Arabic Turkish
 
2007-05-21   Arkadþýna gönder
6883 (2716)


KERKÜK ŞAİRLERİ


Ümit KÖPRÜLÜ

Birinci Cilt
Yazar ve gazeteci arkadaşımız Şemsettin Küzecioğlu’nun hazırlamakta olduğu, Kerkük’ün bir Türkmen kenti olduğunun önemli göstergesi olan, ( Kerkük Şairleri ) adlı kitabı takdire şayan bir eserdir. Elimizde bulunmakta olan, muazzam bu verimin ilk cilti geçen yıl 2006’da Türkiye’nin Başkenti Ankara’da yayınlanmıştı. İkinci ciltin yayınlanması da önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Bir de üçüncü cilti pilnlanmış.

Küzecioğlu Kerkük Şaieleri adlı kitabının 624 sayfalı ikinci bölümne abc harıfları sırasıyla, Türkmen Şiirinin rengarenk türlerinde yaratıcılık sağlayan 70 şairi sığdırmaktadır. Horyattan dörtlüğe, Gazelden halk şiirine Divan şiirinden göfte sözlerine ve serbest şiirden çağdaş şiire her alanda kalem oynatan Kerkük şairleri kitabının birinci cildin önsözünde Türkiye Kamu.sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız’ın aşağıdaki sözleri yeralmaktadır:

-Tarihimizin bir olduğu gibi geleceğimizin de bir olduğu Irak’ta yaşayan Türk kardeşlerimizin öz kültürünü yansıtan, değerli şairlerin eserlerini derleyerek hem Türk dünyasına bir eser kazandırmış olacak hem de çağdaş Irak Türk edebiyatı antolojisi hazırlanarak bölgenin coğrafi ve politik yapısı gereği kaybolma riski ile karşı karşıya kalan yazılı edebiyatını ölümsüzleştirmiş olacak.

Küzecioğlu eserinde konu edindiği şairlerin özgeçmişleri, şiirsel yaşam ve yaratıcılıkları, Diğer deneme ve çalışmalrı ve yayınlanan eserleri hakkında iğneden ipliğe ele almayı başarmıştır. Kendisinden önce bu gibi denemelerde bulunan Türkmen ağabeyleri Ata Terzibaşı, Abdullatif Benderoğlu, Suphi Saatçı, Fazıl Mehydi Bayat ve Kasım Sarıkahya’ların denemelerini örnek alarak bir hayli yararlanmıştır ve bu yararlanma sonucu da Türk Dünyası kütüphanesini Türkmen şairleriyle ilgili zenginleştiren bir eseri meyana koymuştur. Kedisini bu başarısından dolayı kutlamak vazife olmuştur.

Küzecioğlu kitabının birinci bölümüne aldığı çağdaş şiirimizin öncülerinden Abdullatif Benderoğlu Irak ve Türkiye’den ziyade bir çok Türk ve Arap ülkelerinde de tanınmakatadır. Türkçe ve Arapça dillerinde yazdığı şiirleri yanın da Benderoğlu’nun öykücülüğü ve romacılığı da vardır. Şimdiye kadar basılmış şiir eserlerinin sayısı onu aşmaktadır. onlardan Güneş Şarkısı Bağdat 1969, Yurt Toprağı Ankara 1971, Doğu İnsanları Bağdat 1975, Güverginlerin Ezgisi Ankara 1975, Karanfil Bakü 1977, Çığlık ve Yara Bağdat 1999, Yanardağlardan püsküren yıldızlar Bağdat 1982, Gecenin Göksünde Çırpınır Yıldırımlar Bağdat 1986, 42 Günün Şiirleri Bağdat 1992, Yolun Sonuna dek Bakü 2002, Gecenin Kanayan Yarası Kerkük 2003.

İçimdeki hasretin
içinde yaşar KERKÜK
Analar ninesiyle
Uyanır yatar KERKÜK
Gürgür Baba ağlasa
Silkinip kaçar KERKÜK
Tarihin açılmayan
Gizini açar KERKÜK
Yıldırımı dünyaya
Alevle çakar KERKÜK

Benderoğlu Türkmen çağdaş şiirinin inkaredilmez parlak ismidir. Yazığı şiirlerinde gerçekçi sadık içli bir şair olarak yaşar o yüzden de şiir ürünleri gayet etkilidir çünkü Benderoğlu şiirlerini benimsediği birer öz parçası gibi sanar ve o yüzden de onları başkalarına da benimsetmeye ve sevdirmeye uğraşır.
Kuşkusuz ki Benderoğlu’nun şairliği yanında birde araştırmacı ve yazarlığı da herkesce belli ve malumdur. Irak Türkmen edebiyatı yolunda bir adım Bağdat 1962, Türkmen Şairi Fuzuli Bayatlı Bağdat 1971, Irak Türkmen Dili Bağdat 1977, Azerbaycan Şiiri Bakü 1987, Atasözlerimiz Bağdat 1988, Irak Türkmen edebiyatına bir bakış Bağdat 1989 yıllarında yayınlanan önemli eserleri Türkmen dili, edebiyatı, kültürü ve tarihini yansıtan takdire şayan kaynaklarının bir bölümüdür.

Anadilini sevmek
Ana kucağını sevmektir
Yaşamın ilk günlerinde
Anadilini sevmek
Yeniden yaşamaktır
Yaşamın son günlerinde

Benderoğlu yanısıra Küzecioğlu çağdaş şiirimizin öncülerinden şairler Saalah Nevres ve Nesrin Erbil’i de birinci ciltine almayı unutmamış. Büyük şair Nevres’te yaratıcı şairliği yanında öykü ve sahne oyunu yazarlığıyla da ön kazanmıştır. Aynada Zaman Kerkük 1972, Uzaktan Geliyorum Bağdat 1980, Pencere Bağdat 1989’da yayınlanan şiir eserlerine birde 1987 yılında Bağdat’ta yayınladığı Üç Yerli Piyes’ini eklemişti. Muçala ve Yarasa öncü şairin yazmış olduğ ön kazanan iki sahne oyununnun adlardırdır.

Yuvam hangi dalda hangi budakta
Aşkım hangi hangi gönül hangi kucakta
Ben o ben değilim o ben şu anda
KERKÜK’te çırpınır kurna bucakta

Nesrin Erbil çağdaş şiirimizin kıvançla söyliyebileceğimiz öncü bir ismidir. Gerçek aşk, ayrılık, üzüntü, sevgiliye hasretin yetiştirdiği ve olanaksızlıklara haykıran bir sesidir. O bir Türkmencesine tüm zincirleri kıran engelleri aşan sevgiyle sevgiye ve sevgiliye koşan kendi başuna bir yaratıcılıktır. Şiirleri Erbil kokar yumuşak saçının tellerini Altınköprü suyuyla yıkamayı diler, yüreği ise Gürgür Baba’dır Türkmen için yanar. Nesrin Erbil’in yayınlanmış kitapları ise, Deniz Rüyası Ankara 1969, İki Şehir İstanbul 1998 ve Geleceğim Erbil 2004.

Varsın yol vermesin dağlar, sınırlar
Sana giden yolları ateşler ayırsa
Sel sel uzansa uçurumlar
Ormanlar yeşil yeşil çevremi bağlasa
Hışım hışım
Dağınık saçlarıma dolaşsa rüzgar
Yaban kuşlar etrafımı kuşatsa
Katar katar
El ele verse yıldızlar
Bulutlar şimşek şimsek ayırsa
Yılmayacağım
Ve bir gün
Gözlerinde unuttuğum gözlerimi
Almaya geleceğim

Kitabta işaret etmeden geçmesi mümkin olmayan diğer isimi Türkmen divan edebyatinin dev şairi rahmetli Mehmed Sadık’tır. O yurtseverliği ve Türklüğü yüzüden açlık ve sefaletle direnen bir şairdir. Onun şirleri belagat, Gençliğe hitap ve nasihat, zulüm ve haksızlığa haykırış, özveri ve mücadele doludur. Yazmış olduğu şiir ve gazelleri bir çok ses sanatçıları tarafından okunmuştur. Düşüncelerim Kerkük 1956, Coşkun Duyguları Kerkük 1964 ve Mehmet Sadık’tan Seçmeler İstanbul 1991 yılında basılan eserleridir.

Birinci cildin diğer önemli simaları ise, Tuzhurmatu’nun dev şairi rahmetli Hasan Görem, büyük ustad şair Ali Marufoğlu, büyük şair, ressam ve hattat Mehmet İzzet Hattat, Telafer’in öncü şairi Felekoğlu’larıdır. Anadan doğma görme özürlüsü Hasan Görem, yazdığı milli duygu dolu şiirlerini yalnızca Türkmen Kardeşlik Dergisiyle Yurt Gazetesinde yayınlamada başarılı olmuştu. O şiirleri bir kitap halinde yayınlamamışsada yazdığı şiirleri büyük anlam ve içerikliği yüzünden şiir sever çokları tarafından ezberlenmiştir.

Solsun da bütün güller, ezilsin de çiçekler
Solmaz emelim hâlâ gönül bir günü bekler.

Geçmiş gecemiz işte şafak bizce yakındır
Doğdu ise güneş cümle kederler geçecekler.

Horyat ve şiirleri Türkmen gençlerinin gölünü fetheden Ali Marufoğlu onların yanısıra eleştiri araştırma, inceleme, öykü ve düzyazılarıyla da ön kzanmıştı. Eserlerinden: Olaylar Konuşuyor, Gönül Postası, Halk Hikayeleri, Adsız Yiğitler, Deremet Bağdat 1989 ve başkaları.

Gözüme çar
Axtarram gözüme çar
Gétmem namard qapsına
Bilsen kör gözüm açar

Mehmet İzzet Hattat, Hece ölçüsünde Milli ve dini şiir ve manileri yanısıra en çok yazdığı içli içli horyatlarıyla ön kazanmıştır. Milli mucadelesi sonucu bir kaçkes Arap Baas Rejimi’nce tutuklanarak cezaevine konulan Hattat, yazdıklarını bir kitap halinde yayınlamayı becerememişti. Ancak onun yazdığı hatlarıyla ilgili bir hat eseri 1989 yılında Irak Türkmen Kardeşlik Kulübü tarafından yayınlanmıştır.

Iraklıyız Kerkük şehri ilimiz
Müslümanız Türkmence’dir dilimiz
Başkasına vermeyiz biz bu yurdu
Coşar altın bulağımız yurdumuz

Felekoğlu Divan şiirimizin önemli simalarından bir simadır. Aruz ve hece ölçülerinde ön kazanan, örek sayılan bir başarıdır. Daha 13 yaşındayken tutulduğu aşkın şairliğinde büyük payı ve etkisi olmuştu. Gerçekçilik şairi Felekoğlu’nun şiirlerinden Telafer kentinde bir çok şairler etkilenerek şiir yazmaya başlamışlardır.

Açıl dilim açıl dilim
okumlara saçıl dilim
Yurda düşman olanlara
Ateş olup saçıl dilim

Küzecioğlu’nun Kerkük Şairleri kitabının birinci cildinde yeni koşaktan da Türkmen şiirin çeitli tarz ve ölçülerinde kalem oynatan bir orduya rastlanmakta: Nusret Merdan, Remzi Çavuş, Mehmet Ömer Kazancı, Sadun Köprülü, Seyfeddin Biravcı, Faruk Köprülü, Kahtan Hürmüzlü, Sabır Demirci, Hani Sahip Tuzlu, Mustafa Ziya, Kemal Bayatlı, Hasan Kevser, Kadriye Ziya, Münevver Molla Hassun, Şemsettin Türkmenoğlu, Fevzi Ekrem Terzioğlu ve saire.

Sabrımla zalimin devrin devirdim
Türkmen’im söyledim şehitler verdim
KABE’m diye sana yüzüm çevirdim
Onun için ağdır yüzüm KERKÜK’üm

Küzecioğlu kardeşimizi büyük başarısından dolayı kutlarken, basım yanlışlıklarını gidermek için kitabının gekecek ciltlerini daha da dikkatla gözden geçirmesini dileriz.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Ben Bir Oğuz Türkmenim
2 - İsmail Serttürkmen ve “Ant olsun mavi asmanım sana”
3 - Mezopotamya Özerk Bölgesi
4 - 2017 İl Mecisleri Seçimleri İçin Ne Kadar Hazırız
5 - 2003 Yılı Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi
6 - El Turkmaniyye TV. Muhabiri Başika’daki Türk Gücü Varlığından Rahatsızmış
7 - Liderlik Sana Yakışır Erşet
8 - Uyuyan Dayış Hücreleri
9 - Ölümünün 25. anısında ... Mehmet İzzet Hattat’tan Baas celladlarına direnme dersi
10 - Ölümünün ikinci anısında Türk Dünyasının ölümsüz kaybı Sadun Köprülü
11 - Kerkük Katliamı'nın 57. anısı ve düşündürdükleri
12 - Ah Temmuz ne kadar da uğursuzsun Türkmen'e
13 - Erşet Salihi ile Mesut Barzani’nin buluşması
14 - Cennet annelerin ayağı altındadır
15 - Körfez savaşı sonrası Irak ve Altunköprü katliamı
16 - Türkmen Davası Perişanlar kıralı Nihat Akkoyunlu’sunu kaybetti
17 - Altunköprü Destanı
18 - Daha kaç Fatma, Masume’ler kurban vereceğiz
19 - Türkiye’yi terör bitiremez
20 - Beşir, Tazehurmatu ve IŞİD Belası
21 - Bağdat 20 yıldır aynı tas aynı hamam
22 - Aşkımsın Kerkük sevdamsın Kerkük
23 - Kerküksüz elden ele düşmüşem
24 - Hür, bağımsız ve güçlü bir Türkmen İradesi için İstanbul Çalıştayı başlıyor
25 - Türkmeneli İzlenimleri (11) Erbil Çağdaşlığın zirvesinde
26 - Türkmeneli İzlenimleri (10) Türkmen Medyası
27 - Irak’ta Mezhepçiliğin tek garantisi Türkmenlerdir
28 - Beşir Köyü Destanı
29 - Türkmeneli İzlenimleri (8)
30 - Yurt dışındaki Türkmen aydınları İstanbul Forumunda buluşuyor
>>Sonraki >>