Arabic Turkish
 
2008-02-16   Arkadþýna gönder
6365 (2555)


Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...


Cengiz Bayraktar

Kimliği, ünü ne olursa olsun ölünün arkasından ileri geri konuşmak, atıp tutmak dinen ve ahlaken hoş karşılanmaz, kabul görmez, bu gibi davranışlarda bulunanların da cehaletine verilir. Bu mesnetsiz yakıştırmaları sözde aydın, entelektüel kimselerin yazı başlıklarında da kullanmalarına susmak, asla bu yalan ve abartıları kabul ettiğimizin işareti olamaz.
Ancak bu suskuluğumuz bir yere kadar mümkün olabilirdi. İster ölü ister diri, milli haysiyetimizden, milli davamızdan nasibini almayan birini, Türkmen şehitleri kervanına katmak, bu şekilde sabrımızı sınamak kabul edilemez. Sabır taşımız kırıldı bir kere, ölüsüne, dirisine cevap hakkımız doğdu.
Bilindiği gibi 3 Şubat 2008 Pazar günü, kuzey Iraklı şair Abdüllatif Benderoğlu, şeker illetine tutulmuş, ağırlaşmış ve tedavi gördüğü Ürdün hastanesinde ölmüştür.
Tanıyan, tanımayan Benderoğlu hakkında yazılar yazmaya, övmeye başlamış, tabiri yerindeyse bol keseden sallamışlardı. “Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olurmuş” misali gibi vay efendim:

“ Kerkük Türkleri Liderine Ağlıyor ”.
“ Benderoğlu Türkmen davasının temellerini attı”.
“ Türkmen Davasının mimarlarından gazeteci, yazar…”.
“ Abdullatif Benderoğlu ölümsüzlük zimmetinde”
“ Amirli, Telafer şehitleri kervanına katıldı…).
“ Kerkük Aşığı Dr. Abdüllatif Benderoğlu Hakka Yürüdü”
vesaire, vesaire…

Peki kimdi bu Abdüllatif Benderoğlu?

Benderoğlu, 1937’de Kerkük’e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Tuzhurmatu ve Kerkük’te yapmıştır. Kerkük’teki Irak petrol şirketinin teknisyen okulunda üç yıl okuduktan sonra 1956’da komünist siyasi bir teşkilata bağlığından ötürü okuldan atılmıştır. 1964’te Yine ayni siyasi tutumu nedeniyle baskılara maruz kalmış yurtdışına kaçmıştır. Türk’e, Türklüğe adavet eden Lübnan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde yaşamıştır.
Benderoğlu, 24 Ocak 1970 tarihinde Irak’ta Türkmenlerin kültürel haklarının verilmesiyle, Tanıtım Bakanlığı-Türkmen Kültür Müdürlüğüne atanmış, Baas Partisi yanlısı haftalık Yurt gazetesinin başyazar ve genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.
Benderoğlu, Baas Partisinin emirlerine harfiyen uymuş, bir çok usta Türkmen edebiyatçımızın üstün eselerinin basılmasına mani olmuş, engel çıkarmıştır. Amatör yazar ve şairlerin düşük, seviyesiz eserlerine daha çok fırsat vermiştir. Özellikle milli ruhu okşayan edebi eserlere göz açtırmayarak Baas partisinin güvenini kazanmaya çalışmıştır.

Abdüllatif Benderoğlu’nu aslında uzun uzadıya anlatmaya değmez, kısaca bir dönem Komünist, uzunca bir dönem sadık Baas Partisi üyesi, Saddam sonrası bir dönem Cumhurbaşkanı Talabani’nin Müsteşarı ve en sonunda da Benderoğlu’na yakışır sözde Kuzey Irak Devlet Bakanı olarak bukalemun sıfatından hiçbir şey kaybetmediğini adeta onu tanıyana ben buyum diye haykırmıştır.

Bu yazıma burada nokta koymayı çok isterdim ama Benderoğlu ile bizzat alakalı kimi yazıların ilgi çekici paragraflarını, özellikle Benderoğlu için yukarıdaki iftiraları abartılı bir şekilde atanlara bir nebzede olsa düşünmelerine vesile olur ümidiyle yer vermek istiyorum.

Kaynak Hürriyet Gazetesi, yayın tarihi 6 Mayıs 2002. Köşe Yazarı Ferai Tınç şöyle
diyor:
“ Benderoğlu'nu Bağdat'ta ziyaret ettim …Benderoğlu “Yurt Gazetesi, İstanbul Türkçe'sini kullanan Türkmen edebiyatçılarının yetişmesini sağladı. İyi bir edebiyatçı kuşak yetiştirdi. Iraklı Türkmen çocuklara ana dillerini öğretmekte büyük işler başardı” diyor.

Kaynak, yurtsever.net, Yazar Ali Haydar Yurtsever şöyle diyor:
“Irak'ta yaşayan iki milyon kadar Türkmen, kara kaplı kitaplarda yazıldığı gibi dil ve kültür özgürlüğünü cömertçe kullanamıyorlar. 18Haziran 1970 tarihinde YURD adlı haftalık bir gazete çıkarmalarına izin verilmiş. Arap harfleriyle Türkmence yayınlanan gazetede çıkacak yazı ve haberler Saddam yönetiminin denetiminde…Gazetenin başyazarı Türkmen Kültür Müdürü Abdullatif Benderoğlu yayın politikasını anlatırken fazla konuşamıyor. "İşin siyasi yönüne ben dokunmuyorum. Dört tane Arapça gazete var onlar siyasi olaylara dokunmuyorlarsa ben niye dokunacağım. İş bana mı kaldı, şovenizme gerek yok. Böyle davranmazsam yirmi iki senedir gazete çıkamazdı." diyerek "ne şiş yansın ne kebap" diye ekliyor.

Kaynak,Global strateji Enstitüsü, Yayım tarihi 26 Nisan 2006, Yazar Özüm S. Uzun şöyle diyor:
Bir dönemin Komünisti, Baas Partisi üyesi ve son dönemde Cumhurbaşkanı Talabani’nin Müsteşarı Abdüllatif Benderoğlu tarafından kurulan Türkmen Kültür Cemiyeti de bu sürecin bir parçası olarak nitelendirilebilir. Başlangıçta bu cemiyet içerisinde Türkmen milliyetçi kesimin yer almış olduğu dikkat çeksede, kısa bir süre sonra teker teker çekilmeleri, Cemiyetin niyetine yönelik endişelerin doğru olduğunu göstermektedir. Siyasi olarak Türkmen toplumunu bölmeyi ve zayıflatmayı hedefleyen çevrelerin, Bağdat’ta aktif olan Türkmen Kardeşlik Ocağına alternatif olarak oluşturdukları Türkmen Kültür Cemiyeti ile kültür alanında da Türkmen toplumunu bölmeyi hedefledikleri düşünülmektedir.

Kaynak, KTV, Yayım tarihi 4 Şubat 2008. Barzani’nin başsağlığı mesajı okunuyor:
“Benderoğlu’nun hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduk, sayın Abdullatif Benderoğlu, Kürdistan Bölge Hükümeti’nde (KRG) Bakanlık görevini yürütürken (Sözde) Kürdistan Halkları arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına çok önemli bir çaba sarf etmiştir, yaşamını yitirmesinden duyduğumuz üzüntüyü yineliyor, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah’tan dileğimiz Benderoğlu’nu cennetle ödüllendirmesidir”!?.

Benderoğlu, Kuzey Irak’lılığını ispat etmiş olmalı ki, sözde Kuzey Irak Hükümetinde Devlet Bakanı sıfatıyla ödüllendirilmiştir. Ancak sözde de olsa Devlet Bakanı Benderoğlu’nun ani ölümü Kuzey Irak’lıları fazladan üzmemiştir, üzmüş olsaydı usul gereği devlet bakanlarına yakışır bir resmi tören yapılırdı.

Benderoğlu’nun şairliğine, yazarlığına gelince, Nazım Hikmet’e, Aziz Nesin’e emsal olsa ne yazar! Dil hakimiyetinin, milli şuurla paralel bağlantı kurmasını yapsa yapsa milli şuura vakıf olmayanlar yapar. Edebiyat sanatında belki beynelmilel ödüllere layık görürler, Benderoğlu gibi 40 esere imza atabilirler, adları can Azerbaycan’da, Baku’de, İlimler Akademisinin yüksek kalın duvarlarında yankılanabilir ama bütün bunlar milli şuurla alaka teşkil etmez.

Ne demiş atalarımız “Görünen köy kılavuz istemez” Benderoğlu, Türkmen davasının mimarıymış, Kerkük’ün temelini atmış, Türkmen şehitleri kervanına katılmış, hakka yürümüş, Kerküklüler liderlerine ağlıyormuşta ne oluyor? Kendinize gelin beyler, azıcık insaf…Türkmen Milli şuuruna vakıfız diyorsanız, Lider Koçak’ın “Elmanın kurdu özündendir” sözü size hiç bir şey ifade etmiyor mu?Arkadþýna gönder

Yorumlar:

cikar
evet o sahis allah rahmet eylesin mekani cenet olsun oyle bir insan birdaha zor gelir cesur ve kahraman asas turkmanin adi o dunyaya turkmani amcam taniti en asl turkmanda oydu ne yazigki simdi turkmancilik oynuyular irakta turkman hucalarimiz turkmanca kunusmayin lan diyener simdi turkman basini cekiyurlar bu dunyaya bak oyle olsun cikar dunya nerdesiniz acin gozunuzu turkmanar
mehmet bender oglu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
21 - “2 Şubat 1970”
22 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
23 - Kerküklü büyük şair Kabil
24 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
26 - Türkmeneli Bayrağı
27 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
28 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
29 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm - 4 -
>>Sonraki >>