Arabic Turkish
 
2008-05-21   Arkadþýna gönder
2232 (911)


Bir Soru, ama gerekli


NUSRET MERDAN

ITC’nin her kurultayına açılan kapılar aralandığı sıralarda tekrarlanan utanç verici bir görüntü sökün eder .
Buna yüz kızartıcı diyorum çünkü bu siyasal süreçte kılıçlar bilenip sıyrılıp sallanır ve suçlamalar ta göklere kadar yükselir .
Sıcacık bağırtılarla halk ikiye ayrılırı biri iş başındaki başkandan yana olan destek veren , öteki yakası açılmamış işlenmemiş suçları yükleyen karşı olanlar .
Bu tutarsız saçmalık 1995 yılından buyana her kurultay arifesinde kalbura konur gövde gösterisi yapar .
Seçimle işbaşına getirilenlerden hiç biri , Türkmen adında savrulan bu kasırgadan yakayı kurtarmadı .
Her başkan bu tür nakarat eşliğinde sandalyeden indirildi .
Oysa bu delice tepinme Türkmen davasına karşı olan güçlerin ekmeğine bal pekmez sürmekten başka bir işe yaramaz. Türkmen evinde ileriye doğru bir adım atılmasına yol vermeyerek milli varlığa saplanan hançer olmuştu , bu dengesizlik .
Kazanı başkaları fokurdatıyor tereyağını alıp ayranı bırakıyor doğru ama insaf gereği biz başkalarını değil kendimizi kınayıp eleştirmeliyiz biz ki Irak’ta üçüncü ana unsur olduğumuzu nüfusumuzun üç milyon olduğunu savunuyoruz .
Ancak ne partiler ne de millet olarak üçüncü grup tavrını bir türlü sergilemedik Üç milyon ağırlıklı toplum olduğumuzdan düzenlerle karşı karşıyayız .
Çevremizi kordon altına alıp her geçen gün daha fazla çemberi daraltan , parti ve kültürlülerimizin maddi ihtiyaçlarını yahut açgözlülerini kollayarak ele geçiren kiralayan iki Kürt partisi zavallı insanlarımız kadromuz dışına kaydırır , Türkmen özellikli Kerkük’ü Kürtleştirmeye ala bildiğine genişlik kazandırmakta .
Şu bunaltıcı, can alıcı ortamda partilerimiz yattıkları kış uykusunu sürdürmekte , bu delirtici çimdikler pazarına bilinçsizliklerini piyadeye sürerek Türkmen - Türkmen anlaşmazlığını körüklemekle bir Türkmenler arası kavga çıkarmağa ağırlık vermekle , Türkmenleri ittikleri tehlikeli durumu çocukça oyalamalarla göz ardı etmekte ısrar içindeler .
Her kesin bildiği gibi ben her hangi siyasi oluşumla ilişkim yok , cepheye de ne görev ne idari bağımlılığım yok tüm yazdıklarım vicdanımın yol göstermesindedir .
Sayın okuyucuların hatırlayacağı üzere yazılarımın birinde cephe kurultayını , Irak Türkmenleri ve cepheye mahsus bir demokratik gelenek olarak nitelemiştim .
Buna hiç bir Irak partisinde rastlanmaz , parti başına geçmeği elde edenler ömür boyu sandalyeye yaslanıp ne kurultay ne de ara seçimler yaptıklarını belirtmiştim.
Gerçekten , kurultay , seçimler demokrasinin parlak belirtileridir .
Hatta ilerlemiş memleketlerde anayasa mahkemeleri belirli süre içerisinde kurultay yapmayan partiler hakkında kapatma karar alır Anlaşılan cephe kurultayları yoluyla bu hukuk ilkesini uygulamakta .
Ne var ki kimi partiler cephenin iç tüzüğünde yer alan bu önemli maddeyi kötüye kullanmak özel çıkarlarını geçiştirme amaçlı istismar yoluna baş vurdukları gözden kaçmamakta .
Bu tür açılımların Türkmen haklarını elde etme uğraşılarıyla ne yakından ne de uzaktan bağlantısı yoktur.
Kuruluşundan buyana kurultaylar sonunda cephe başkalarının harcanmasına tanık olmuştur .
Turhan Ketene , Sinan Çelebi , Vedat Arslan , Sanan Ahmet Ağa ve Dr. Faruk Abdullah’tan tutunuz teker teker elenmeye uğramışlardı .
Her biri önceki kurultayda alkış ve övgü çığlıkları ile karşılanmışken daha sonraki kurultayda partilerin girişimi sonucu pala ve baltalarla alaşağı edilmişlerdi .
Bağışlanmaz suçlamalara maruz kalmışlardı , hortumculuk , yolsuzluk ve bozgunculuk gibi .
Benim kafama esen şu ki bu maddeyi iç tüzüğe yerleştirenler , yanılmış olmalılar çünkü biz bir ülkede yaşıyoruz baştakileri parti liderleri kendilerini birer tanrıcık görürler .
Dokunmazlıkları var , miras olarak devraldıkları makamı kılıç vuruşuyla olmayınca bırakmazlar
Yanlış mı var bu maddenin getirilmesinde ? çevredeki uyumsuzluk mu sebep , maddenin zorlamalı uygulanışına ?
Geri kalmışlık , sindirme , grupçuluk bayrakları çekilip dalgalandığı bir ülkede demokratik ilke ve uygulamaların bir yararı olur mu ? Sömürünün kafaları sardığı ortamda , iyi niyetle yönetilen bir soru , bayağı ama gerekli bir soru değil mi?

Çeviren: TÜRKMENELI Gazetesi


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - İsyana Davatiye
2 - Dolandı Gün
3 - Ay Işığında ve sevgililer Günü
4 - Ağaçlar aykta ölür (Dr. Funda Aydın Mustafa “ya)
5 - Nereye gittiysem izledin beni
6 - Yirmi yıl sonra Şafak şiiri
7 - Zehretme Hayâtı Bana Cânânım
8 - Türkmeneli Vakfı’na yanıt
9 - Nusret Merdan’dan Şiirler
10 - ( En)ler diyarından notlar
11 - Türkmen aydını hiç bir partinin (Arzuhalcısı) değildir
12 - kör olma kardeşim, gör beni !