Arabic Turkish
 
2007-09-29   Arkadþýna gönder
9365 (3099)


MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA ŞEHİT RÜŞTÜ REŞAT MUHTAR OĞLU


SADUN KÖPRÜLÜ

Büyük Türk milleti vatan, millet, bayrak sevgisiyle coşarak, her zaman bu uğurda, milli davasına milli Türkçülük uğrunda, mücadele ederek, çekinmeden canını, kanını seve, seve vermiştir, bizler Irak Türkleri, efendi, tarihi yüce, kahramanlık, şanlarla dolu Türk milletinden, bir parça olarak, Türkçülük için, Kerkük, Türkiye, için, Çanakkale’de şehitler veren bir millet olarak, hiçbir zaman, bu iç duygumuzdan, sevgimizden, Türklük için, davamızdan ayrılmadık, şehitler verdik, kan döktük, hapishanelere atıldık, ama milli kimlik, Türk dilimizden, ata baba topraklarımızdan, taviz vermedik, başkalarına satılmadık, mutlu, güzel yaşamak için, hiçbir güce boyun eğmedik, ölürüz asla bu yolumuzdan dönmeyiz.
Parlak tarihimiz boyunca, millet, toprak, Türklük için, kanlarla mücadeleyi sürdüren milletimiz, Milli dava yolunda, yüzlerce şehitler vererek, bugün bir çok hakları elde etmiştir, bu uğurda kahramanlar, yiğitler, çok atılganlar yetirmiştir. bunlardan Dr: Necdet Kucak, Emeli Yarbay Abdullah Abdurrahman, Adıl Şerif, Dr: Rıza Demirci, Mehmet Korkmaz, Rüştü Reşat Muhtar, pilotçu Aydın Mustafa, Yaşar Mehdi, Mehmet Reşit Tuzlu, Mustafa Telaferli, Melik Hüseyin, Hüseyin Ali Demirci, Mustafa Kemal, Ahmet Enver Köprülü ve yüzlerce Kerküklü, Erbilli, Telaferli, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Kifirli, Yengice, Amirli, Dakuk, Altun Köprülü şehitler verdik, bu yüce millet 80 yıllarından, bugüne kadar, 35 yıl Diktatör Saddam rejimi döneminde, Amerika tarafından işgal edilen demokrasi diye bugünde, bu katliamlar, soykırımlar sürmektedir, bomba olaylarında, saldırılarda, yakma yandırma, patlatma, kaçırma olaylarında, Saddamın kopyaları olan Barzani, Talabani, ve öteki gruplar, Amerika desteği, yardımı ile, Irak Türklerini şehit etmektedirler. Yine Kerkük için , Türkmeneli, topraklarımız için, Türk dünyasına , Türkiye için, milli mücadeleyi sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak, Türk şehitleri ölmediler ölmeyecekler, yaşayacaklar.
Milli Mücadele yolunda, şehit olan ölmeyen, Rüştü Reşat Muhtar milli davamızın yolunda, sönmeyen her yönümüzü aydınlatan, bir ışıktır. uzun yıllar kendisini bu davaya adayarak, çok sayıda gençleri yetirerek, bilgilendirerek, öğütlendirerek milli,Türklük sevgisini, tüm Türkmen bölgelerinde, yaydı, anlattı, milli bayrağımız dalgalandırdı. Şehidimiz uzun yıllar Türkmen gençleri tarafından Türkmen öğrenci birliği başkanı seçilmiştir.
Şehit Rüştü Muhtar oğlu, 1950 tarihinde Kerkük Musalla mahallesinde göz açarak, Babası tanınan milliyetçilerden olarak, tüm çocuklarını bu yolda büyüttü, yetiştirdi. millet için adadı, tanınan mahalle muhtarı olan Rahmetli Reşat, oğullarının tutuklarına milli duygusuyla, aldırı vermeden, sabır ederek, vefat etti, Şehit Rüştü ile birlikte, milliyetçi bir evden, Erşat Reşat Muhtar, Saçıda Reşat Muhtar, ve Haşim Reşat Muhtar tutuklanmıştır. Saddam rejimi bu aileyi yok etmeye çalışarak, türlü işkencelerle, Şehit Rüştü Muhtar oğlunu idam ederek, milli mücadeleyi yiğit kardeşleri sürdürmektedirler.
Rüştü Reşat ilk, orta okulların Kerkük Türk şehrinde bitirdi, Öğretmenler Enstitüsünden Erbil Türk şehrinden mezun olarak, hasa su okulunda öğretmen olmuştur.
Şehit Rüştü Reşat ile, 1970 yıllarında tanınmıştım, çünkü bende Kerkük Musalla mahallesinde anneden olmuştum, kendisiyle evimizde, evlerinde sürekli günlük görüşürdük, bazan Berber Allah verdi özgün dükkanında görüşmeler olurdu, çoğunluk geziye çıkarak, kendisiyle önde gelen arkadaşlarla tanışarak, milliyetçi arkadaşlar Türklük, ve milliyetçili ile ilgilei seminer, dersler alırdık. Şehidimiz yiğit, atılgan, korku bilmeyen, çalışkan idi, ikimizde birlikte milli şiirler yazarak, yazmış olduğu şiirleri ve yazılarını okurdu bilgi verirdi aydınlatırdı..
Şehit Rüştü Reşat, 1979 tarihinde Saddam rejimin Irak servisi tarafından, Irak Muhaberatı tarafından tutuklanarak, her türlü işkenceye karşı, dayanıp durdu. yiğitliğini Saddam rejimine karşı bildirdi, 09- 07- 1980 tarihinde milli dava Türkçülük yolunda idam edildi.
Şehit Rüştü Reşat Muhtar oğlu, birkaç aydan sonra Saddam rejimi baskısını, işkencesini sürdürerek, Irak Türklerine yönelik tutuklamalar başlatıldı. o sırada benimle, kardeşim Ümit tutuklandı. ben Türkiye, Türklükten dolayı, önce idam sonrada hayat boyu cezalandım, kardeşim Ümit ise 6 yıl hüküm oldu, Hapis olduktan sonra, ailece tanıdığım Muhtar ailesi hepsi birden mücadeleci, milliyetçi bir aile hapishanede, 10 yıl milliyetçilik,Türkçülük ile hüküm olan, Erşat Muhtar oğlu, sonradan Haşim Muhtar oğlu ile karşılaştım, gizli dolma yufka altında saklanan Türkçe dava milli kitap, dergi, gazeteler sürekli annem, Teyzem, kardeşlerim, babam tarafından içeriye sokularak, onları uygun durumda okumaktaydık.
Şehit Rüştü Muhat ile, önemli bu hatırayı yazmadan geçmiyorum, onunla 1970 yıllarından beri tanıştık, evlerimiz birbirlerine yakın olarak, birlikte çalışmaktaydık. 1959 yılında Kürtler , Komünistler tarafından şehit edilen, Kerkük katliamının şehitleri ve 8 Kasım 1971 Saddam rejimi tarafından, şehit edilen tiyatro oyuncusu, Hüseyin Ali Abbas DEMİRCİ (Tembel Abbas) ve bir çok şehitlerimizin fotoğrafların, Ve Ata Türk Mustafa Kemal Paşa, Alp Arsalan Türkeş ve Türk büyüklerinin resimlerin dağıttık, Şair Hattat cesur Ekrem Sabır Kerküklü el hat yazısıyla, ve Erdal fotoğrafçının baskısıyla Rüştü Reşat ile birlikte, resimleri Telafer, Kerkük, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu tüm Türkmen bölgelerine ölüme baskıya reğman götürdük .
Büyük Türk milleti, ne mutlu bu kahraman, yiğitleri, büyükleri yetirdi, ve yetirmektedir. Mezarları aydın olsun, ruhları şad olsun çünkü onlarının kanıyla, bu milli dava dünyanın her yerinde, Türklükle sürmektedir. Ne mutlu onlara, bu atılgan, yiğit Türk milleti uğrunda şehit oldular, ve hala teröristlere, Saddamcılara ve Saddam yanlısı kopyaları, Kürt peşmergelere karşı milli mücadelemiz sürerek şehitler vermekteyiz


ŞEHİT RÜŞTÜ MUHTAR OĞLU...
ŞİİR: SADUN KÖPRÜLÜ
Yiğit Rüştü, Reşat’tı, Türklüğün kutsal varı
Savaştı kurtarmaya, millet yurdu düşmandan
Kanını adak verdi, Türklükçün Kerkük arı
İlke yoldan donmadı, vazgeçti şirin candan
• • •
Göğsünü, hem bağrını, erek etti düşmana
Çalıştı düz yol tuttu, varmak için Turan’a
Geniş Us kelamıyla, erlik saldı meydana
Yağı görünce koştu, utkumuzu alandan
• • •
Ellerde kanlı bayrak, Türkmen verdi çok canlar
Doğu, batı, kuzeyde, yükseldi milli şanlar
Haydı yurdu kurtarın, dedi başbuğ hakanlar
Atalar ayrılmadı, düşman kaçtı her yandan
• • •
Düşmana mezar olsun, Kerkük’ün her cephesi
Dağ, taşları yakacak, topların gür, gür sesi
Aslanca Mert Mehmetçik, kutsal ılgar yapması
Boyadı her bir yönde, düşmanları al kandan
• • •
Türklük Yurdu Kerkük’te, kalamaz düşman izi
Hep saldırdık utkuyla, gökten aşmak denizi
Rüştü gibi mertlere, yıllarca diktik gözü
Meydanda er tanındı, tarihi yazdık şandan
• • •
Alp atalar milleti, pek duyguyla yaşattı
Dağ, tepeye, sulara, yağı canın boşattı
Onur, utku, töreyle, Allı bayrak kuşattı
Her karış Türk toprakta, şehit verdik kurbandan
• • •
Ulu Tanrı sen koru, büyük yiğit Türkmen’i
Çalışıp, savaşmakla, kurtarsınlar vatanı
Pişman edip sürmeye, yok etmeli düşmanı
Ne mutlu Rüştü gibi, güvendik her aslandan
1982-Bağdat-Abu garip Siyasi HapishanesiArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
32 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
33 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
34 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
35 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
36 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
37 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
38 - Türklüğün Simgesi Kerkük
39 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
40 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
41 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
42 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
43 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
46 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
47 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
48 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
49 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
50 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
51 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
52 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
53 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
54 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
55 - Korku, Engelleri Aştık biz...
56 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
57 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
58 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
59 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
60 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
>>Sonraki >> << Önceki <<