşma toplantısı düzenledi. Toplantıya ITC Genel Başkan Yardımcısı ve Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Teşkilat Dairesi Başkanı Mardin Gökkaya, TERT TV Genel Müdürü Türkeş Salihi ve çok sayıda akademisyen katıldı. Konuşmacı olarak katılan Dr. Ümit Tokmakçı Kerkük Kalesi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.

Kerkük Kalesi’nin ve diğer tarihi eserlerin Irak Türkleri için simge teşkil ettiği dile getirildi. Bu eserleri korumak ve tanıtmak da herkesin görevidir. Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve tanıtılması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve ortak çalışma vurgusu yapıldı.
Kerkük kalesi Kentsel ve Tarihi Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Zeynelabidin Ali Safar; “Kerkük Kalesi’nin, UNESCO dünya kültür mirası listesine aday gösterilmesi önemli bir gelişmedir. Kalede Irak Türklerine ait onlarca tarihi ev ve tarihi eser bulunuyor. Kaleyi gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Kerkük Kalesi sadece ülkemizin değil, beşeriyetin bir incisidir. Bu hem onurlu bir şey hem de bize sorumluluk yüklüyor.” dedi


“Kerkük’ün her noktasında Türk eserine rastlamak mümkün”

Kerkük, asırlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coğrafyada şekillenmiş Türk kültürünün merkezidir. Bir kentin aidiyeti ve kimliği, o şehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir. Bir millet için 'tarihi eser' sahibi olmak, her şeyden evvel bir 'tarihe' sahip olmayı gerektirir.
Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakışlı Minare ve Camisi, Kerkük Redif Kışlası, Kapalı Çarşı (Kayseri), Kilciler Pazarı, Altunköprü, Kırdar Hanı ve Çarşısı, Kerkük Kale Hanı, Mecidiye Sarayı, Sultan Sakı Yatırı, Dakuk Ulu Cami Minaresi, 16 gözlü Taşköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasında rastlamak mümkün. Kerkük’te yaşayan Türkmenlerin dışındaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardır?

Şehrin temellerini oluşturan bu eserler Türkler’ in Kerkük’te ne denli etkiler bıraktığını gözler önüne seren örneklerden yalnızca biridir. Mimari eserlerin yanında edebi eserler ve sanatçılara da bakacak olursak, Kerkük’ün aydın kesimini Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bir grubun oluşturduğu görülür. Yani Kerkük özüyle de sözüyle de Türk ilidir. Tüm bunların yanında şehirdeki mahalle ve bölge isimlerinin de tamamının Türkçe olduğunu belirtmek gerekir. Kerkük Türküleri tüm dünyada hangi dille icra ediliyor? Türkçe.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Kürşat Çavuşoğlu
Arkadþýna gönder