Arabic Turkish
 
2011-04-20   Arkadþýna gönder
5682 (2125)


TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM


Sadun KÖPRÜLÜ

 


 


1- Kerkük’ün acı halı


Kerkük’ün acı halın, kardeş görmüyor musun?


Yıllar zülüm baskıda, gamla solmuş gül Kerkük


Yeter yiğit gençleri, uzun süre uyusun


Yeniden tez uyansın, bitsin acı hal Kerkük


¨ ¨ ¨


Senledir Türk tarihe, aşkla uzanan izler


Bizler Türklükle coştuk, Kerkük’e döndü yüzler


Akıncı mert Türkmenler, millet yolunu gözler


Bütün Türkler uyansın, olsunlar bir el Kerkük


¨ ¨ ¨


Seninleyim Kerkük’üm, geceyle sabah akşam


O kadar seviyorum, dertlerin taşıyorum


İçim yangın özlemle, boş kalmıyor hiç masam


Kerkük’le coşuyorum, Kerkük’le yaşıyorum


¨ ¨ ¨


Kerkük derin yaranla, özlemle doluyorum


Sensizliğe dayanmam, bir baksan soluyorum


Karşımda canlanırsın, hep sana dalıyorum


Güzelliğin bulunmaz, sendedir gönül Kerkük 


¨ ¨ ¨


Özlemin düşündükçe, halına ağlıyorum


Bir an sensiz yaşamak, yüreğim dağlıyorum


Sana bir gün dönmeye, tek ümit bağlıyorum


Bekle Kerkük’üm bekle, tez erken geliyorum


¨ ¨ ¨


Kerkük bize kavuşur, Türkmen’in eli gibi


Biz sana aşık olduk, Mecnunla deli gibi


Yokluğunla yaşarız, aşkınla dolu gibi


Kerkük, Kerkük sen yaşa, Türkmenlere kal Kerkük1977-Hanekin


¨ ¨ ¨


 


 


 


2-Türkmen ERBİL’İM


Adın tarihler yazmış, bağın gülistan Erbil


Seninle güveniriz, canımız kurban Erbil


¨ ¨ ¨


Yazık Kerkük’ten uzak, gözden yaşlar kan akar


Başımızda çıraksın, ateşle yanan Erbil


¨ ¨ ¨


Bize yol gösteren sen, yatma uyan şehrimiz


Toprağına kurbandı, binlerce Türkmen Erbil


¨ ¨ ¨


Şereftir millet için, gece gündüz çalışmak


Bütün gönülde sevgin, olmuştu destan Erbil


¨ ¨ ¨


Güllerin renk, renk açar, bülbüllerin ötüyor


Seninle çok mutludur, gülüyor cihan Erbil


¨ ¨ ¨


Çalışıp hiç korkmadan, yâdlara baş eğmeden


Kahraman atan gibi, meydanda aslan Erbil


¨ ¨ ¨


Türk tarihin silinmez, doğar altın güneşin


Türkmen’e sevgilisin, canla sen canan Erbil


¨ ¨ ¨


Kara koyun, ak koyun, Gök bürünün yurdu sen


Uğrunda biz ölürüz, toprağa hayran Erbil


¨ ¨ ¨


Sende düşmanlar yaşar, seni Türkmen saymazlar


Türkmen olduğun belli, Kalandı burhan Erbil


¨ ¨ ¨


Çok yâdları gezmekte, bu şirin yerlerinde


Sen Türkmen, Türkmen diye, Musul’la her an Erbil


¨ ¨ ¨


Taşın toprağın yerin, her bucağın Türkmen’di


Kerkük, Telafer sana, vermişler al kan Erbil


¨ ¨ ¨


Düşmana mal olmazsın, var senin ataların


Sen dile biz veririz, uğrunda bin can Erbil


¨ ¨ ¨


Suyun toprağın temiz, mert yiğit erlerin var


Sende yâdlar yeri yok, Erbin’im Türkmen Erbil


1976- Erbil şehri


¨ ¨ ¨


 


 


3-Tazehurmatu İlim


                                                   Bahar günü, yaz ayları gelende


Çiçek sümbül, dolu laleli Tazem


Yoksulu, zengini içten gülende


Şehirli, köylüsü aralı Tazem


¨ ¨ ¨


Bostanı nar, alma dağı kar olur


Gül çiçeği açar, gonca zar olur


Candan doğru seven, içli yar olur


Dağıtır özlemi, meralı Tazem


¨ ¨ ¨


İlkbahar ayı, güzeldi çağı


Kara altın akar, Türkmen bulağı


Koyun kuzu verir, yağla kaymağı


Arı çiçeğinden, bal alı Tazem


¨ ¨ ¨


Yazık yâd elinde, Tazem varana


Her bir bucağı, bulanmış kana


Bu günde düşman, geçmiş meydana


Dağlanmış ezelden yaralı tazem


¨ ¨ ¨


Yorgun çalışır, kendisin övmez


Hiç kimseni üzmez, gönlüne değmez


Namerde söz demez, yâda baş eğmez


Zincirle bağlanmış, karalı Tazem


¨ ¨ ¨


Gün be gün karışın, yâd düşman alı


Bağında çiçek,  güller saralı


Her seven âşıkta, mecnun yaralı


Gezini gam dertli, belalı Tazem


¨ ¨ ¨


Türkmen toprağına, can kurban eder


Taşına dağına, er hayran eder


Yâdlarda her yanda, ne hak kan eder


Bilmez Saddam, haram helâlı Tazem


1974-Tazehurmatu-Kerkük


¨ ¨ ¨


 


 


4- Türkmen TELAFER


Yeşil utku yaylası, kırmızı al lalası


Doğar güneşi batmaz, yalnız kalmaz Telafer


Toprağı mis amberdi, meltem eser havası


Kara Koyun Hasan köy, dağlar aştı Telafer


¨ ¨ ¨


Orman bağlar yönünde, dosta vermiş elini


Tarihi zafer dolu, Türk’e açmış gönlünü


Kuşanmış yiğit Türkmen, elde tutmuş belini


En gerçek sevgi bize, şehit taştı Telafer


¨ ¨ ¨


Mertlik güçlü tohumdur, sende huya tellenmiş


Dalında bülbül ötmüş, açmış gonca güllenmiş


Sevginle yeşil otlar, bağın bahçen dillenmiş


Gönlümüz sana açtık, aşkın coştu Telafer


¨ ¨ ¨


Göğsün açmış korkmadan, aslan erler büyütmüş


Yerinden hep silkinmiş, Türkmen yolunu tütmüş


Milletçin duygu aşkın, toprağında yürütmüş


Çokta şehitler vermiş, gözde yaştı Telafer


¨ ¨ ¨


Muhallebi suyundan, coşa, coşa geliyor


Türkmen’in isteğine, dağlar aşa geliyor


Arzu aşkı ümidi, akıp yaşa geliyor


Düze, düze dertlere, durdu şaştı Telafer


1976- Telafer -Musul


¨ ¨ ¨


 


 


5- Türkmen can Beşir


Canda kutsal aşk yandıkça


Şehidi Türkmen andıkça


Al bayrak dalgalandıkça


Beşiri’n yüksektir başı


Zalim düşmanla savaşı


¨ ¨ ¨


Tüm savaşta kazandık şan


Tarih yazdı Beşir nişan


Birleşti Türkmen’e koşan


Beşiri’n ocağı parlak yansın


Şehidini dünya ansın


¨ ¨ ¨


Erler uyandı uykudan


Saddam’ı, koştu korkudan


Şehit yüreği okuydanYara Türkmen duygusudur


Büyük küçük saygısıdır


¨ ¨ ¨


Toprak kutsal şehit yatan


Ne mutlu, millet uyutan


Türkmen’indi şirin vatan


Şehit bizi yâda saldı


Bayrağını erler aldı


¨ ¨ ¨


Türkmen yaşar vatanında


Temiz aşk kaynar kanında


Kutsal Beşiri’n yanında


Türkmenler toplandı birden


Utku verdi her bir yerden


¨ ¨ ¨


Beşir, Tisin kan kardeşti


Saddam düşmana ateşti


Yüzlerce şehit verdiler


Gözümüzde kanla yaştı


Beşir, Beşir can Beşiri’m


Tisin, Tisin kan Tisin’im


1982-Bağdat-Abu gerip


Hapishanesi-Kabalı yer


¨ ¨ ¨


 


6- Güzel KİFRİ’M


 


Türkmen’in her bucağı, kutsal altındır vatana


Yavruları can verip, tarih yazmış her yana


Milletten ayrı kalan, tutuşu günler yana


Dünyaya utku saçmış, karşı nişandı Kifri’m


¨ ¨ ¨


Sonbahar her yön güzel, gül açmış dost bağında


Sevenler mutlu yaşar, her köşe bucağında


Tatlı gün açışında, annenin kucağında


Şirin suyu dağlardan, metlik aşandır Kifri’m


¨ ¨ ¨


Dil açar kuşlar öter, güzelleşir bağ Gülşen


İçli mutlu sevinçle, yarınlara erişen


Büyüdükçe duyguyla, ümitlere kavuşan


El ele verir Türkmen, kanla coşandır Kifri’m


¨ ¨ ¨


Her bir karış Kifri’nin, uğradım güzel gördüm


Yalnız başım kalınca, içten ağladım durdum


Anne, baba, kardeşe, Tanrıdan dedim yardım


Tez erken sana varmak, yolda koşandır Kifri’m


¨ ¨ ¨


Benim güzel Kifrimde, Mehmet Korkmaz şehit


Mert Şakır Fatih’e, gök bile tutmuş ağıt


Türkmencin her bir eri, dünyalarca çok yiğit

Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>