Arabic Turkish
 
2008-01-15   Arkadþýna gönder
5162 (1902)


Kerküklü büyük şair Kabil


Cengiz Bayraktar

Kerküklü büyük şair Kabil’in:

Sâkî kerem et câm-i safâyi kederim var
Sür'atle yürüt emr-i kazadan hazerim var …. Matla’lı şiirine nazire


Mefûlü ^ me fâ’îlü ^ mefâ’îlü^ fa’ûlün


Sâkî kerem et o ki benimde seferim var
Aldanma civanıma ölümcül kederim var

Her türlü belâyı reva kıldı bana dünya
Hoş tut bari sen sâki bu kem canda serim var

Yaklaş siper et cismini lütfeyle elim tut
Tutmayan ayaklarım ve dahi nelerim var

Sarhoşluğuma kanma şuursuz beni sanma
Yurdumdaki ağyar sefasından haberim var

Elbet diner ağyarın o haksızlığı sürmez
Er geç gelir adalet o Bâki o Kerim var

Çulsuzluğuma bakma bakıp ta reva görme
Üç kıt ’ada binlerce şaşalı eserim var

Bayraktar o ihtişamı sunmaya gerek yok
Kâbil gibi de bir şairim bir değerim var


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
26 - Türkmeneli Bayrağı
27 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
28 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
29 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>