Arabic Turkish
 
2008-02-05   Arkadþýna gönder
2191 (929)


Türkmen aydını hiç bir partinin (Arzuhalcısı) değildir


Nusret Merdan

Ne yazık ki bazı Türkmen parti ve kuruluşları , şu veya bu nedenlerden dolayı , aydınları ipotekleri altına alma huyundan vazgeçemiyorlar . Onlar için tüm aydınların görevi ancak ve ancak dalkavukluktan geçmekte ve borazancılıktan öteye asla gitmemelidir.
Yani onlara göre aydın kesimlerin üretttiği bir proje ıile Türkmen milletine hizmet veremez , versede önemsizdir.çünkü onların aydına verdikleri yegane görev Partinin ve liderin her şeyine hiç düşünmeden methiyeler düzmektir. Ve bunu bıkmadan usanmadan her Allahın günü tekrarlamaktır.
Bu düşüncede olanlar , gerçek ve fedakar kimi aydınlarımızın yıllarca hiç bir çabayla karşılık beklemeden kurumsal bir görev üstlenmişler .Daha hiç bir Türkmen partisi kurulmamışken halkın davasını , milli ve tarihsel kimliğini yıllar yılı toplu iğneyle kuyu kazar gibi çalışmışlardır.
Örneğin Sümer dergisi her kesim tarafından büyük ilgi ile izlenirken ve İTC tarafından bunun bir kanıtı olarak basılırken , ve sayın Dr.Saddatin Ergeç’in övgüsüne mazhar olurken , aynı örgüte mensup kimileri tarafından sıradan , onun yanı sıra sorumlusu olduğum Alturkamani sitesinin de yetersiz
ve gereksiz görülmektedir. Çünkü onların anlayışına göre bir dergi veya ınternet
sitesi değeri , mutlaka kendi partilerini her zaman yüceltmekten geçer. Onlar için milli bilinci yerleştirmek , kültür ve milli kimliğimizi başkalarına tanıtmak veya bu yolda uğraş vermek fıs gelir tırs gider .
İnternet zamanında herkes herkesi haklı veya haksız yere eleştirmektedir.
Bir aydın elbette kendi doğrularına göre görüş bildirebilir. Ama kimilerinin
isetediği gibi bu işe soyunmak ve kılıç kalkan kuşanmak hiçte aydının görevi değilidir . kaldı ki bir çok partinin radyosu , televizyonu , gazete ve enformasyon Bürosu var olduğuna göre , partilere ve liderlerine yöneltilen olumsuz eleştirelere yanıt vermek , aydından önce onların görevidir.
Aydınların sanat ve düşüncedeki payı, ruhun vücutaki payı gibi görümelidir.Ruhsuz beden nasıl varlığını koruyamazsa, aydınsız bir toplum da canlılığnı korumaz .Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - İsyana Davatiye
2 - Dolandı Gün
3 - Ay Işığında ve sevgililer Günü
4 - Ağaçlar aykta ölür (Dr. Funda Aydın Mustafa “ya)
5 - Nereye gittiysem izledin beni
6 - Yirmi yıl sonra Şafak şiiri
7 - Zehretme Hayâtı Bana Cânânım
8 - Türkmeneli Vakfı’na yanıt
9 - Bir Soru, ama gerekli
10 - Nusret Merdan’dan Şiirler
11 - ( En)ler diyarından notlar
12 - kör olma kardeşim, gör beni !