Arabic Turkish
 
2007-05-13   Arkadþýna gönder
5077 (1953)


Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-


Cengiz Bayraktar

ITC Ankara Temsilcisi Ahmet Muratlı sahnedeydi. Muratlı’nın az önceki resmi hali yok gibiydi, kravatsız, siyah yelekli, siyah pantolonlu, Türkmen toplumunun geleneksel milli giysisinin baş kısmını süsleyen camadanı[1] omuzlarından (daha çok Filistin Örgüt liderlerinde gördüğümüz şekliyle) sarkıyordu.. Muratlı, heyecansız, sahne hitabetine alışık bir edayla “Aziz ve yüce Türk milleti, Kars’tan Edirne’ye kadar, Samsun’dan Antalya’ya kadar, Türkmeneli yöresinden bütün dünyaya yayılmış Türkmenlerin ileri gelenlerine hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz.”

Muratlı yaklaşık iki saat süren uzun uzadıya bir konuşma yaptı, konu başlıklarının, göndermelerinin özeti şöyleydi:

“Bizler Irak Türkleriyiz, ama doğudaki insanımla hiçbir farkımız yok. 1918’den sonra Irak’ta kaldık. Dilimiz, dinimiz, örf ve adetlerimiz birdir. Irak Türkleri tamamıyla Anadolu’nun bir uzantısıdır. Bütün mezalimlere rağmen hiçbir zaman dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi terk etmedik, hoşgörüm sayesinde ana rahmimi herkese açtım. Ancak 85 sene zarfında Irak’ta en fazla mezalim gören topluluk ben oldum.
Irak Türkmen Cephesi olarak Irak’ın birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Dünyadan, bu meydandan, Irak Türkmen Cephesi’nin Irak’ın birliği için ne kadar çaba harcadığını görsün herkes, dinlesin. Hiç kimseye husumet beslemedik, beslememekteyiz. Yalnız bazı gruplarla ciddi ihtilaflarımız var. Irak’ın kilit noktası Kerkük’tür. Kerkük’e bugün birileri oradaki petrol yüzünden el koymak istiyor, bazı gruplara, özellikle kuzey yönetimine buradan seslenmek istiyorum, diyorum ki, siz sittin sene bekleseniz biz Irak’ın kuzeyine o adı vermeyeceğiz.
Irak parçalanmak isteniyor, Bağdat’ta bugün bir kardeş kavgası var bir mezhep kavgası var, bu mezhep kavgası söndürülmelidir. Bu yabancılar bu topraklardan gidecek biz bize kalacağız.
Liderim her mahfilde gelin kardeş olalım dedi, gelin beraber bu coğrafyayı ilan edelim. Türkmen’in bir özelliğini burada ifade etmek istiyorum Saddam yönetimi altında 35 sene inim inim inledi. Liderleri idam edildi, yalnız kaldık o coğrafyada ama şehitlerimi toprağa verdim, bağrıma taş bastım, Irak’ın birliği bütünlüğü bozulmasın dedim.
Saddam’la işbirliği yapıp Kürt Kardeşime Irak’ta dokunmadım, bu kardeşlik bozulmasın dedim zulmün sonu yoktur işte bakın o celladın sonu ne oldu!.

Kerkük 9 Nisan 2003 tarihinde peşmerge işgali altına girdi. Bana 35 sene zulmeden
kardeşlerime o dönemde, peşmergeyle işbirliği yapıp hiç kimseye dokunmadım!.

Buradan şunu tekrarlamak istiyorum; Bağdat Bağdat duy sesimizi işte bu Türkmen’in ayak sesleridir. Bunu kuzey yönetimi de iyi görmeli, Kerkük’te Telafer’de yaptığı mezalim, bugün 35 sene Saddam yönetiminin yaptığından daha fazladır. Telafer’de 2500 şehit verdim, 2500 insanımızı toprağa verdim binlerce insanım o coğrafyadan göçe zorlandı. Bu zülüm bize neye reva görülüyor, Türk olduğum için mi?

Türkiye’nin bütün ve değerli güzide siyasi partileri, bir çok güzide sivil toplum örgütleri, bugün burada, bu mitingin bir diğer anlamı da var, bu görüntü Türk milletinin devletiyle bir olduğunun görüntüsüdür, bu dış politikasında kararlığını ifade ediyor, onun için biz diyoruz ki, Kerkük’e özel statü verin, özel statü istiyoruz. Biz Irak halkıyız, Irak’lıyız ama bizim kimliğimiz var, bizler Türkmen’iz, o coğrafyada çok medeniyetler kurdum. Bölünmesin, kardeşlik bozulmasın, Ortadoğu’ya barış huzur gelsin.
1924, 36, 46 katliamları ve 14 Temmuz 1959 katliamını da yaşadım orada liderlerim asıldı, Türkmenlerin en yiğit şahsiyetleri üç gün üç gece hunharca öldürüldü, katledildi.
16 Ocak 1980’de Türkmen liderleri Saddam tarafından yargısız, sorgusuz idam edildi, şehit verildi, bağrıma taş bastım. O şehitlere buradan, sizin önünüzde eğiliyorum, Allah rahmet eylesin. O dava özellikle Türkmen lideri olan Necdet Koçak’ın eseridir, bu topluluk onun eseridir, hepimiz onun yolunda mücadele vereceğiz. Ortadoğu’ya fitne, fesat kardeşlik bozulmaması için bütün şehitlerim bağrıma bastım, toprağa verdim, ama vatan sağ olsun dedim bu kardeşlik bozulmasın dedim.

Bana hürriyet, demokrasi, adalet getireceklerdi ancak bakınız Irak’ta sadece kan ve göz yaşı var. Irak’ta 700 bin insan bu dört senede canını verdi, bir buçuk milyon insanım, Irak halkı, sakat kaldı, iki milyon insan ülkesini terk etmek mecburiyetinde kaldı, göç durumunda komşu ülkelere sığınmış yerini yurdunu terk etmiş Türkmenler de dağıldı her biri inim inim inliyor, ancak bunun sebebi Irak’ın kuzey yönetimidir.
Kuzey yönetimi Ortadoğu’da artık kilit bir problem olmaya başladı. Kuzey yönetimine bir şeyler dememiz gerekiyor.
Irak’a birileri demokrasi getirecekse önce Irak’ın kuzeyine demokrasi gelmesi lazım. Kürt kardeşlerim Kuzey, Irak yönetimi tarafından hapishanelere doldurulmuş. Oraya aldıkları yardımlar, Kürt halkına götürülmüyor ve Kuzeyin, inanın bütün hapishaneleri Kürt kardeşlerimle dolmuş Arap kardeşlerim ve Türkmenlerle dolmuş o yönetime bir dur dememiz lazım.
Irak’ın komşuları bu fitneye dur demeliler. Türkiye’den o bölgede, Irak olarak ondan istediğimiz yardımlar var. Ancak sadece Türkiye değil, biz İran’ında, Suudi Arabistan’ında ve Irak’ın diğer komşularından Irak halkının bu dar boğazında, bu geçirdiğimiz zor günlerimizde Irak halkına yardım etmelerini istiyoruz. Nerede yardım edecekler, bugün Bağdat’taki yangını en kısa sürede söndürmeliler sonlandırmalılar, bu kardeş kavgası dursun, bu mezhep kavgası dursun.
Aziz ve yüce Türk milleti, kavim kardeş, “Can içre canan bilmişem seni” bugün beni Tandoğan meydanında yalnız bırakmadın, şükranlarımı sunuyorum liderim adına, Türkmenler adına, yüce Türk milleti adına, kendi devletine, kendi siyasi iradene, dış politikada milletinle, devletinin birliğini ifade ettin burada, yüce Türk milleti, devletinle, milletinle dış politikada yanımda oldun birliğini beraberliğini gösterdin hepinize şükranlarımı sunuyorum. hepinize teşekkür ediyorum.

Amerika kıtasından, Avrupa kıtasından, dünyanın her yerinden dün 40’ın üstünde sivil toplum örgütüm Türkmenleri temsil eden Başkanları Ankara’da bir deklarasyon yayınladı, bunu Türkiye iyi duysun, Türkiye iyi duysun. Bize bölük pörçük diyenler utansın, Türkmenler azınlıktır diyenler utansın. O deklarasyonda bütün o sivil toplum örgütü başkanları, dün tarihi bir belgeye imza attılar, Türkmen’in birliği, beraberliği ve Irak Türkmen Cephesi’nin sonuna kadar alacağı kararların arkasında olduğunu belgelediler, imzaladılar. Biz biriz, biz bir bütünüz. Ve biz Türk milletiyiz hepsi Irak Türkmen Cephesi’nin arkasındadır.
İkinci ve önemli bir belgeye daha imza attılar, beni Irak’ta duyan ve şuanda televizyonu başında, Türkmeneli televizyonu başında beni izleyen aziz Türkmenler bir şeye daha imza attılar Liderim olan Dr. Sadettin Ergeç’i de Türkmen Lideri olarak ilan ettiler. Türkmen’in, Türkmen’in lideri yok diyenler, bizi bölük pörçük gösterenlere işte Irak Türkmen Cephesi, işte lideri.
Irak’ın bölünmemesi için, Irak’ın bütünlüğü, millet bütünlüğü için Kerkük’e özel statü verilmesi için ve sözde uyduruk bir planla Irak’ta Kerkük referandumunun iptali için bütün yetkileri liderimize verdik, üç konuda da Türkmenler hemfikirdir.

Türk milleti, Irak Türkmenleri sizin bir parçanızdır, tarih boyunca da bütün cephelerde beraber savaştık Çanakkale’de beraber orayı savunduk Çanakkale’de şehitlerim var bütün cephelerde Türkmenler görev almıştır. Lozan ruhundan bahsetmek istiyorum, Lozan ruhu neydi bizi Irak’a bıraktıktan sonra, orada diğer kardeşlerimle beraber huzur içinde dengelerin korunması şartıyla Irak’a bırakıldım, başkalarına peşkeş çekilmemek için o coğrafyada Irak’ın kuzeyinde dengelerin bozulmaması için uğraş verdi kim verdi Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ancak Lozan ruhu bugün bozulmuştur. Lozan ruhu Türkmenlerin aleyhine döndü, 85 sene bu millet ihmal edildi, şehitler verdi bugün Ortadoğu’da kuzey yönetimi bir çıban başı gibi problem olmaya başladı. Gelin bu kardeşlerinize desteğinizi verin, gelin bu kardeşlerinize sahip çıkın ki Ortadoğu’ya barış huzur gelsin.

Ülkeme terörist grupları getirdi Türkmeneli’ne yerleştirmek istedi . Aziz Türk milleti size kurşun sıkan, Mehmetçiğime kurşun sıkan Türkmenlere kurşun sıktığını çok iyi bilmelidir. Onlara iyi gözle bakacağımızı kimse düşünmesin, terörist grupları benim ülkemden gitmelidir. Kardeşime kurşun sıkan bana sıkmış gibidir. Bizim orada siyaset yaptığımız Irak’ın toprakları üzerinde komşularına ziyan verecek, terörist eylemlerde olacak bütün grupların Irak’ı terk etmelerini istiyoruz. Irak’lıların görevleri de budur bunu bir an önce yapmalılar.
Irak’a barış gelsin huzur gelsin Irak’ın kuzeyinde kardeşlik bozulmasın barış içinde huzur içinde yaşayalım hepinize saygılarımı sunuyorum hürmetlerimi sunuyorum hepinizin önünde eğiliyorum sağ olun, sağ olun, elbette Kerkük Türk’tür Türk kalacak, hepimiz Türkmen’iz, hepimiz Türk’üz.”

Muratlı’nin konuşması, tıpkı Küzeci’nin bu mitingde okumuş olduğu aşağıdaki mısralar gibiydi.

Hadi kuşan Kerkük sıyır kılıncı
Geliyorum işte yoldayım yolda. .
Kurutmam terini, alamam dinci
Geliyorum işte yoldayım yolda. .

İşkence, yorgunluk! yoktur artık yok
Bir elimde kalkan! bir elimde ok!
Boş lafa karnım toktur artık tok
Geliyorum işte yoldayım yolda.

Geliyorum yüküm belimde ağır
Ağır dedimse ağırdan ağır
Saçlarım dökülmüş kulağım sağır
Geliyorum işte yoldayım yolda

Bir elimde barış! bir elimde bayrak!
Çok yakındır bana en derin uzak
Engeller aşıldı aşıldı tuzak
Geliyorum işte yoldayım yolda

Hadi dinlet bana bir derin hoyrat
İzzettin Nimet’e bestesi bayat
Altımda bir kırat yedekte bir at
Geliyorum işte yoldayım yolda

Yoruma, açılıma gerek yok, nasıl algılıyorsak öyledir.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Kerküklü büyük şair Kabil
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
26 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
27 - Türkmeneli Bayrağı
28 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
29 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>