Arabic Turkish
 
2009-03-19   Arkadþýna gönder
5062 (1880)


IRAK


Necmettin BAYRAKTAR

Uzaklık yakından uzak
Yakınlık uzaktan çırağ
Uzaklık derken yakınlık
Yakınlık derken uzaklık

Uzaktan yakın ıraktır
Iraktan yakın Kerkük’tür
Serapta yakın uzaktır
Uzaklık derken seraptır
Kerkük’üm derken ıraktır
Irağım derken sırattır

Ateş alevinden yakın
Iraklılardan sakın sakın
Yakınlık ölümden barak
Uzaklık hayattan ırak

Yakından uzaktım ben
Uzaktan yakındın sen
Varlılıkta kıt geçindin
Aydınlıktan karanlığı seçtin
İpi kendi boynuna geçirdin


Yakınlığın ıraktır
Uzaklığın meraktır

Yakından incisin sen
Uzaktan volkansın sen

Derende sular akmaz
Tarlanda sevgi çıkmaz
Dalında bülbül ötmez

Ölümden ırak
Hayattan uzak
Arasından firak
Ya da
Tak
Tak
TakArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - AR ZAMANI ( Öykü )
32 - Abdulvahit KÜZECİOĞLU ( 1925 - 2007 )
33 - Çift kahve
<< Önceki <<