Arabic Turkish
 
2011-06-27   Arkadþýna gönder
7279 (2343)


Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türkleri Tarihleri yüce, şehitler veren büyükbir Millettir, Demokrasiye, uygarlığa inanan bir millet olarak, günümüze kadar çok sayıda devletler, İmparatorluklar, atabeyler kurmuştur, topraklarını, bayraklarını, dinlerini, dillerini severek, Allah’a bağlı olarak insanlığa karşı çok hizmetler sunmuşlardır.İyi, sağlam, temiz, kahraman, yiğit olmalarına rağmen her zamanda kıyıcı düşmanlar tarafından her türlü baskı, işkencelere karşı Irak başına gelen iktidarlar, dikta rejimler tarafından asimilasyon, soykırıma, katliamlara maruz kalmışlardır.Günümüzde düşmanlar Irak Türklerinin kültürlerini, tarihini, varlığını kurmuş oldukları demokrasiyi, devletlerini kıskanarak, sinsi, yok etme politikaları ile bu büyük Türk milletimizi ortadan kaldırmak amacıyla, çok aydın, önde gelen yiğit, kahraman gençlerimiz, öğrencilerimiz, yaşlılarımızla,kız, kadınlarımızı milli duygularından ve dinlerine bağlı olduklarından dolayı idam ederek, birçok insanlarımızı uzun yıllar hapishaneye atarak, milletimizi susturmak isteyen kıyıcılar hiç bir gücü yetmemiştir.Rejimlerinin acılarına, haksızlıklarına dayanmayan Türkler Milli Mücadele yolunda çok Irak Türkleri şehit olmuştur, her zaman millet Türklük aşkıyla coşan erlerimiz Türk milletine her bakımdan yardımda bulunarak, gizli toplantılarda ister Kerkük ister Türkiye görüşmeler yaparak, milletin dererini anlatmaya. Ve Irak Türklerin Türk dünyasından bir parça olduğunu nece kahramanlar yiğitler, kültürlü aydın insanların yetirdiğini her konuşmasından belli ederek, söylemişlerdir.Vermiş olduğumuz şehitler Irak Türklerinin yollarında bir ışık gibi yanarak, tüm çevreye aydınlığını yansıtarak, gelecekte haklarımızı elde etmek için canlarını kanlarını veren büyük şehitlerimizden Abdulrahman, Necdet Koçak, Rıza Demırcı, Adıl Şerif, Mehmet Korkmaz, Tembel Abbas, Celil Terzi, Muhtar oğlu, Aydın Mustafa, Halit Şengül, Mahir Şimşek, Celil Ömer, Muhsin Kaleli ve yüzlerce başkaları yolumuzu aydın ederek milli davamızı savunmak için kendilerini bu yolda adayanları unutmamalıyız..Kahraman şehidimizden Kemal Ahmet Terzi tanınan aşırı bir milliyetçi çalışkan soydaşımız olarak, kendisini çocuk yaşlarından bu milli yola adayarak, Saddam rejimi tarafından her türlü işkencelere rağmen idam edilerek, kutsal cesedini ailesine verilmeden kayıplarımıza katılmıştır.Şehit Kemal Terzi Kerkük kalası Ağalık mahallesinde 1941 tarihinde göz açmıştır Kerkük kalesinde tanınan milliyetçi iyi bir aileden olarak, çocuk taşlarından beri Türk tarihini okumakla, bilgi almaktaydı. Birçok nedenlerden dolayı okulu bitirmeden terzilik mesleğini başlamıştır. Faaliyetler yapmak üzere, her zaman Terzi evi bir toplantı yerine dönerek, çok kararlar orda ağabeylerimiz tarafından alınmaktaydı.Şehidim kitap okumayı severek, Türk edebiyatı Türk tarihiyle ilgili kaynakları elde ederek okumaktaydı. ve ona gelen Türkiye’den Türkçe milli dava Gazete, Dergi, kitaplarını gençlere dağıtarak çok sayıda gençler yetirmekteydi.. Türkçe okumayı iyice bilerek yazmaktaydı.Şahidimiz Kemal Terzi iyi bir milliyetçi olarak, her zaman gençleri iş yerinde toplayarak, milli Türkçülük davasını anlatmaktaydı.

1959 14 Temmuz Kerkük katliamından büyük bir dersler alarak, milletine karşı beslemiş olduğu sevgisini, milli duygusunu gençlere anlatarak, milletinin bir an önce kıyıcı düşmanlardan haklarının almasını planlamaktaydı.İşinde ise çok başarı olarak Türkiye Terzilik alanında. çok korsulara eğitime katılarak, diplomalar almıştır.

Kemal Terzi 1978 tarihinde birkaç soydaşları ile anlaşarak Türkiye ziyaret ederek, Irak Türklerinin davasını acılarını Irak’ın dışında anlatmak için ve hakların elde etmek amacıyla, uzun süre Türkiye’de kaldığı sırada Irak Türklerinin milli davasına her kese anlatarak, üst düzeyde ilgili makamlara bu dava ile ilgilenen ulaşarak, bilgiler vermiştir,

Birkaç defa onu Başbuğ Alparslan Türkeş ve Ülkücü ocaklarında görerek, Milli avayı sahiplenerek özveride

bulunmaktaydı

Şehidimiz birçok nedenlerden dolayı amaçlarına varmadan istedikleri gibi olmadan, 1979 tarihinde Saddam rejimi yalancık bir af bildirisiyle Irak Hapishanesinde ve Irak dışarısında bulunan Iraklılara genel bir af tanıdığı sırada Şehidimiz Kemal soydaşları ile birlikte Irak’a dönerek bu aftan yaralanmak için, 11 ay onu Irak Muhaberatı gizli servisi aramaya başlayarak birkaç defa yakalamak istediler en sonunda Irak gizli servisiyle birlikte çalışmasını isteyen Saddam rejiminin muhabarat ajanslarına şehidimiz karşı durarak kendisini paraya göreve satmadan rejime aldanmadan direnmeye başladı.Irak muhaberatı Şehit Kemal Terziyi tutuklamak için onu 1980 / 9 /27 tarihinde yakalayarak gizli bir yere bıraktıktan sonra uzun yıllar ondan hiçbir haber bile alınmamıştır.

Ailesinin onlarca dilekçe yazmalarına rağmen tam 8 sene şehidimiz Kemal Terziden haber alınmıştır.Saddam rejiminin Kerkük Muhaberat kolu şubesine şehidimizin babasını çağırarak, ona gizli servis tarafından oğlunuz vatan haini olduğundan dolayı ve Türkiye ile işbirliği yaptığından dolayı idam hükmü verilmiştir söylemişlerdir.Ama ne yazık şimdiye kadar şehidimizin cesedi ailesine verilmemiştir 4/3/ 1981 tarihinde babasına verilen gağitta Kemal Ahmet idam olduğunu göstermekle, bugün ailesi tarafından bayramlar dini durumlarda ziyaret olunacak bir mezarı şehidimizin bulunmamaktadır..Şehidimiz Kemal Terzi Saddam rejimi tarafından her türlü işkencelere maruz kalarak kıyıcılar elini bile acımasız yandırdılar, çünkü bu el Baascı olmaya karşı durdu, direndi o el ki satılmaya karşılık imza atamadı, çünkü o temiz bir Türk olarak ilkesine diline,

Milletine, Türklüğüne gönülden bağlı idi.Şehidimiz Kemal Terzi bir ışık gibi milli mücadelemiz yolunda sönmeden sonsuza dek yanarak tüm Türk dünyamızı aydınlatacaktır.

O bizce ölmedi hala içimizde, duygumuzda yaşamaktadır.Şehidimiz Kemal ile birkaç defa önemli işlerde bulunduk Halk Şairimiz Mustafa Gökkaya dükkanında görüşürdük toplanırdık en çok Kaleli Adil Terzi iş yerinde birlikte gençlerle toplanarak, bilgi alırdık, gençler için şehidimiz ve Adil Terzi, Şairimiz Gökkaya, Dayı Nuri ve babamın iş yerleri bir toplantı bilgi alma yeri sayılırdı..Şehidimiz Kemal Terzi ile 1978 yılında Ankara, İstanbul’da birkaç defa Ülkü ocağında rahmetli Muhsin Yazıcoğlu ile görüştük, Ayrıca Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş ile görüşerek,Irak Türklerinin ve Kerkük’ün acı durumunu ve Arap Baas Partisinin baskılarını anlattık.

Şehidimizin üstün çalışması millet için yorulması hiçbir zaman unutulmayacaktır.O bizimle yaşayacaktır onun mezarı şehit olarak yeri cennettir o Allah’a inanırdı davasına milletine sahip çıkmaktaydı.

O her zaman bizim içimizde, duygumuzda gönlümüzdedir ölmeyecek yaşayacaktır.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

eline saًl‎k
kalemine yüreًive saًl‎k ba‏ar‎lar dilerim ancak milliyeçi .. milliyetçinin derdinden anlar .. kahrolsun du‏man‎m‎z
gazi ahmet boyaً


Yazarýn diðer yazýlarý

31 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
32 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
33 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
34 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
35 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
36 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
37 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
38 - Türklüğün Simgesi Kerkük
39 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
40 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
41 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
42 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
43 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
46 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
47 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
48 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
49 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
50 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
51 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
52 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
53 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
54 - Korku, Engelleri Aştık biz...
55 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
56 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
57 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
58 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
59 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
60 - TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM(2)
>>Sonraki >> << Önceki <<